2020-09-16

Larm och detektion - Del 3 av 6

"Test och certifiering är viktigt för larmmarknadens fortlevnad"

Chockdetektorerna CD 470, (bilden) och CD 475 är färska exempel Alarmtechs innovationsförmåga. De reagerar inte bara på korta signaler (slag med verktyg) utan också på långsamma signaler ( slipmaskiner eller borrar). Detektorerna är SBSC:s-intygade i larmklass 2 och 3 enligt SSF 1014.

Chockdetektorerna CD 470, (bilden) och CD 475 är färska exempel Alarmtechs innovationsförmåga. De reagerar inte bara på korta signaler (slag med verktyg) utan också på långsamma signaler ( slipmaskiner eller borrar). Detektorerna är SBSC:s-intygade i larmklass 2 och 3 enligt SSF 1014.

Har larmprodukter någon framtid? Och varför är tester och certifiering så viktigt när det gäller larmprodukter?

Anders Henning, försäljningschef på Alarmtech Sweden, ger sin syn på marknaden för larmsystem i allmänhet och för detektorer i synnerhet.

AD800-AM var den första akustiska glaskrossdetektor som blev SBSC-certi-fierad i larmklass 3/4 enligt SSF 1014. Det betyder att den motsvarar krav som ställs i högsäkerhetsanläggningar. Den övertäckningskyddade detektorn kan särskilja mellan krossat glas och andra störande signaler.
AD800-AM var den första akustiska glaskrossdetektor som blev SBSC-certi-fierad i larmklass 3/4 enligt SSF 1014. Det betyder att den motsvarar krav som ställs i högsäkerhetsanläggningar. Den övertäckningskyddade detektorn kan särskilja mellan krossat glas och andra störande signaler.

Under 90-talets första hälft dominerades den svenska marknaden för inbrottslarm av inhemska tillverkare när det gällde centralenheterna. Brommaföretaget RB Larmprodukter var klart marknadsledande och Skandifon/Robofon intog andraplatsen. Sedan lång tid tillbaka är dessa fabrikat borta, utkonkurrerade av importerade fabrikat.

På detektorsidan var det brittiska, japanska och israeliska tillverkare som – liksom idag – var marknadsdominanter. Men det fanns också ett svenskt företag som valde att fokusera på skalskyddets minsta detektorer och som förblivit sin nisch trogen.

Alarmtech Sweden AB har sedan 1989 utvecklat och levererat magnetkontakter, glaskrossdetektorer, seismiska detektorer och chockdetektorer till en ständigt växande global marknad. Med utveckling i Sverige och fabrik i Polen har företaget de senaste fem åren fördubblat sin omsättning. Anders Henning tror på fortsatt stark tillväxt.

– Det finns en ökad efterfrågan på testade och certifierade produkter av kravställare och det är på den kvalitetsefterfrågan som vi surfar, säger han.

Testade produkter

Att testen och certifieringarna är viktiga för Alarmtech råder ingen tvekan om.

– Samtliga produkter i sortimentet är testade av oberoende testlaboratorier, från komponent till färdig produkt, enligt Anders Henning som också framhåller att de flesta Alarmtech-produkterna på den svenska marknaden är certifierade av SBSC.

– För övriga marknader är det certifikat från EN, VdS, F&P, Incert, Techom och Gost som gäller, säger han och framhåller också att fabriken är ISO-certifierad och Nato-godkänd.

Larmsystem vs kameror

På senare år har videoövervakning och även passerkontroll varit de delbranscher som präglats av snabb teknikutveckling. Många anser att larmtillverkarna kommit på efterkälken och att traditionella larmsystem kan komma att ersättas av videoövervakningssystem. Anders Henning, tror inte att det kommer ske inom en överskådlig framtid.

– Så länge kravställare inom företag och offentliga verksamheter kräver att ingående produkter är testade och certifierade så har jag svårt att tro kameratillverkarna ens är intresserade. Jag kan inte tänka mig att de skulle låta sina produkter genomgå tidskrävande och kostsamma tester för att få dem certifierade. Och hur ska kameror kunna få godkännande i en larmklass, enligt gällande EN-standards?

Anders Henning menar kundernas efterfrågan på testade och certifierade produkter är växande.

– Förr var det larmklass 2 som gällde för de flesta, nu är det larmklass 3 som gäller, säger han.

– Inbrottslarmsystemen kommer att fortleva. Men jag tror att det blir vanligare med inbrottslarm integrerat i passersystem, samt video för verifiering, en utveckling som drivits på av bland andra Milestone Systems och Genetec.


Anders Henning, försäljningschef på Alarmtech Sweden.
Anders Henning, försäljningschef på Alarmtech Sweden.

Test och certifiering bidrar till sanering

Att testade och certifierade produkter har så stark ställning på marknaden för inbrottslarm bidrar till en sund sanering, menar Anders Henning vidare.

– Det är en inbyggd kvalitetsspärr som stänger ute tillverkare som kanske är mindre nogräknade med kvalitet på sina produkter. Oberoende test och certifiering är därför viktigt för kunderna och självklart för larmmarknadens fortlevnad.

– Vi skulle säkert ha betydligt fler östeuropeiska och asiatiska produkter på marknaderna i Europa om det inte vore för att certifiering är så efterfrågat, säger Ander Henning.

Intelligenta detektorer

Hur är det då med teknikutvecklingen inom detektionsområdet? Inom videoövervakning talas det mycket om AI och intelligent videoanalys. Finns intelligenta detektorer?

– Intelligens finns i detektorernas signalbehandling. Vi har exempelvis lanserat en glaskrossdetektor och en chockdetektor som kan detektera inbrottsförsök, oavsett vilka verktyg som används. Att med precision öka detekteringskänsligheten, utan att öka risken för falsklarm är ett ständigt pågående arbete.

– I vår produktutveckling är förenkling av installation också alltid prioriterad. Våra produkter ska vara arbetsbesparande. Så även om de kan vara dyrare i inköp så medverkar de till väsentligt bättre ekonomi genom att spara tid och därmed sänka arbetskostnaden.

Framtiden

Anders Henning har lång erfarenhet inom larmbranschen. Innan han började på Alarmtech 2015 var han VD för ADI Global i Sverige och dessförinnan, från 1988 till 2001, produktchef på Alarmcom. Så var tror han då om framtiden för inbrottslarmmarknaden i Sverige?

– Det blir mer mjukvarubaserat. Men behovet av hårdvara består. Utan den lilla magnetkontakten som fungerar alla dagar i veckan kan inte signalen skickas upp i molnet. Och man kommer fortfarande inte våga att chansa när det gäller kvalitet. Behovet av dokumentation som påvisar att produkten har testats och är certifierad kommer bestå, konkluderar Anders Henning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng