2020-09-15

Larm och detektion - Del 2 av 6

Larmmarknaden: Vad efterfrågar slutkunderna?

Integration av andra funktioner till inbrottslarmet är kanske den största trenden på marknaden just nu.

– Kunderna frågar efter ett system där de kan hantera hela sitt säkerhetsbehov samlat i ett användargränssnitt, säger John Väyrynen, operativ chef på Teletec Connect.

Marknaden för larm förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 4,8 procent fram till 2023 enligt marknadsundersökningsföretaget Freedonia. Data Bridge förutspår en tillväxttakt på 5,6 procent fram till 2026. Samtidigt menar Markets and Markets att marknaden för övervakning av larm kommer att växa i ungefär samma takt fram till 2026. Detta var dock innan Covid-19.

Holger Müller, Vanderbilt.
Holger Müller,
Vanderbilt.
Hannes Lind, SOS Alarm.
Hannes Lind,
SOS Alarm.
Sten Olsson, Addsecure.
Sten Olsson,
Addsecure.
Ingemar Spångberg, CSL.
Ingemar Spångberg,
CSL.
Johan Holmström, Dualtech.
Johan Holmström,
Dualtech.
John Väyrynen, Teletec Connect.
John Väyrynen,
Teletec Connect.

Integration viktigt

Holger Müller, Country Sales Manager på Vanderbilt, menar att slutkunderna i första hand vill ha en säker kommunikation – en säker överföring – och bra system som fungerar i alla tänkbara situationer.

– En vanlig kund vill ha sitt inbrottslarm kopplat till en molntjänst så att det går att komma åt det varifrån han eller hon än är och det gäller även slutkunden och installatören så båda kan ha access utan att åka ut och göra service på plats eftersom det är dyrt, säger han.

John Väyrynen anser att oavsett om det gäller inbrottslarm, passersystem eller kameror så efterfrågar kunderna att kunna hantera all säkerhet i samma gränssnitt.

Video och larm

Hannes Lind, tjänsteutvecklare på SOS Alarm, menar att kunderna ofta efterfrågar sådant som har funnits på marknaden ett tag och att de har en ganska låg kännedom om tekniken.

– Slutkunderna vill ha något som är lätthanterligt, något som är beprövat, som är robust. Jag tror att något som börjar komma är ihopkoppling med passersystem, man vill hålla koll på dörrar, kunna låsa, öppna, ge tillträde, och det vill man kunna göra i samma säkerhetssystem som inbrottslarmet, säger han.

Hannes Lind påpekar också att en trend är att kunna kombinera inbrottslarm eller brandlarm med en kameralösning och ha en operatör eller teknik som tittar på larmet och verifierar.

– Mycket har att göra med kostnadsbesparingar men också att de vill ha en annan typ av säkerhet än bara en larmsignal som går iväg. Det är en trend som har blivit väldigt stor. En annan trend är också att kunderna vill säkra upp personal och personer i byggnader, hålla koll på var personalen befinner sig och var de rör sig, man vill se mönster inne i byggnaden och ha koll på var folk befinner sig i samband med ett larm, säger han.

Enkelt och mobilt

Även Addsecures affärsutvecklingschef Sten Olsson pekar på att fler funktioner integreras i inbrottslarm.

– Kunderna efterfrågar mer intelligens i funktionaliteten, om vi tittar på inbrottslarm så vill de ha appar, det är styrning och analys av värden, säger han.

Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef för Norden på CSL, menar att säkra, enkla mobilanpassade lösningar är det som efterfrågas mest.

– Har man inte en app i dag så blir man nästan ansedd som lite konstig. Och det gäller nog alla områden, även passerkontroll och kameror. Jag har en känsla av att hemmarknaden har varit en föregångare där och det hänger väl ihop med att man kan skapa säkra lösningar i dag på ett annat sätt än man kunde tidigare och som företagsmarknaden kräver, säger han.

Johan Holmström, affärsområdeschef på Dualtech, framhåller att slutkunderna inte vill köpa något dyrt system och få en stor investeringskostnad.

– De vill ha en partner som kan leverera en lösning utifrån de risker som de har och som debiterar en avgift för det här tjänsterna, säger han.

Tar kamerorna över?

Holger Müller menar att inte händer särskilt mycket när det gäller hårdvara.

– En detektor har sett ut som en detektor gör i 25 år. Det finns inte så jättemycket som skulle kunna revolutionera marknaden, men det som skulle kunna påverka är ökad användning av kameror för verifiering och på så sätt hjälpa larmcentraler att verkligen utröna vad det är som händer i anläggningen, säger han.

På sikt tror Holger Müller att säkerhetskameror kan slå ut detektorer.

– Rent krasst kan de nog göra det med tiden. Kameror är ganska billiga i dag, men vi är inte där i traditioner, regelverk och liknande. I dag är det inte tillåtet fullt ut, säger han.

Ingemar Spångberg tror att larmkommunikation i framtiden kommer att innebära mer än att bara skicka larm.

– Man vill kommunicera på andra vis också, inte bara skicka larm. Man kan använda enheterna för att koppla upp sig och fjärrstyra anläggningen, det tror jag är en viktig del framöver.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng