2023-02-28

Trender videoövervakning – Del 1 av 5

Så ser superentreprenörerna på videoövervakningens trender

En trend är utvecklingen mot teknik som syftar till att skydda människors personligas integritet samtidigt som videoövervakning kan bedrivas effektivt.

En trend är utvecklingen mot teknik som syftar till att skydda människors personligas integritet samtidigt som videoövervakning kan bedrivas effektivt. Foto: Pixabay

Martin Gren, Pierre Racz och Dean Drako – grundarna av Axis, Genetec och Eagle Eye Networks – var inbjudna till Stockholmsmässan för att tala på Skydds öppningsdag om trender på videoövervakningsmarknaden.

En sammanfattning av dessa superentreprenörers reflektioner är förstås en självklarhet i ett redaktionellt tema om videoövervakning.

Av Markus Lahtinen


Det var en emotsedd höjdpunkt på årets stora säkerhetsevent Skydd när några av säkerhetsbran-schens största entreprenörer skulle ge sin syn på vilka trenderna är och vad som formar branschen och marknadens framtid.

Det lät nästan för bra för att vara sant och var delvis det också det. Serieentreprenören Dean Drako, som bland annat grundat Eagle Eye Network och cybersäkerhetsföretaget Barracuda Networks, fick nämligen förhinder att komma till Stockholm, men skickade en video där han personligen framhöll AI som den stora trenden. Videon inledde paneldiskussionen.

Drako hyllade AI

Dean Drako skickade en videohälsning – från vilken bilden är hämtad – där han framförde sin syn på marknadens trender.
Dean Drako skickade en videohälsning – från vilken bilden är hämtad – där han framförde sin syn på marknadens trender.

Enligt Dean Drako är den viktigaste tekniktrenden i branschen möjligheterna kopplade till den ökade användningen av artificiell intelligens (AI). Dean menar att säkerhetsapplikationerna ligger i hjärtat av utvecklingen inom AI i jämförelse med andra sektorer, där AI visserligen spelar en viktig roll men där nyttan är något mer perifer än vad som är fallet när det gäller säkerhetsområdet.

– Inte minst att det finns betydande affärsmöjligheter kopplade till att använda AI som stöd för kameraoperatörer, där AI idag kan identifiera människor som exempelvis försöker forcera stängsel, människor som springer, sa Dean Drako som också nämnde möjligheten att med AI klassificera och identifiera enskilda objekt via kamerasystemet.

– Det kan utgöra ett viktigt stöd till kameraoperatören som inte alltid kan hinna bevaka vad som sker på skärmarna i realtid. Dean Drakos konklusion var glasklar.

– AI kommer bli avgörande för vår industri, fastslog han.

AI borde heta IA

Pierre Racz kommenterade Deans syn på AI och påminde om en del viktiga begränsningar till de ändlösa möjligheter som AI ofta tillskrivs. Han menar att det finns en övertro på artificiell intelligens och brukar raljera om att ”AI står för absolut ignorans”. På Skydd-scenen förklarade han varför han tycker att vi bör prata om IA, intelligent automation, istället för AI.

– Människan kommer fortfarande vara ankaret i systemet. Nyttan med AI ligger framför allt i dess förmåga att fånga rutiner och återkommande mönster, men en illvillig angripare kommer sannolikt inte följa ett rutinmässigt standardiserat beteende, sa han och menade att det är viktigt att förstå att AI kan utgöra en sårbarhet i sig, då den sannolikt inte kommer upptäcka denna typ av avvikande beteende.

– IA står för intelligent automation och säger mer om vad det handlar om, enligt Pierre Racz.

Tekniken bör ta större plats

Martin Gren var också skeptisk till Drakos syn på AI, men inte lika kategorisk som Pierre Racz. Han betonade att AI ändå är en tydlig trend, men inte har den revolutio-nerande effekt som Drako hävdar. Istället lyfte han fram en annan trend, som är mer relaterad till samhällsutvecklingen, men som kan komma att påverka säkerhetsbranschen i allmänhet och videoövervakningssektorn i synnerhet.

– Säkerhet och trygghet efterfrågas allt mer, sa han och exemplifierade med de senaste årens mediala och politiska diskussion i Sverige om just säkerhet och trygghet, kopplat till den ökade omfattningen av organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

– Här är det viktigt att inte stirra sig blind på antalet poliser och väktare. Nyckeln ligger snarare i arbetet med att låta tekniken förstärka väktare och polispersonal.

Martin Gren framhöll att 80 procent av resurserna som läggs på säkerhet från den privata sektorn, läggs på väktare.

– De borde sätta upp kameror i stället. Kameror som styr väktaren till en plats när något händer.

Pierre Racz och Martin Gren på scenen tillsammans med moderatorn Lennart Alexandrie på säkerhetsmässans Skydds öppningsdag.
Pierre Racz och Martin Gren på scenen tillsammans med moderatorn Lennart Alexandrie på säkerhetsmässans Skydds öppningsdag.

Skydd av personlig integritet

En annan trend, som Pierre Racz lyfte, är utvecklingen mot teknik som syftar till att skydda människors personligas integritet samtidigt som videoövervakning kan bedrivas effektivt. Han berättade om hur man på Genetec utvecklat en lösning där videohanteringssystemet (VMS) hanterar två videoströmmar – en förprogrammerad suddig som kan användas mer integritetsvänligt och en krypterad högupplöst videoström som endast kan låsas upp efter myndighetsbeslut.

– Integritetsfrågan är viktig och det är bra att det finns regelverk som skyddar människors privatliv och som driver på för utvecklingen av integritetsvänlig teknik, framhöll han.

Cybersäkerhet – den stora trenden

När det gäller trendspaningarna delade Martin Gren och Pierre Racz många uppfattningar. Mest överens var de om att den stora generella utmaningen handlar om cybersäkerhet och att den i sin tur styr utvecklingen och därmed skapar trender. Men det är ingen specifik trend för just videoövervakningsmarknaden utan snarare för samhället i stort. Pierre Racz menar att situationen är allvarlig på många plan.

– Ett exempel är att företagsledare idag inte har någon som helst kunskap om hur de ska hantera cyberhotet. I den mån företag utsätts för angrepp är det inte ovanligt att företagsledare skyller på IT-avdelningen för misskötsel, kommenterade han och förordade krafttag mot denna typ av ledarskap.

– Jag tycker att ett straffrättsligt ansvar ska kunna utdömas mot cyber-inkompetenta företagsledare. De behöver ställas till svars.

Tillverkare ska kunna stämmas

Pierre Racz kommenterade också vad han tycker är kundernas ansvar när det gäller val av leverantörer. Han pekade framför allt på vikten att man som beställare tog hänsyn till tillverkares geopolitiska tillhö righet och i synnerhet undvika tillverkare från länder med auktoritära styrelseskick där statens ägande eller inflytande över verksamheten kan utgöra en risk.

– När det gäller valet av utrustning och enheter som läggs på internet är det viktigt att utvärdera tillverkarna utifrån frågeställningen: kan jag som kund stämma en tillverkare om enheterna, till exempel kameror, är undermåliga eller rent av försedda med hemliga bakdörrar? Dolda bakdörrar har vi sett flertalet exempel på, sa han och alla förstod att han syftade på kinesiska tillverkare.

Martin Gren, å sin sida, tydliggjorde den övergripande och konstanta utmaningen som cyberhoten ställer oss inför.

– Cybersäkerhet måste ses som en ständigt pågående process och inte som en checklista, menade han.

On-prem lever trots molntjänster

Ämnet molntjänster berördes också under paneldiskussionen. Det är tveklöst så att molnförmedlad säkerhet växt sig starkare de senaste åren. Från Axis sida var de tidigt ute att ta fram en molnbaserad videoövervakningstjänst för ett tiotal år sedan.

– Mycket handlar om tajming och vi var vi för tidigt ute med tjänsten, kommenterade Martin Gren som tror att så kallade on-premlösningar har framtiden för sig.

– Det hela beror på kundens behov. En nationell butikskedja där de olika butikerna har liknande behov, kan molnet vara det självklara valet. Men för andra typer av kunder, exempelvis på enterprise-nivån, där finns det fortfarande ett behov av att kontrollera hårdvara såväl som mjukvara, säger han.

Martin Gren nämner också att vi i Europa har en lagstiftning som kräver kännedom om var informationen lagras.

– Det förenklas med hjälp av on-premlösningar och som försvåras när informationen läggs på en oklar plats i molnet.

Kunden behov styr

Pierre Racz ser lagring i molnet som en fråga om förmedlingsform. Och precis som Martin nämner är det en fråga om kundens behov.

– Vissa vill ha så lite som möjligt att göra med sina IT-leverantörer medan andra kräver en pågående dialog med sina leverantörer för att säkerställa sina IT- och säkerhetsambitioner. För vissa kunder är det allra viktigaste att kunna se video i realtid medan för andra är det viktigaste att inspelad video inte får försvinna under några omständigheter. Det ger utrymme för olika lösningar och olika förmedlingsformer beroende på kund, säger han.

Volym och nischad kompetens

Videoövervakningsbranschen har blivit alltmer konsoliderad och volym, kapital och kompetens blir allt viktigare för tillverkarna, eller som Martin Gren uttryckte det lite hårddraget på Skydd-scenen:

– Om du vill vara i industrin kommer du behöva vara nummer ett eller nummer två alternativt vara ett nisch-bolag.

Martin Gren exemplifierade för att belysa tydligare vad han menar.

– På Axis är vi inne på den åttonde generationen av kamerachip. Det kostar oss 50 miljoner dollar att utveckla nästa generations chip. Få kan och har kapital till sådana investeringar.

Martin Gren ser också tillväxtmöjligheter ”beyond security” för Axis och säkerhetsbranschen.

– Våra kameror kan användas till så mycket mer än säkerhet. Det finns alltså möjligheter att bygga mindre såväl som större mjukvaruapplikationer kring andra användningsområden än säkerhet, menade Martin.

Distributörernas roll

Under många år har de renodlade säkerhetsteknikdistributören tappat i volym. Martin Gren och Pierre Racz fick frågan om de är på väg att försvinna.

– De kommer finnas. Det är inte så enkelt att deras roll försvinner på grund av teknikutvecklingen. De är fortsatt en del av den, inte minst när det gäller att lagerhålla kameror, kablage, annan hårdvara och mjukvara. Dessutom behövs installatören, så klart för själva installation men också som kontaktperson för kunden, menade Martin.

Pierre Racz instämde.

– Ja, distributören kommer inte försvinna. För tjugo år sedan sa man att de fysiska butikerna skulle försvinna och det har de fortfarande inte gjort. Detsamma gäller för distributörerna – jag tänker på hanteringen av logistik, betalningar men också beskattning. I USA sätter varje delstat sin egen försäljningsskatt vilket gör det svårt även för stora företag att hantera. Det är ännu värre för små företag. Här spelar distributören en fortsatt avgörande roll.

Komponentbristen – ljus i tunneln

Panelen avslutades med att beröra komponentbristen.

– Det har varit kämpigt, men vi börjar se ljuset i tunneln. Däremot tror jag vi får räkna med fortsatta störningar kring komponentleveranser även i framtiden, sa Martin Gren avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng