2020-12-03

Intelligenta säkerhetssystem - Del 6 av 7

Mobotix lanserar lösning för säker återgång till arbetet

Mobotix-erbjudandet automatiserar omstart av företaget med professionell analys och termisk bildteknik.

Mobotix-erbjudandet automatiserar omstart av företaget med professionell analys och termisk bildteknik.

Pandemin har drabbat företag över hela världen hårt. I ett steg för att hjälpa företag att komma tillbaka i arbete på ett säkert sätt har Mobotix samlat hop sina tillgängliga tekniska lösningar för videoövervakning och lanserat ”back-on-track video technology solutions”.

Lösningarna syftar till att underlätta för att göra det lättare för industrier och sektorer som detaljhandel, restauranger, flygplatser, tågstationer, kommuner, industri, serviceföretag och utbildningsinstitutioner att komma tillbaka på rätt spår, det vill säga ”back-on-track”.

Back-to-business

Thomas Lausten, Mobotix CEO.
Thomas Lausten, Mobotix CEO.

Mobotix-erbjudandet ska sålunda automatisera back-to-businessomstarten och det ska ske med hjälp av med professionell analys och termisk bildteknik, med en rad valfria appar i de senaste Mobotix 7-generationskamerorna och specialutvecklade tilläggslösningar från Mobotix globala partnernätverk. Mobotix menar att deras hårdvara och programvara kan anpassas och konverteras när som helst för många alternativa branschspecifika uppgifter, alltid med cybersäkerhet i åtanke.

– Endast en konsekvent efterlevnad av regler och förordningar kan förbättra situationen i denna pandemi. Genom att göra det kommer vi förhoppningsvis lyckas framgångsrikt att kunna återgå till ett normalt liv och arbete. Det känns bra att vi kan stödja och påskynda detta med vår teknik, säger Mobotix CEO – Thomas Lausten.

Kontroll av antal besökare

I många butiker, skolor och offentliga byggnader finns det uppdaterade kapacitetsgränser för antalet människor som får vistas i lokalerna. För att bestämma det aktuella antalet måste alla ingångar och utgångar kontrolleras. Mobotix-videoteknik kan göra detta automatiskt och effektivt – utan behov av ytterligare personal. Ett ingångskontrollsystem kan installeras inomhus eller utomhus, till exempel med ett trafikljussystem eller ett automatiskt dörrkontrollsystem. Mobotix-videoanalystekniken möjliggör kumulativ inspelning av det aktuella antalet personer i komplexa byggnader och flera våningar med alla kameror installerade vid ingångar och utgångar.

Social distansering

Social distansering är ett allmänt använt begrepp och enligt Lausten övervakar Mobotix-tekniken inte om minimiavståndet bibehålls utan kontrollerar snarare om det kan upprätthållas i allmänhet inom mycket besökarfrekventa områden. Tekniken kan exempelvis upptäcka stark köbildning eller ansamling av människor i butikskassaområden eller väntrum och generera visuella och akustiska varningar.

Övervakning av maskanvändning

Kapacitet och trängsel är inte de enda bekymren för företag och offentliga verksamheter. I många länder finns krav på ansiktsmasker på offentliga platser. Med hjälp av Mobotix-tekniken kan områden övervakas så att någon form av varning/larm utlöses om människor glömmer eller av andra skäl inte bär ansiktsmask. Dessutom kan känsliga zoner, såsom sterila zoner på sjukhus och vårdhem, övervakas och skyddas bättre med hjälp av denna teknik.

Indikera temperaturavvikelser

Mobotix TR-teknik (Thermal Radiometry) gör det möjligt att mäta termisk strålning – även från människor. Även om Mobotix termiska teknik inte ersätter medicinsk utrustning, kan den hjälpa till att analysera kritiska situationer för att eskalera till ytterligare åtgärder. Det gör att avvikelser kan upptäckas och rapporteras. Identifierade personer kan sedan underkastas ytterligare undersökning och hänvisas till medicinsk personal.

– Vår teknik hjälper kunder inte bara i kristider. Mobotix videosäkerhetssystem är värdefulla för våra kunder långt bortom krisen, säger Thomas Lausten.

– De avancerade videosystemen kan användas, anpassas eller konverteras när som helst för många ytterligare och nya branschspecifika uppgifter. Våra intelligenta lösningar täcker mycket mer än bara säkerhetsapplikationer. Till exempel erbjuder de enastående potential i processoptimering eller förbättring av en serviceorganisation. Investeringen i Mobotix-videoteknologi är och förblir framtidssäker, menar han vidare.

Hur är då efterfrågan på ”back-on-track video technology solutions” i Sverige och i övriga nordiska länder ? Frågan går till Anders Kjellberg, affärsutvecklingschef i Sverige och Finland.

– Än så länge är efterfrågan i de nordiska länderna ganska blygsam i jämförelse med centrala och södra Europa, där allt fler installationer görs. Men vi ser även en ökad nyfikenhet på tekniken i Norden som säkert kan omvandlas till efterfrågan beroende på pandemins fortsatta utveckling, kommenterar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng