2020-07-20

Perimetersäkerhet - Del 1 av 7

Tillförlitlighet, tidig upptäckt och integrationsmöjligheter

Lösningarna för perimetersäkerhet måste gå att lita på och kunna integreras med videoövervakning.

Lösningarna för perimetersäkerhet måste gå att lita på och kunna integreras med videoövervakning.

Lösningarna för perimetersäkerhet måste gå att lita på och kunna integreras med videoövervakning.

– För några år sedan kunde vi se endast staketlarm eller bara en kamera med videoanalys, i dag är det en kombination av olika typer av teknik, säger Erik Nord, Sales Engineer på Genetec.

Enligt Marknadsundersökningsföretaget Research and Markets kommer den globala marknaden för perimetersäkerhet att nå 29,6 miljarder dollar 2025. Det innebär en årlig tillväxttakt på 7,7 procent.

Förändrad marknad

Stanley Securitys nordiska VD Kettil Stenberg menar att marknaden för perimetersäkerhet har förändrats mycket de senaste åren.

– Vi har gått mer och mer mot högteknologiska lösningar, radar har utvecklats mycket och även videoövervakning, säger han.

Kettil Stenberg påpekar också att videoanalys har använts länge för perimetersäkerhet men att det tidigare har varit stora problem med falsklarm. På senare tid har videoanalys utvecklats mycket och noggrannheten har förbättrats betydligt.

– Med du vill inte ta bort 100 procent av alla falsklarm eftersom du riskerar att ta bort några av de korrekta larmen också då, säger Kettil Stenberg.

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communications, menar att fler olika typer av produkter och sensorer för perimetersäkerhet integreras i dag. Radar, termiska kameror, laserdetektorer och drönare i samarbete med väktare är några exempel. Och det är mer fokus på lösningar än enskilda produkter.

Högre kvalitet – lägre pris

Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex, tycker också att marknaden har förändrats mycket – och inte bara sensorerna utan också vad slutkunderna vill ha.

– De vill ha tillförlitlighet, kunna skydda det de har och det kan vi ge dem, säger han.

Nicolas Jdanoff, affärsutvecklingschef för Europa och Nordafrika på den italienska perimeterskyddtillverkaren Cias betonar att IP-lösningar har blivit en ”must have” och allt måste kunna integreras med tredjepartssystem som VMS:er.

– Marknaden kräver alltid högre kvalitet, ibland till lägre priser, vilket är en paradox. Vi försöker förbättra detekteringen och minska antalet falsklarm genom att förbättra kvaliteten på algoritmerna, säger han.

Björn Bäck, Pre-Sales Engineer på Hikvision, menar att den största förändringen på marknaden är att priserna har gått ner och att tekniken är mer lättillgänglig och säkerhetskamerorna så bra att det går att utlova bra lösningar både dagtid och nattetid.

Johan Elliott, Business Development Manager på Bosch Building Technologies, anser att högkvalitativ videoanalys dominerar marknaden och att kunderna litar mer på det än på mer traditionell teknik för perimetersäkerhet som staketlarm.

Kunderna och efterfrågan

Jimmy Ek anser att industrin, fabriker och logistikcenter är de tre vanligaste exemplen på verksamheter som efterfrågar perimeterskydd.

– Men sedan har du perimetersäkerhet där det kanske inte finns staket, som skolor till exempel, säger han.

Högsäkerhetsanläggningar som kraftstationer och annan kritisk infrastruktur, samt flygplatser, militärbaser och fängelser är några andra exempel där perimetersäkerhet är viktigt. Ofta handlar det om att bevaka den yttre perimetern. Kollektivtrafik med tågstationer och tunnelbana är ett annat exempel, där handlar det till exempel om att upptäcka om någon beträder tågspåren eller blir nerknuffad på ett spår.

Men kunder och användningsområden för perimetersäkerhet varierar mycket. Tänk en flygplats: det finns väldigt många olika typer av områden som kräver olika nivå av säkerhet. Allt från parkeringen utanför flygplatsen, till landningsbanor och områden där obehöriga absolut inte ska få tillträde, till själva terminalerna som mer eller mindre fungerar som shoppingcenter.

– Det kunderna efterfrågar i första hand är tillförlitlighet. Att få en tidig varning är en andra sak. Det är förstås önskvärt att upptäcka någon när de är på utsidan av perimetern, säger Mark Cosgrave från Optex.

Tidig detektering viktigt

Björn Bäck från Hikvision menar att kunderna i första hand efterfrågar effektiv teknik som upptäcker och rapporterar vad som händer. Johan Elliott anser att en typisk kund som ett logistikcenter ofta har problem med personer som gör intrång nattetid och försöker stjäla saker.

– Kunderna vill detektera personer som kommer nära staketet, de vill kunna se dem och de vill få ett larm, säger han.

Tidig detektering är väldigt viktigt så att det går att reagera innan intrång görs och på så sätt helt undvika skador.

– Slutkunderna vill hålla människor utanför sitt område, de vill kontrollera vem som kommer in. De förstår vad som står på spel om någon tar sig in och stjäl något eller orsakar produktionsstopp. Det finns många saker att säkra och därför är perimetersäkerhet väldigt viktigt, säger Jimmy Ek.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng