2023-03-02

Trender videoövervakning – Del 3 av 5

Snabb bildsökning med autentisering – vägen till rättsligt hållbara bevis

Bättre videoövervakningsbilder är ett viktigt stöd i  brottsbekämpande myndigheters kamp för att skyldiga till brott ska kunna dömas.

Bättre videoövervakningsbilder är ett viktigt stöd i brottsbekämpande myndigheters kamp för att skyldiga till brott ska kunna dömas.

Tillgängligheten och äktheten för videodata spelar en allt viktigare roll i rättsliga förfaranden. Därför är det viktigt att kamerabilder på ett korrekt vis tillhandahåller bevis som håller i domstol.
Detta nyckelkrav har drivit innovation inom området kamerabevakning.

Det första steget i utvecklingen var optimering av bildkvalitet,och sedan användes kameror för att samla metadata för att snabbt kunna identifiera relevanta scener.

– Dessa kriterier är fortfarande viktiga men samtidigt har den ökade användningen av videobevis lett till ett större fokus på dess äkthet. Nu kan även detta uppnås genom säker signaturteknik, kommenterar Jimmy Ek, nordisk försäljningschef för Axis.

Idag gäller praxis enligt Budapestkonventionen, ISO Digital Forensic och Direktive (EU) 2016/680 (även känt som Law Enforcement Directive, eller LED) som kräver en utökad granskning av videobevisens äkthet.

Tydliga bilder och metadata

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef för Axis.
Jimmy Ek, nordisk försäljningschef för Axis.

För videooperatörer och brottsbekämpande myndigheter är den första utmaningen med kriminalteknisk sökning förmågan att hitta bildbevis som håller. Videon måste därför identifiera de nödvändiga detaljerna i situationen, vilket kräver hög kvalitet.

Eftersom incidenter kan inträffa när som helst på dygnet bör kamerorna kunna leverera högupplösta bilder med minimalt brus och artefakter under varierande ljusförhållanden. En detekterande kamera som presterar hög bildkvalitet hjälper också till att optimera metadata, som möjliggör att hitta händelser som annars skulle kunna förbli oupptäckta.

– Det förbättrar kvaliteten på analysen när man korrekt tillämpar och utför de önskade sökkriterierna på ett tillförlitligt sätt.

När en önskad scen hittas måste strömmen av den rekonstruerade dynamiken också vara kontinuerlig mellan olika kameror, utan någon fragmentering eller avbrott som kan dölja händelser.

Effektiv sökning

Det är en utmaning att hitta rätt bildbevis ur en stor videovolym, med bilder från flera kameror och kanske från flera olika platser i ett område – och att göra det snabbt.

Ju längre tid det tar att identifiera bevisen, desto större är risken att äventyra framgången för det rättsliga förfarandet och att brottslingar kan fortsätta att verka. Ju mer tid en misstänkt får, desto större risk är det att bevis förstörs. Och även om en misstänkt redan har häktats är frihetsberövandeperiod kort – i Sverige tre dagar. Så det gäller att snabbt identifiera tillräckligt med bevis för att väcka åtal.

Autentiserad video

När videobevis identifieras måste det uppnå tillräcklig giltighet och autenticitet för att säkerställa bästa rättsliga resultat genom att motstå rigorösa rättssalsanalyser. Återigen innebär detta att säkerställa hög videokvalitet, så att händelser, personer och alla inblandade föremål tydligt kan identifieras av intressenter inom i en domstol.

För att bevisa äktheten bör videon även innehålla en säker signatur för att bekräfta att bilderna som visar händelsen inte har manipulerats. Tidigare utfördes uppgiften att lägga till en säker signatur till videon manuellt av operatören av ledningssystemet efter att videon tagits emot av kameran.

– Denna process är dock tidskrävande och den möjliggör inte heller spårning av videons ursprung till en viss kamera, vilket kan ha stor betydelse för den rättsliga processen. Nu kan end-to-end dataintegritet uppnås genom att lägga till en säker signatur så tidigt som möjligt, optimalt när kameran spelar in videon, säger Jimmy Ek.

– Den säkra signaturen som skapas baseras på kamerans globalt unika ID. Att skydda video med den här tekniken tar bort möjligheten att senare manipulera videoströmmen.

Bästa metoden

Att bevisa videons autenticitet blir allt viktigare. En robust strategi för videoäkthet kommer inte bara att öka giltigheten av ett rättsligt resultat där skyldiga kan dömas, utan också medverka till att avföra oskyldiga människor från brottsmisstanke.

De bästa metoderna för att garantera giltigheten av videobevis identifieras i Budapestkonventionen Som den mest erkända globala standarden, avseende elektroniska bevis och cyberbrottslighet, tillhandahåller Budapestkonventionen ett ramverk för brott som begås med hjälp av datorer, inklusive videobevis.

Bättre rättsliga resultat

Eftersom uppmärksamheten kring videobilders giltighet och äkthet i rättssalar ökar, behöver intressenter inom den rättsliga processen stödjas av kapabel videoteknik. Bättre nätverksvideo kommer att hjälpa säkerhetsteam och brottsbekämpande myndigheter att snabbt bygga upp de bevis de behöver för att väcka ett fall till domstol.

– I slutändan kommer denna teknik också att ge en mer exakt och tillförlitlig förståelse av händelser som kommer att bidra till att förbättra den rättsliga processen för åtal och försvar, säger Jimmy Ek avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng