2020-11-29

Intelligenta säkerhetssystem - Del 2 av 7

Så har de intelligenta säkerhetssystemen blivit bättre

Videoanalys har tveklöst blivit bättre de senaste åren och samtidigt har många videoövervakningssystem blivit allt mer cybersäkra. Dessutom har marknaden blivit mer differentierad, fler saker går att utföra i själva kameran och intresset för att använda den data som säkerhetskameror genererar ökar.

Branschen är överens om att videoanalysen har förbättrats de senaste åren. Florian Matusek, Product Group Director på Genetec, menar att ”people counting” är ett bra exempel på det. Noggrannheten har ökat och det finns fler användningsområden i dag.

– Ny teknik som ”deep learning” har gjort det möjligt för tillverkarna att förbättra noggrannheten dramatiskt. Tidigare var scenarierna där du kunde utnyttja ”people counting” begränsade till vyer uppifrån och ner med få människor som passerade. I dag kan vi hantera räkning av många människor och kan även använda andra bildvinklar från redan installerade säkerhetskameror.

Florian Matusek, Genetec
Florian Matusek,
Genetec.
Roy Band, Milestone Systems.
Roy Band,
Milestone Systems.
Koen Rommel, Bosch Building Technologies.
Koen Rommel,
Bosch Building Technologies.
Thomas Lausten, Mobotix.
Thomas Lausten,
Mobotix.
Jimmy Ek, Axis.
Jimmy Ek, Axis.

Bättre cybersäkerhet

Roy Band är Community Manager för Mellaneuropa på Milestone Systems och instämmer i att videoanalysens noggrannhet har förbättrats.

– Men även mängden data vi kan extrahera från live-bilder och inspelade bilder. Denna data är mest värdefull för användarna eftersom den gör det möjligt för dem att söka mer effektivt, skapa ”dashboards” om specifika data, upptäcka framtida trender baserat på data och agera för att förebygga istället för att bara reagera på incidenter, säger han.

Koen Rommel, Senior Vice President för försäljning i EMEA på Bosch Building Technologies, tycker också att videoanalysen har utvecklats och har haft betydande inverkan på robusthet (den fungerar under mer extrema omständigheter), anpassning (införande av maskininlärningsfunktioner har gjort det möjligt för enheter att lära sig kundspecifika situationer som behöver övervakas) och noggrannhet.

Mobotix VD Thomas Lausten menar att många videoövervakningssystem och applikationer är mer cybersäkra i dag jämfört med tidigare.

– Och mjukvaruanalys och AI-lösningar är mycket mer tillförlitliga och ger bättre analyser än första generationens system, säger han.

En differentierad marknad

Axis nordiska försäljningschef Jimmy Ek säger att marknaden för intelligenta säkerhetssystem är väldigt differentierad med olika typer av kundbehov.

– En del slutkunder vill ha enklare lösningar från en och samma leverantör, andra vill ha kundanpassade speciallösningar och tät dialog med tillverkaren, säger han.

Thomas Lausten berättar att Mobotix har upplevt ett tydligt ökat fokus på cybersäkerhet jämfört med tidigare när huvudsakligen funktioner och lågt pris efterfrågades.

– Kvalitet och tillförlitlighet verkar också vara mer efterfrågat, särskilt av många större slutanvändare och det har ökat efterfrågan i vissa vertikala marknader i kombination med ökad användning av analys-integrationer, säger han.

Användningen av ”edge”- baserade system har förutspåtts öka och Thomas Lausten bekräftar den trenden och där ingår videoanalys i kameran som säkerställer en högre nivå av cybersäkerhet.

Kunderna vill ha mer data

Florian Matusek säger att tiden då kunderna köpte ett VMS, en ”business intelligence”-applikation och videoanalys separat är förbi.

– Kunderna kräver enklare installationer och enkel användning av de här systemen. Det händer fortfarande att videoanalys köps separat men då alltmer endast i situationer där det krävs specialanalyser som inte redan finns tillgängliga på en plattform, säger han.

Florian Matusek betonar också att fler och fler kunder vill utnyttja sitt befintliga kameranätverk och få ut mer data ur det, och inte bara av säkerhetsskäl utan för att förbättra den dagliga verksamheten.

Koen Rommel lyfter också fram att det blir viktigare med data som samlas in via flera sensorer och kan sammanställas och analyseras och sedan användas för att förbättra den övergripande säkerheten eller ge nya möjligheter som att få live-siffror på hur många personer som befinner sig på samma plats, rörelse i butiker och så vidare.

Videoanalys i dag och i framtiden

Florian Matusek ser en fortsatt ökad efterfrågan på videoanalys för perimeterskydd och han tror att data från videoanalys allt mer kommer att kopplas samman med andra data i framtiden.

– Kan jag kombinera passerkontroll och video för att upptäcka ”tailgating”? Kan jag kombinera radar- och videoanalys för att få ett mer exakt perimeterskydd?, exemplifierar han.

Roy Band tror att mer och mer kommer att ske direkt i kameran och att videoanalysen kommer göras i kameran och/eller i molnet.

Thomas Lausten ser att kunderna efterfrågar hantering av grupper av människor, ansiktsigenkänning (med och utan masker) och analyser av människors beteende baserat på ålder, kön etc.

– Kvaliteten på videoanalysen kommer fortsätta öka och utvecklingen kommer gå ännu snabbare. ”Video-management” kommer bestå mer av dataanalys och cybersäkerhet kommer att bli ännu viktigare för att säkerställa tillförlitlighet och efterlevnad av lokala lagar och regler i kombination med GDPR, säger han.

Jimmy Ek anser att videoanalys för perimeterövervakning och analys för kundupplevelse är de typer av videoanalys som är mest efterfrågad. I dessa tider då e-handeln växer ökar konkurrensen om kunden och även butiker och anläggningar kommer att behöva mer data om kunden för att kunna möta förväntningarna. Här kan intelligent videoteknik och analys vara till hjälp för både handlare och kunder, menar Jimmy Ek.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng