2020-12-01

Intelligenta säkerhetssystem - Del 4 av 7

”Covid-19 har bidragit till ökad kreativitet när det gäller intelligent video”

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems.

Intelligent videoanalys är en av de mest expansiva sektorerna på marknaden för säkerhetsteknik. Med pandemin har såväl efterfrågan som utveckling av nya lösningar satt ordentlig fart, enligt Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef på Milestone Systems, en världsledande utvecklare av mjukvara för videohantering.

– För att möta efterfrågan har vi fokuserat på två aspekter, dels att identifiera nya användningsområden för befintliga applikationer och dels för att utveckla nya lösningar, säger han.

Programvara för videohantering används i allt högre grad för lösningar som går långt bortom säkerheten. Det kan handla om att övervaka trafiken, effektivisera processer i företag, öka servicegrad och intäkter för butiker eller förbättra vården.

Covid-19 har bidragit till ökad kreativitet när det gäller intelligent video för att exempelvis minska smittspridning, men också ge andra kundfördelar.

– Generellt har industrin varit ganska snabb att utveckla nya lösningar på för att begränsa smittrisker, säger Christopher Åkesson, som också ger exempel på hur intelligenta säkerhetssystem bidrar till att bekämpa pandemin.

– Med intelligenta videosystem kan vi hjälpa till att upprätthålla det sociala avståndet som krävs genom att mäta avståndet mellan människor eller genom att räkna personer. Ansiktsmaskdetektering är ett utmärkt hjälpmedel i länder där det är krav på att bära ansiktsmask. Termiska kameror kan vara ett verktyg för att få indikation på att någon med feber går in i en anläggning, exempelvis ett sjukhus eller en flygplats.

Christopher Åkesson framhåller också att pandemin medfört en stark efterfrågan på videoanalyslösningar som i realtid räknar personer som uppehåller sig i kommersiella byggnader, industrianläggningar och i butiker.

Analys med bättre precision

På vilket sätt har då de intelligenta systemen förbättrats de senaste åren?

– Idag är den viktiga delen att vi kan klassificera objekt och personer med mycket högre noggrannhet och generera metadata om objekt tack vare framstegen inom AI och djupinlärningsteknik.

Vad är utmaningen och hur har Milestone tagit sig an den?

– Utmaningen är att indexera och läsa metadata på ett enhetligt sätt, eftersom varje analysleverantör använder sitt eget metadataformat och språk. Detta gör det svårt att tolka för många VMS-plattformar. Med den centrala sökagenten i Milestones öppna plattform kan vi söka efter metadata oavsett metadatakällorna i ett enda gränssnitt.

Proaktiva säkerhetssystem

Förutom precisionen i videoanalyser framhåller Christopher Åkesson också mängden data som idag kan extraheras från live- och inspelade bilder och dess betydelse för kundnyttan.

– Det möjliggör effektivare sökning av specifika data. Man kan exempelvis se mönster för olika händelser och utifrån det förutse vad som kan ske och när saker kan hända. Baserat på analysen av datan kan kunden agera för att förebygga oönskade händelser istället för att bara reagera på en incident, säger han.

Öppna plattformar nödvändigt

Christopher Åkesson menar vidare att öppna plattformar är nödvändigt för att kunna kreera lösningar som snabbt kan tas i bruk vid eventuella kriser, såsom nu under den pågående pandemin. Till detta bör också finnas ett kompetent partnernätverk (systemintegratörer) som bidrar till utveckling av lösningar utifrån de möjligheter som den öppna plattformens erbjuder.

– Den öppna plattformen är en förutsättning för att snabbt och kostnadseffektivt kunna skapa lösningar och göra dem tillgängliga på marknaden. Vårt nätverk av teknologipartners är förstås oerhört viktigt för oss och våra kunder. Ett enda företag kan aldrig vara så smidigt, kreativt eller fokuserat för att snabbt skapa bästa tänkbara lösningar, säger han.

Kompetensutveckling

Att dagens videoanalys har mycket att erbjuda råder ingen tvekan om, men hur är det med kompetensen och viljan att använda intelligenta tekniska system hos integratörer och slutkunder?

– Vårt omfattande partnerprogram och certifieringsprogram ser till att våra partners utbildas och fortbildas minst vartannat år. I och med nästa uppdatering av Milestone Marketplace kan systemintegratörer till och med visa sin certifiering, och verifiera sin kompetens och erfarenhet när det gäller Milestones programvara men även på lösningar byggda med olika tredjeparts teknologipartners.

Med slutkunderna kan det vara desto svårare, menar Christopher Åkesson.

– Viljan att använda intelligenta videolösningar är stor bland slutkunderna, men de vet inte alltid vad som är möjligt med dagens teknik. Videotekniken utvecklas väldigt snabbt och det kan vara svårt att hänga med.

– Vår utmaning är att se till att slutkunder och systemintegratörer får information om att deras nuvarande plattform kan bearbeta så mycket mer information idag jämfört med tidigare och att det kan vara mycket värdefull information för företag av alla slag.

I molnet eller edge-baserat

Christopher Åkesson tycker att det inte är alldeles lätt att förutse vilka specifika applikationer för videoanalys som kommer vara mest populära i framtiden.

– Vad vi kan säga är att analysmjukvara kommer att vara edgebaserad i allt högre utsträckning, det vill säga inbäddad i kamerorna eller finnas i molnet.

Skräddarsydda lösningar

Vad är det då som är allra viktigast för en slutkund som vill använda uppdaterad videoanalys för att på olika sätt öka säkerhet och effektivitet i sin verksamhet?

– Allt som en kund kan tänkas behöva är en öppen plattform så att de kan få ta del av det bästa från vad ett community kan prestera i form av integration för att skapa skräddarsydda lösningar, säger Christopher Åkesson avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng