2020-07-23

Perimetersäkerhet - Del 4 av 7

"Så designas ett perimeterskydd"

Fredrik Rylander, Key Account Manager på Axis Communications, ger råd om hur ett perimeterskydd bör designas.

Fredrik Rylander, Key Account Manager på Axis Communications, ger råd om hur ett perimeterskydd bör designas.

Det finns ett antal frågor som bör ställas då uppdraget är att designa ett perimeterskydd. Att bara sätta upp ett staket med taggtråd räcker inte långt – ett väl säkrat perimeterområde innehåller flera lager av skydd förstärkta med robusta säkerhetslösningar, menar Fredrik Rylander, Key Account Manager på Axis Communications.

För det första gäller det att definiera det område som ska skyddas. Fredrik Rylander exemplifierar med den internationella flygplatsen i Denver vars område är omringat av cirka 48 kilometer staket och där åtta personer gjort intrång under de senaste tio åren.

– Föreställ dig att försöka utveckla och genomföra en perimetersäkringsplan som lägger lika stort fokus på varje kvadratmeter. Det är inte lätt att göra, säger han.

Se till att ha rätt teknik

Till att börja med behövs en grundlig genomgång av alla inoch utgångar till området, det är normalt där det är enklast för inkräktare att ta sig in. Steg två är att noggrant undersöka den fysiska perimetern, som till exempel kan bestå av murar, staket och vegetation, samt analysera vilka effekterna blir vid ett eventuellt intrång.

– Behövs en varning när en inkräktare tar sig igenom ett staket eller är avståndet eller riktningen på inkräktarens rörelse viktigare att få information om? Det är bra att rita upp områdets natur i form av cirklar där centrum är mest kritiskt att skydda och sedan arbeta utåt därifrån, säger Fredrik Rylander.

En annan fråga att ställa sig är om tekniken är ändamålsenlig. I dag kan videoanalys med objektbaserad detektion göras direkt i säkerhetskamerorna och när analysen görs i kameran kan den centrala servern utnyttjas för andra saker. Det gör också systemet mindre sårbart: om en central server slutar fungera tappar du också all videoanalys men om en enskild kamera får problem är det endast analysen på den enheten som påverkas. Det är också kritiskt att ha en process för att kontinuerligt uppdatera systemen i syfte att göra dem mer cybersäkra.

– Det gäller att fråga sig hur kameror passar in med annan teknik för perimetersäkerhet, som till exempel staket och radar, mikrovågor, värmekameror, högtalare och belysning. Passar de in i din plan och fundera på hur viktigt det är att tekniken är öppen för integration, säger Fredrik Rylander

Termiska kameror är mindre väderkänsliga

Miljö och klimat är viktiga parametrar för perimetersäkerhet. Starkt solljus och motljus kan påverka säkerhetskameror, och inte minst analoga sådana. Bildstabilisering är viktigt om säkerhetskamerorna utsätts för hård vind. Luftfuktighet kan orsaka kondens och ”blurra” bilderna och kyla är en annan faktor att beakta.

Hur avgör systemet vad det är som orsakar ett larm? Fredrik Rylander anser att termiska kameror med intelligent videoanalys inte bara producerar signifikant färre falsklarm än vanliga säkerhetskameror, utan är också mindre väderkänsliga, det vill säga påverkas mindre av regn, snö och dimma. Vissa är utrustade med EIS (electronic image stabilisation) som stabiliserar själva kamerabilden när det blåser mycket.

– När termiska kameror är en del av lösningen för fjärrövervakning blir personalen snabbt varse ett intrång eller hot och kan då verifiera larmet personligen eller med hjälp av säkerhetskameror, säger Fredrik Rylander.

Fördelar och nackdelar med IR

I miljöer med dålig eller extrem belysning kan säkerhetsteknik ha problem att identifiera en inkräktare. Ett exempel som Fredrik Rylander nämner är kameror som riktas mot fordon med starka strålkastare. Då är ”wide dynamic range”-funktionen mycket viktig.

– En annan idé är att använda kameror utrustade med 950nm infrarött ljus eftersom de lyser upp mörka scener. Eftersom IR inte producerar naturliga färger är IR-kameror med 950 nm utmärkta för känsliga applikationer eftersom ljuset är osynligt för det mänskliga ögat, säger han.

Fredrik Rylander pekar dock även på några nackdelar med IRkameror: de är mindre effektiva i vått väder eftersom vattendroppar kan orsaka reflektioner och ljusbrytningar och IR är vanligtvis mer effektivt när det studsar på flera objekt. I miljöer med riktigt mörka eller ljusa objekt kanske IR-ljuset inte reflekteras korrekt.

”Utvärdera situationen”

Ett problem som kan vara avgörande för den personal som ska säkra området är så kallade blinda fläckar längs perimetern.

– En fråga som behöver ställas är om det är lika viktigt att tydligt upptäcka ett hot på tre meter som det är på 300 meter? Om svaret är ja, titta inte då bara på databladet för en perimeterskyddslösning utan utvärdera hela situationen, säger Fredrik Rylander.

Avslutningsvis menar han att alla produkter kan missa att uppfylla kraven om de inte är installerade och implementerade på ett korrekt sätt. Att känna till perimeterskyddsteknikens praktiska användningsområden och dess begränsningar gör att det blir enklare att designa bra lösningar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng