2020-11-30

Intelligenta säkerhetssystem - Del 3 av 7

Trygghetskameror gör staden säkrare

Öppna, skalbara system och samarbete för att dela data – det är viktiga framgångsfak-torer för smarta städer enligt Axis Communications.

Öppna, skalbara system och samarbete för att dela data – det är viktiga framgångsfak-torer för smarta städer enligt Axis Communications.

Öppna, skalbara system och samarbete för att dela data – det är viktiga framgångsfaktorer för smarta städer enligt Axis Communications.

– En kamera kan förutom videobilderna även användas som en sensor för att tillhandahålla data och statistik till flera myndigheter – från brottsbekämpning till trafikledning och miljöövervakning, säger Jens Strinsjö, Segment Lead på Axis Communications.

Samarbete är nyckeln för en framgångsrik utveckling av smarta städer. Olika myndigheter och offentlig verksamhet måste samarbeta för att säkerställa att processer, planer och handling optimeras och blir effektiva. Axis Communications menar att en av de viktigaste utmaningarna för städer på deras resa att bli ”smarta” är att myndigheter och organisationer slutar arbeta i ”silos” med sin egen agenda och istället koordinerar sina utmaningar för att möjliggöra ett horisontellt arbetssätt. Således kan städerna uppnå en helt annan effektivitet och skalbarhet i sin digitaliseringsresa.

– Med bra samarbete och utbyte av information finns det en potential att kunna påskynda utvecklingen, eftersom samma datakälla kan generera värde på många olika sätt, beroende på behov, säger Jens Strinsjö.

Många användningsområden

Han menar att det är avgörande att myndigheter kan dela system, data och kunskap med varandra. En sådan typ av samarbetsstrategi betonar värdet av att ha olika datakällor och med den kunskapen som bas kan intelligenta investeringar göras i framtidssäker hårdvara och skalbara lösningar, menar Jens Strinsjö. Ett uppkopplat video- och ljudsystem kan användas som ett viktigt verktyg för att samla in och bedöma datapunkter över en hel stad.

Jens Strinsjö, Segment Lead på Axis Communications.
Jens Strinsjö, Segment Lead på Axis Communications.

Nätverkskameror fyller redan en viktig roll i städer och används ofta för ett enda ”use case”. En säkerhetskamera kan förse användaren med videomaterial, men även fungera som en sensor för att leverera data och statistik.

En centralt placerad kamera kan till exempel användas för säkerhetsapplikationer som ”crowd detection” (till exempel vid en demonstration), detektera rök (till exempel om en papperskorg har börjat brinna), men också användas för att underlätta för trafiken i en stad genom att visa trafikflöden och för parkerings-”management” och registreringsskyltsigenkänning. En kamera kan dessutom vara ett verktyg för att förbättra miljön, till exempel genom att övervaka vattennivåer i en flod och videomaterialet kan visa om någon dumpar sopor eller skräp i vattnet.

– En kamera kan till exempel ge information om trafikflöden och fotgängares säkerhet, samtidigt som den hjälper myndigheterna att korrelera dessa faktorer med miljöhänsyn, till exempel luftkvaliteten, säger Jens Strinsjö.

Öppna system

Men datainsamling är bara det första steget, det gäller att göra något av all data också. Jens Strinsjö menar att en smart stad till exempel kan använda kunskap från insamlad data för att informera medborgarna om beslut som påverkar dem. När nya “use cases” uppstår är det viktigt att överväga vilken typ av installation som ska göras. En öppen arkitektur gör att nya enheter kan anslutas till befintliga system, vilket ger smidighet, flexibilitet och skalbarhet som kan svara på stadens framtida efterfrågan.

Installationen och vilken typ av kamera som används är avgörande för kvaliteten på den data som samlas in, menar Jens Strinsjö.

– Även om många kameror kan användas passar multisensorkameror mycket bra eftersom 180-graders täckning ger detaljrika bilder och minimal bildförvrängning. Eftersom dessa kameror har flera sensorer ger de bred täckning i kombination med hög bildkvalitet och hög pixeldensitet. Det kommer att bli avgörande när det gäller att analysera videoinnehållet tillsammans med annan insamlad data, säger Jens Strinsjö.

Maximera ROI

Videokomprimering och ”multiview streaming” – vilket gör det möjligt att beskära olika områden i kamerans synfält från bilden och samtidigt strömma – är två andra saker som han lyfter fram. ”Multiview streaming” kan hjälpa till att minska bandbredd och lagring samtidigt som ett stort område kan täckas med bara en kamera. Det kan vara särskilt användbart när det gäller att hantera incidenter.

Jens Strinsjö betonar att offentlig verksamhet i en stad måste ta hänsyn till ROI vid alla sina investeringar och att en investering i rätt kameror gör det möjligt för fler framtida ”use cases”.

– Dagens uppkopplade videoövervakningssystem är redo användas på detta sätt och öppen arkitektur gör det enkelt att lägga till IoT-enheter till befintliga kameror. Genom att använda dessa lösningars fulla potential kommer smarta städer att vara i en optimal position för att utvecklas och tillgodose framtida behov, avslutar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng