2020-09-18

Larm och detektion - Del 5 av 6

Därför ökar efterfrågan på integrerade larm- och passersystem

RCO:s larmpanel R-Touch 50 erbjuder grafisk presentation, med vilken man enkelt kan över-vaka och styra larmanläggningen.

RCO:s larmpanel R-Touch 50 erbjuder grafisk presentation, med vilken man enkelt kan över-vaka och styra larmanläggningen.

Efterfrågan på integrerade larm- och passersystem ökar, med användningen av både online- och offlineteknik blir larmsystemen större och mer avancerade enligt Anders Claesson Lennfors, KAM på RCO Security.

– Fördelarna är många men framförallt kan samma kablage användas och färre antal ingående komponenter innebär lägre installationskostnad. Lägg därtill att man i en och samma databas kan hantera alla uppgifter, oavsett om det handlar om passagebrickor eller behörigheter för larm, säger han.

Vad gäller funktioner med inbrottslarm så har det inte hänt särskilt mycket de senaste 10–20 åren, enligt Anders Claesson Lennfors.

– Det handlar fortfarande om att det ska indikera vad som händer vid vissa oönskade händelser. Magnetkontakter, IR-detektorer och sirener ser nästan likadana ut som tidigare. Funktionerna är också ungefär desamma, säger han.

– Dessutom hanteras larmet precis som tidigare av användaren; personer lämnar eller kommer till sin arbetsplats, visar sin tag, slår sin kod och larmet till- eller frånkopplas om inte till och frånkoppling sker automatiskt.

Grafisk presentation

Administration och användning har däremot förenklats väsentligt med hjälp av smartare gränssnitt och smidigare administrationsverktyg.

Ett bra exempel på det är RCO:s larmpanel R-Touch 50 som erbjuder grafisk presentation, med vilken man enkelt kan övervaka och styra larmanläggningen.

R-Touch 50 är ett mycket pedagogiskt verktyg som på ett enkelt och visuellt sätt ger en perfekt överblick av lokalerna. I händelse av larm ser man snabbt vilken detektor som utlöst och så vidare.

Enkelheten är ett starkt stöd för exempelvis bevakningsbolaget, eller för vaktmästaren med administrationsrättigheter som enkelt kan hantera och styra anläggningen utan problem, menar Anders Claesson Lennfors.

Enkelt handhavande prioriteras

Anders Claesson Lennfors, KAM på RCO Security.
Anders Claesson Lennfors, KAM på RCO Security.

Anders Claesson Lennfors framhåller att just användargränssnittet har hög prioritet när RCO utvecklar och uppdaterar produkter.

– I passersystem har vi exempelvis sett till att ingående funktioner kan styras från kortläsaren. Det kan handla om att byta kod, ställa upp dörrar vid behörighet och presentera funktioner på ett intuitivt sätt för användaren, säger han.

RCO har också satsat på webbaserade användarutbildningar.

– Det är väldigt uppskattat bland våra kunder, eftersom de gör att de kan lära sig och öka sina kunskaper om våra system i sin egen takt, förklarar Anders Claesson Lennfors.

Många fördelar

RCO:s huvudkundgrupp när det gäller integrerade system är framförallt fastighetsbolag, myndigheter, köpcentrum, sjukvård, kommuner och stora företag. Där handlar det nästan alltid om passersystem och inbrottslarm integrerat i samma system.

Anders Claesson Lennfors menar att fördelen med integrerade system är att det går att hantera behörigheter oavsett om det handlar om passerkort eller behörigheter för larm och dessutom på flera platser samtidigt om företaget exempelvis har kontor i olika städer.

Ett annat exempel, där integrerade system gör stor nytta, är kommuner.

– Där arbetar exempelvis många på olika skolor eller förskolor. Att administrationen då kan skötas från ett eller flera ställen ger förstås stora fördelar, säger han.

Tidsbesparande

Integrerade lösningar sparar mycket tid. Anders Claesson Lennfors pekar på sjukhus som ett exempel, läkare, sjuksköterskor och andra har ID-kort och får per automatik behörighet till de avdelningar som de ska jobba på.

– Det är en otrolig tidsbesparing, för det är ganska mycket folk som cirkulerar i den typen av organisationer.

Smidigt och säkert

Användare av passer- och larmsystem uppskattar enkelhet.

– Du behöver kunna komma in de tider du är behörig att komma in och då vill du att larmet ska kopplas från. När du går hem ska det kopplas till.

Ett larm får inte vara krångligt, då väljer folk att gå hem istället för att arbeta över, eftersom det blir jobbigt om det börjar det pipa och de inte vet vad de ska göra, säger Anders Claesson Lennfors.

Enkelhet är alltså ett nyckelord för framtidens passer- och larmsystem – både administrativt och användarmässigt. Om exempelvis en säkerhetschef för ett företag, som har ett hundratal butiker utspridda över landet, vill kunna kontrollera hemifrån om alla butikerna slagit på larmet på kvällen, så ska det vara möjligt.

– Kundernas krav på smidighet innebär dock inte att säkerheten får bortprioriteras.

–Våra produkter måste naturligtvis leva upp till alla de säkerhetskrav som exempelvis försäkringsbolagen ställer. Det tar kunden för givet. Jag upplever att efterfrågan och medvetandet om kopieringsskydd på taggar ökar från kunderna, säger Anders Claesson Lennfors.

Fler funktioner

Mjuka kopplingar till besökssystem och HR-system har blivit allt vanligare de senaste 5–10 åren.

Stora kunder vill kunna koppla ihop alltfler funktioner med sitt passer- och larmsystem för att effektivisera, enligt Anders Claesson Lennfors som nämner ett exempel där RCO:s system integreras med kamera, det vill säga en kamera som läser av fordons registreringsskyltar för att avgöra tillträdesbehörighet, precis som en kortläsare gör.

Inom skolor har larmfunktionerna förändrats något de senaste åren i och med bland annat skoldådet i Trollhättan. Systemen ska kunna göra en lockdown – att låsa in elever eller öppna upp så de kan utrymma på ett smidigt sätt.

Mot öppna system

Anders Claesson Lennfors är övertygad om att öppna API:er och mer integration är framtiden.

– Marknaden kommer absolut gå mot mer öppna system. Det är enda sättet att överleva om man ska arbeta med stora kunder, avslutar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng