2020-12-04

Intelligenta säkerhetssystem - Del 7 av 7

”Så väljs rätt lösning för videoanalys”

Med en videoanalyslösning får man ut betydligt mer av sin kamerabevakning. Men hur väljer man rätt videoanalyslösning?
Frågan går till Joakim Lagerholm, försäljningschef för Norden och Baltikum på VMS-företaget Genetec.

Joakim Lagerholm betonar vikten av att söka lösningar med inbyggd analys och som stödjer tredjepartsprodukter.

– Vissa videohanteringsplattformar erbjuder inbyggd videoanalys medan andra specialiserade leverantörer erbjuder separata videoanalyslösningar som kan integreras med befintliga videohanteringssystem, säger Joakim Lagerholm.

– Med inbyggd videoanalys och möjligheten att ansluta till tredjeparts videoanalyslösningar är man bäst rustad för framtiden.

Central datahantering

Joakim Lagerholm, försäljningschef på VMS-företaget Genetec.
Joakim Lagerholm, försäljningschef på VMS-företaget Genetec.

Att kunna hantera data centralt bör också prioriteras högt, enligt Joakim Lagerholm.

– Det räcker inte alltid med att videoanalyslösningen skickar information om att en larmhändelse uppstått. Vid upprepade larmhändelserna vill man ju ha information om hur dessa händelser korrelerar, säger han.

– Med centrala hanteringsfunktioner kan videoanalyslösningen erbjuda mer relevant och insiktsfull information. Operatörerna kan därmed arbeta mycket mer effektivt med att identifiera hot och återkommande problem, vilket ökar förståelsen för vad som händer i den övervakade miljön.

Expansionsutrymme

Viktigt är också att ha videoanalyslösningar som kan anpassas till verksamheters behov att växa.

– Serverbaserat videoanalyssystem kan ge flexibiliteten att lägga till nya funktioner, genom att man lägger till fler servrar. Då slipper man byta ut hela kamerasystemet, vilket spar tid och pengar, säger Lagerholm som också poängterar att analysen kan vara inbäddad direkt i kamerorna.

– Det kan vara ett bra alternativ eftersom det gör att du kan påskynda implementeringen och hålla nere kostnaderna.

– Men det allra viktigaste är att ha en anpassningsbar lösning som kan justeras i takt med ditt totala system, summerar Johan Lagerholm.

Förleds inte av trender

Idag talar alla om artificiell intelligens och det är lätt att tro man kan få allt i sin videoanalyslösning. Joakim Lagerholm menar dock att AI inte är den självklara lösningen på kundens behov.

– Vad som räknas är resultatet. Därför tycker jag man ska välja en beprövad videoanalyslösning som kan möta framtidas utvecklingsbehov.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng