2020-07-24

Perimetersäkerhet - Del 5 av 7

Svenskt antidrönarsystem ska öka beredskapen mot hot i luftrummet

Ponera att någon tappar kontrollen över sin drönare och den kraschar mot vindrutan på ett fordon på en trafikerad led, säger Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security

Ponera att någon tappar kontrollen över sin drönare och den kraschar mot vindrutan på ett fordon på en trafikerad led, säger Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security

Drönarhotet är en påtaglig realitet för alla som arbetar med säkerhet kring luftfart, försvars- och skyddsobjekt. Men hotet från luften omfattar även alla andra.

Med 2D antidrönarsystemet Validrone finns nu ett verktyg som kan höja beredskapen mot hotet i luftrummet.

Idag finns drygt 20 miljoner drönare. Att i säkerhetssyfte ha ett upptäckande skydd för hot från luften blir därför allt viktigare. Även allmänheten är i riskzonen, inte bara vid eventuella drönarbaserade terroraktioner utan också när människor utan kriminellt syfte kör sina drönare.

– En drönare på fem kilo som flyger med en hastighet av 70 kilometer i timmen och är utrustad med lättantändliga litium-batterier är förstås ett hot. Ponera att någon tappar kontrollen över sin drönare och den kraschar mot vindrutan på ett fordon på en trafikerad led, säger Gustav Norvik, produktchef på Stanley Security.

Lista över hotkategorier

Idag är efterfrågan på antidrönarsystem störst hos kunder inom luftfart, försvars- och skyddsobjekt. Men Gustav Norvik ser i 2D antidrönarsystemet Validrone ett verktyg som kan höja beredskapen mot drönarintrång i många olika miljöer och berättar att Stanley Security listat fem kategorier av hot som baseras på motiv och typ av användare: företagsspionage (samla information), hackerattacker (avlyssning, cyberattack, routrar), transportering (smuggling, fängelser, landsgränser), terrorattacker (attack, vandalisering, maximala skador) och hobby (kollisionsrisk, luftfart, känsliga anläggningar).

Från upptäckt till åtgärd

Validrone-sensor med antenner och väderskydd.
Validrone-sensor med antenner och väderskydd.

Validrone, som primärt säljs som en tjänst, positionerar drönare och pilot genom att passivt lyssna på radiokommunikationen mellan drönaren och pilotens drönarkontroll. Positionsdata skickas från sensorerna till en server som visualiserar drönare och pilot på en översiktsbild av platsen i en videoström. Vid larm skickas videoströmmen till operatören i Stanley Securitys larmcentral – kallad Säkerhetscenter – som vidtar åtgärder enligt kundens instruktion. Videoströmmen är Onvif-kompatibel vilket innebär att Validrone enkelt kan integreras med många videohanteringssystem inklusive de ledande fabrikaten Milestone, Genetec och Bosch.

– Vi har förstås också flera kunder som har egen larmcentral, och då går det lika bra att integrera Validrone där.

Kejsarens nya kläder

Räckvidden för detektering är upp till 2,5 kilometer, men på marknaden finns system med betydligt längre räckvidd. Varför satsar Stanley Security inte på antenner som klarar detektering på längre avstånd? Gustav Norvik menar att det kan låta bra med stora dyra antenner som kan detektera på avstånd uppemot åtta kilometer. Det är också ofta så det presenteras av leverantörer på mässor världen över.

– Men kejsaren är naken, det handlar inte om hur lång antennens räckvidd är. Det handlar om drönarnas sändsignal, inte mottagarsignalen. Om drönarens sändsignal är 900 meter och det är 8 kilometer mellan antennerna så är ju nyttan tveksam eftersom signalerna från drönarna inte kan plockas upp. Här tycker jag utvecklarna gjort en tankevurpa, säger han.

Gustav Norvik produktchef på Stanley Security.
Gustav Norvik produktchef på Stanley Security.

Gustav Norvik menar att Validrone-systemet erbjuder en mer kostnadseffektiv lösning med betydligt bättre precision i detekteringen då Validrone-systemets billiga antenner innebär att kunderna har råd att ”gödsla med våra antenner”, som Gustav Norvik uttrycker det.

– Vi är de enda som skulle kunna klä in hela Stockholm, från Sollentuna i norr till Farsta i söder, för att hålla koll på hur många drönare som flyger i området.

Enkel integration

Förutom säkerhet i detektering med precision och kostnadseffektivitet framhåller Stanley Security att Validrone också är enkelt att installera och integrera med existerande IT-infrastruktur, processer och befintlig organisation. Allt som krävs är nätverksanslutning.

Validron-systemet är utvecklat i Sverige och det är Stanley Security som är först med att erbjuda sina kunder det, men tanken är att med tiden också rulla ut produkten i den globala Stanley Security-koncernen, först och främst i Norden.

Jamming-förbud

Idag är intresset för Validrone allra störst där det handlar om säkerhet för försvars- och skyddsobjekt samt flygplatser, kriminalvårdsanstalter och industrier.

– Man kan säga att alla verksamheter där man vill skydda sin anläggning från fotografering är potentiella kunder, säger Gustav Norvik.

När en drönare och dess pilot detekterats och positionerats är det inte tillåtet att störa ut drönaren och tvinga ner den (jamming).

– Men med ökande drönarincidenter så kommer det nog till en punkt där det blir regeländringar som förenklar tillståndsgivning när det gäller jamming under kontrollerade former. Vi är redo med ett jamming plug-in till Validrone om och när en sån avreglering sker.

Befintliga åtgärder

Gustav Norvik menar att olika åtgärder vidtas idag, om pilotens kontrollsignal detekteras går det att skicka polis eller väktare till platsen där piloten befinner sig.

– Om en drönare detekteras kan man också vidta åtgärder som förhindrar att den kan inhämta känslig visuell information, avslutar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng