2020-07-28

Perimetersäkerhet - Del 7 av 7

Radar skyddar mer än bara staketlinjen

Daniel Sjödin, produktchef på Securify.

Daniel Sjödin, produktchef på Securify.

En radar övervakar yta – inte bara en staketlinje – och kan upptäcka avvikande beteenden tidigt.

– Gårdagens teknik utgår enbart från perimetern, som staketlarm och termiska kameror med analys. Ett perimeterskydd byggt på en kombination av radar och PTZ-kameror innebär ofta kostnadsbesparingar, säger Daniel Sjödin, produktchef på Securify.

Securify har funnits i sex år och har på senare tid väckt en hel del uppmärksamhet för sin drönardetektering, men framför allt arbetar företaget med tekniska lösningar för intrångsdetektering, och i synnerhet radarsystem och kompletterande utrustning.

Daniel Sjödin menar att många fokuserar väldigt mycket på staketlinjen och baserar sitt perimeterskydd på staket, staketlarm och termiska kameror men att det ofta bara täcker en del av gränslinjen och missar att bevaka både innanför och utanför. Bevakning över vatten samt kanske framförallt i luftrummet ovanför förbises oftast helt.

– Det är inte särskilt preventivt utan ger enbart bevis på att intrång faktiskt skedde. Många av de tekniska lösningarna brottas med problem med falska och oönskade larm. Det gör att kostnaderna för säkerheten ökar samtidigt som nivån av säkerhet sänks, säger han.

Vanans makt

Daniel Sjödin berättar om exempel där tjuvarna har använt kranbil för att lyfta stöldgods, koppartrummor och arbetsmaskiner över staketet.

– Då spelar det ingen roll hur mycket staketlarm du har. Vi menar att även om tekniken är dyr så är det billigare att sätta upp radar. Då skyddar du inte bara själva staketlinjen, utan både hela området innanför staketlinjen och utanför staketlinjen och du kan få ett tidigt larm när det händer något.

Den stora fördelen med radar är att den övervakar, yta, inte linje och upptäcker rörelse på stora avstånd. Ett klassiskt exempel som Daniel Sjödin nämner är Maginot-linjen (franska försvarslinjen under andra världskriget) där fransmännen verkligen bara tänkte perimeter istället för att skydda yta.

– Vi ser vanans makt som vår största konkurrent. Både säkerhetsbranschen och slutkunder gör som de alltid gjort och förlitar sig på tekniska lösningar som passar deras processer och kompetensprofil, säger han.

Fungerar bra med PTZ-kameror

Bevakning över vatten samt kanske framförallt i luftrummet ovanför förbises oftast helt.
Bevakning över vatten samt kanske framförallt i luftrummet ovanför förbises oftast helt.

Daniel Sjödin menar att termiska kameror av många anses som en ”silver bullet”, trots att de är undermåliga i vissa väderförhållanden.

– En slug motståndare är skicklig nog att använda vädret till sin fördel. Just termiska kameror har dessutom en betydande svaghet eftersom de försvårar signalement och identifiering. Hur värdefullt är det inte att kunna fastslå färg på kläder, små avgörande detaljer på skorna och så vidare?

Han anser att modern radarteknologi kombinerat med PTZ-kameror för larmverifiering och med en operatör i centrum ger både mycket bra funktion och kostnadseffektivitet. Radarsystemets operatörsgränssnitt med karta och spårinformation, parallellt med live-video från PTZkameror ger larm-operatörerna tillgång till en ny kontext.

– Bara en sådan egenskap att när operatören önskar ta kontroll manuellt så kan hen, i stället för dra med musen för att styra kameran, helt enkelt klicka i kartan för att styra kameran till en position. Detta är en bonus med radarsystem och ger en dramatiskt snabbare och enklare hantering av PTZ-kameror.

Samarbete med larmcentraler

Securify delar in säkerhetsprocessen i tre steg: upptäcka, försvåra och hantera.

– Radarn ser förbi staketlinjen och avvikande beteenden kan upptäckas i ett tidigt skede. För att försvåra är högtalare och rörliga strålkastare som styrs av radarsystemet ett bra första steg. När en inkräktare har tagit sig in på området fortsätter radarsystemet att följa den och när väktare sätts in kan operatören meddela sista kända position för att underlätta hanteringen av intrånget, säger Daniel Sjödin.

Larmcentralerna spelar en central roll i dagens säkerhetssystem och Securify har startat ett samarbete där företaget validerar och implementerar radarn hos en partner med larmcentral.

– När vi kommit igenom den processen så tror vi att vi kan se annan tillväxt för radar, för larmcentralerna har stor påverkan på vad marknaden väljer för typ av larmsensorer, säger Daniel Sjödin.

Företagets radars är nätverksoch IT-baserade och kan integreras i och mot andra system. Securify arbetar med att integrera radarsystem med videoanalys.

– En sådan kombination skulle bli den graal alla letar efter då nivån på tillförlitliga larm kommer att överträffa andra jämförbara lösningar, säger Daniel Sjödin.

”Bara i början”

För fem år sedan talades nästan ingenting om radar men det görs det i dag. Vissa menar att det beror på att tekniken är billigare nu, Securify menar att de har del i uppsvinget.

– Det har med Securify att göra. Vi har jobbat med radar i sex år och har riktat in oss på samhällskritisk infrastruktur och har slutanvändare som Kriminalvården, polisen, Vattenfall, Försvarsmakten och Swedavia. Men vi tycker fortfarande att vi knappt är i början, vi är övertygade om att många fortsätter sätta fasta kameror i staketlinjen precis som man alltid har gjort. I dag finns teknik som skapar få falsklarm och som inte missar detektioner, avslutar Daniel Sjödin.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng