2022-05-20

ID- och passerkontroll – Del 5 av 8

Seriline ska bli en nordisk cybersäkerhetsledare inom IAM

Freddie Parrman, vd på Sereline.

Freddie Parrman, vd på Sereline.

När FSN Capital förvärvade IAM-företaget Seriline av ägarna Freddie och Pierre Parrman så var det många som undrade, vad ska entreprenörsbröderna nu hitta på?

Svaret låter inte vänta på sig.

– Det är nu resan börjar på allvar. Vi är delägare och ser verkligen fram mot att driva Seriline vidare mot nya högt satta tillväxttaktmål, säger Freddie Parrman, företagets vd.

Seriline startades 1990 och förvärvades av Freddie och Pierre Parrman 2016. Då omsatte verksamheten 6 miljoner kronor. 2021 uppgick årsomsättningen till 84 miljoner kronor. Nu väntar en ny tillväxtfas.

Ska växa med förvärv

De nya ägarnas målbild är att Seriline ska vara den primära plattformen för en köp-och-bygg-strategi som ska skapa en nordisk ledare när det gäller cybersäker IAM (Identity Access Management).

– Vi ingår nu i en stark och handlingskraftig koncern och vårt fokus är att köpa bra bolag. Det handlar främst om en nordisk konsolidering där vi tror att compliance-biten är för tung för många mindre företag. Man ska leva upp till lagstiftning, massor av regelverk och allt högre kundkrav. Stordriftsfördelar är därför viktiga.

Norden – första steget

Vad är det då för typ av företagsförvärv vi kan vänta oss från Seriline?

– För oss handlar det primärt om vår nordiska etablering. Eftersom IAM är organisationskritiskt för kunderna, måste det finnas lokal support på lokala språk. Dessa prioriteter kommer prägla våra förvärv i det första steget, svarar Freddie Parrman.

– Det andra steget är att addera på cybersäkerhetsfokus, exempelvis att förvärva företag som säkrar API:er och på liknande sätt kan vara stöd för våra partners. Ju fler funktioner vi kan serva våra partners ju bättre är det.

– Vi ska inte ge oss in i passerkontrollsbranschen utan hålla oss på vår gren i värdekedjan. Freddie Parrman framhåller också att bredden på partnersamarbeten ska öka.

– Vi ska inte bara ha säkerhetssystemleverantörer som partners utan också ha IT-partners som kan ansvara för patchningar och uppdateringar av servrar med mera hos kunderna, säger han.

Cybersäker marknadsledare

Vad menas då med att Seriline ska bli en ledande IAM-aktör inom cybersäkerhet?

– Att vi ska fortsätta att jobba som vi gör idag, att leverera cybersäkra IAM-lösningar. Med hjälp av multifaktorsinloggning jobbar vi med att härda system som inte är avsedda för remote access, svarar Freddie Parrman och utvecklar sitt resonemang.

– Att accessa gamla passerkontrollsystem via en VPN-tunnel så att hela databasen blottas är inte optimalt. Så vi lägger på vårt IAM-lager ovanpå så att kunden kan villkorsstyra olika behörigheter och begränsa vad de behöriga ska komma åt och göra.

GDPR-aspekter

Freddie Parrman berättar att det finns företag som har ett enda passersystem som används på flera geografiskt spridda kontor och anläggningar. Det betyder att man med en behörighet kan göra samma sak på alla sajter.

– Vi har också kunder som har ett enda passersystem som används på uppemot 6o ställen, men vi hanterar problemet genom att ha det som en nivå i vår multi-tenant-lösning. Det innebär att respektive sajt bara kan köra sina lokala delar och de som arbetar där kan inte se sina kollegors delar i systemet. Där har du en viktig GDPR-aspekt, man ska inte ska få access till allt, säger han.

Att det finns att göra inom cybersäker och GDPR-compliant IAM råder inget tvivel om. Freddie Parrman ger flera exempel där system som inte är avsedda för uppkoppling måste säkras.

– Exempelvis finns många driftiga installationsföretag som hostar lösningar åt sina kunder. Med modern teknologi kan vi då tillföra det här lagret av cybersäkerhet.

Molnet eller on-prem

Idag erbjuder Seriline tjänster för applicering i såväl molnet som lokalt på plats

– Just nu är trenden on-prem, att man lagrar sin data lokalt. Många vill inte lämna ifrån sig den. Jag uppfattar att molnefterfrågan har tappat lite fart. Men min uppfattning kan också bero på att vi just nu har fokus på kommuner, universitet och högskolor och där handlar det bara om att hantera sin data on-prem.

Seriline har dock flera stora kunder som valt molnbaserade lösningar.

– Vi använder Microsoft Azure enligt informationssäkerhetsstandarden PCI DSS, som är liktydigt med banksäkerhet i molnet. Det är riktig cybersäkerhet det, kommenterar Freddie Parrman.

SaaS-modell

Oavsett om Serilines leverans är on-prem eller i molnet så är det affärsmodellen Security-as-a-service (SaaS) med månadsabonnemang som tillämpas. Här ser Freddie Parrman en stor rörelse nu.

– I år har vi tagit ett tiotal projekt som till hundra procent är baserat på SaaS. Det har tagit tid, men nu är det så man köper IAM-tjänster. Våra kundavtal bygger på partnerskap över tid och då är SaaS den bästa modellen.

Företagskulturen består

Freddie Parrman och hans bror Pierres entreprenörskap har i mångt och mycket byggt på starka relationer, både internt och externt. Företagskulturen känns modern och inbjudande och externt är Seriline alltid lika synligt, exempelvis i samband med branschevent där Seriline ofta har rollen som entrésponsor och där de två entreprenörerna så gott som alltid finns personligen på plats. Hur ska det bli med detta nu?

– Vi ska behålla örat mot rälsen, vara nära kunderna, bygga vidare på kulturbyggandet som är så viktigt, inte minst när vi ska göra förvärv. FSN Capital backar upp oss och vi är fortfarande stora och väl motiverade ägare, kommenterar Freddie Parrman avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng