2023-03-01

Trender videoövervakning – Del 2 av 5

”Visst kan molntjänsterna öka cybersäkerheten”

Datan som kamerorna fångar upp är mycket skyddsvärd för butikerna. Genom ökad kontroll över hanteringen minskas riskerna för kostsamma fel.

Datan som kamerorna fångar upp är mycket skyddsvärd för butikerna. Genom ökad kontroll över hanteringen minskas riskerna för kostsamma fel.

Att centralisera driften av säkerhetssystem ger många fördelar, inte minst för förutsättningarna att öka cyber-säkerheten, menar Jens Molin, som är nordisk chef för Stanley Securitys SaaS-division.

– Det enklaste tillvägagångssättet är att samla allting på en plats, det vill säga molnet, säger han.

Jens Molin, är nordisk chef för Stanley Securitys SaaS-division.
Jens Molin, är nordisk chef för Stanley Securitys SaaS-division.

Jens Molin brinner för att skapa kundvärden genom tjänstebaserade koncept där Stanley Security tar ett större helhetsgrepp och där kunden slipper allokera personal och resurser kring säkerhetssystemet utan i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet. I den här intervjun ska han svara på frågor kring just molntjänster och cybersäkerhet.


Varför går allt fler säkerhetskunder över till molntjänster?

– Kostnadseffektivitet är nummer ett. Alternativet innebär investeringskostnader, drift- och servicekostnader och personalkostnader som gör säkerheten dyrare. Att centralisera driften av säkerhetssystem ger kostnadsbesparingar och utgör det viktigaste skälet att välja molnteknik.


Andra skäl att välja molntjänster?

– Säkerhet, både informationssäkerhet och den fysiska säkerhetsnivån kan förbättras. Man vet att systemen fungerar och kan garantera driften på ett helt annat sätt. Kompetens är det tredje skälet. I och med att systemen är så pass komplicerade är det lättare för kunderna att skaffa den kompetensen centralt eller att köpa den från leverantörer.


Så hur jobbar ni med kundernas cybersäkerhet?

– I våra serviceavtal ingår allt oftare att vi ska ta hand om kundernas IT-system. Inte minst patchningar och säkerhetsuppgraderingar av säkerhetsapplikationer.


Bör inte det ligga på IT-avdelningarna hos kunden?

– IT-avdelningarna är inte alltid så pigga på att hantera säkerhetsprogramvaror. Dessa datorer ligger som regel i egna säkerhetsnätverk och är kopplade till komponenter i anläggningen. Det finns dörrnoder, detektorer och kameror med mera att hantera. Det är en särskild kompetens som krävs.


Är acceptansen för molntjänster total numera?

– När det gäller kritisk infrastruktur, i vissa myndigheter och statliga verk finns viss tvekan kvar. Men när det gäller privata företag är det snarare så att man strävar efter att satsa på molntjänster. Man vill ha ökad kontroll och bättre ordning på helheten. Kundernas IT-avdelningar uppmuntrar dessutom en flytt till molnet.


Så molntjänster kan vara ett sätt att öka säkerheten snarare än att minska den?

– Ja, för oss handlar det om att få ordning på det elementära. Det gäller säkerhetsuppdateringar, men även användarhantering. Har de rätt behörigheter? Har de rätt lösenord? Så visst kan molntjänsterna öka cybersäkerheten.

– Vi kallar detta för Hosted ser-vices och där är kontinuerlig driftö-vervakning av systemen centralt då vi kan proaktivt hantera sårbarheter, incidenter samt ha GDPR-kontroll. Traditionella serviceavtal där ett årligt servicebesök ingår är inte tillräckligt idag när i stort sett alla system är IT-baserade.


Hur ska kunden veta att molnet har tillräcklig cybersäkerhet?

– Ingen lösning är starkare än den svagaste länken. Man bör se till att man får en tydlig helhetsbild med samtliga ingående funktioner och system, inklusive incidenthantering, GDPR, rutiner och policies.


Och vad är molnlösningarnas största styrka ur ett cybersäkerhetsperspektiv?

– Cybersäkerhet är kompetenskrävande och kräver dygnet-runt-övervakning. Det får man med våra molntjänster. Men det handlar egentligen om att centralisera sina system och att man gör sig av med en massa servrar, klientdatorer och backupsystem och besparar kunden både arbete och risker.


Att kameror, nvr:er eller andra säkerhetsdeviser kan hackas och bjuda in till nätverksattacker är inget nytt. Hur noga är ni med cybersäkerheten vid val av produkter i säkerhetssystemen?

– Vi är väldigt noga med produkter. Vårt nordiska SaaS-team testar varje ny produkt som vi tar in i våra datorhallar. Det innefattar till exempel penetrationstester, som vi köper från tredje part. Så det är inte bara vi själva som testar vår säkerhet. Vi exkluderar även vissa, exempelvis kinesiska produkter, som finns på amerikanska svarta listan.


Vilken vertikal växer snabbast inom molntjänster?

– Jag skulle säga att det just nu är retail. Det har nog att göra med att man kan se en omedelbar kostnadsreducering. De har ofta väldigt många sajter. Inom handeln är också GDPR-aspekterna viktiga då de ofta har videoövervakning i sina butiker. Datan som kamerorna fångar upp är mycket skyddsvärd för butikerna. Genom ökad kontroll över hanteringen minskas riskerna för kostsamma fel.

– Vi ser även att banker och logistikverksamheter med etablering på många platser är en växande målgrupp.


Hur många ser hållbarhet som en drivande faktor att välja en molnlösning?

– Många, framför allt stora kunder, ser den här tekniken som viktig i sitt hållbarhetsarbete. Vi har de senaste månaderna fått ett antal upphandlingar som kräver att det ska vara molnbaserat. Vi får också många frågor kring energiförbrukning, hållbarhet med mera.


Hur ser då ett vanligt tjänstepaket ut?

– Förutom drift och support så kan det handla om att skapa passerkort, generera koder för nyanställda, men även inbrottslarm. Många management systems har ju larmsystemen integrerade. Det är naturligt att placera allt i molnet.


Slutligen, molntjänster växer snabbt. Hur klarar ni rekrytering och kompetensförsörjning?

– Vi jobbar intensivt med det och har fått skapa flera nya befattningar, som cloud engineer, remote-specialist och så vidare. Vi behöver ju idag kunna designa it-lösningar för våra kunder.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng