2023-03-04

Trender videoövervakning – Del 5 av 5

Intelligent allt-i-ett-lösning för panoramaövervakning

Att designa en effektiv övervakningslösning för ett storskaligt scenario är aldrig en lätt uppgift. Vanligtvis krävs många kameror och tillsammans med installation, kabeldragning och underhåll blir det mycket kostsamt. Nu hävdar Dahua att de har tagit fram en intelligent lösning med en allt-i-ett-kamera som klarar just panoramaövervakning.

Det är omöjligt för traditionella kameror med undermålig zoom-förmåga att exakt kunna upptäcka mål som människor och fordon i en scen och samtidigt filtrera bort falsklarm orsakade av irrelevanta föremål.

– Decentraliserad hantering och brist på viktig statistisk data för affärsanalys är också nackdelar med traditionella övervakningssystem, säger Stefan Högberg, affärsutvecklingschef för Dahua i Sverige.

Höghastighets-PTZ

Stefan Högberg, affärsutvecklingschef för Dahua i Sverige.
Stefan Högberg, affärsutvecklingschef för Dahua i Sverige.

Dahua Wizmind Panoramic Sur-veillance är designad för applikationer som kräver en 360-, 270-, eller 180-graders° panoramavy för situationsmedvetenhet, exempelvis på platser där många människor samlas eller där fordonstrafiken är tät.

Med höghastighets-PTZ-kameran och EPTZ-teknik (elektronisk pan tilt zoom) kan man snabbt och automatiskt spåra rörliga mål utan att missa detaljer om målbeteendet, enligt Stefan Högberg.

– Det är en idealisk övervakningslösning som kan ersätta flera konventionella kameror, minska övervakningskomplexiteten och spara kostnader, säger han.

Kostnadseffektiv implementering

Dahua Wizmind Panoramic Surveillance är en allt-i-ett-lösning som består av en kamera (finns i olika versioner beroende på vilken panoramavy man önskar), en kabel och en strömkälla.

– Den elektroniska PTZ-tekniken möjliggör enkel inzoomning för att granska närbildsdetaljer och eftersom det är en panoramakamera kan den effektivt ersätta flera konventionella kameror, vilket avsevärt minskar installations- och underhållskostnader, kommenterar Stefan Högberg.

Smart spårning och EPTZ

Smart tracking är i grunden länken mellan panoramakameran och en PTZ-kamera. Endast panoramakameror med PTZ stöder denna funktion. Med Smart tracking kan kameran med 45x optisk zoom spåra ett mål i taget inklusive rörliga mål på långt avstånd utan att missa detaljerna.

Å andra sidan är en elektrisk PTZ, eller helt enkelt EPTZ endast tillgänglig i panoramakameror som inte har PTZ-kameror. När larmet utlöses kan en EPTZ-kamera samtidigt zooma in och spåra flera mål för människor och fordon (max 5). Den kan fokusera på upp till 5 viktiga områden när det inte finns något larm.

Med höghastighetspositionering kan denna intelligenta kamera snabbt spåra det rörliga målet som utlöste larmet tills det försvinner ur bevakningsområdet.

AR Panorama Dahua

AR Panorama använder förstärkt verklighetsteknik och kombinerar förbättrad realtidsavkänningsdata och informationsdata. Det tillåter ett enda system att uppnå ett visuellt, kontrollerbart och sändningsbart nytt kommandoläge, vilket gör övervakningen mer visuell, bekväm och effektiv och ger en bättre användarupplevelse.

Folksamlingar och trafiksituationer

Utrustad med algoritm för djupinlärning ger Crowd density-funktionen i Dahua Wizmind Panoramic Surveillance tidig varning när publiktätheten i realtid överskrider den förinställda tröskeln för att skydda allmän säkerhet.

Vidare kan upp till 1 024 mänskliga mål detekteras med ≥92 procents noggrannhet och täcka upp till åtta områden med en radie på max. 30 meter. Dessutom kan lösningen generera rapporter för business intelligence-analys. Funktionen Vehicle Density kan analysera fordonssituationen i realtid i det övervakade området, exempelvis ange antalet fordon i ett område (max 8 områden) och informera om trafikstockningar i utvalda körfält. Här erbjuds en detekteringsradie på upp till 125 meter och en detekteringsnoggrannhet på ≥95 procent. När antalet fordon överskrider det förinställda tröskelvärdet, kommer systemet omedelbart att ge larm och generera fordonsrapporter för BI-analys.

Dahua hävdar att de har tagit fram en intelligent lösning med en allt-i-ett-kamera som klarar just panoramaövervakning.
Dahua hävdar att de har tagit fram en intelligent lösning med en allt-i-ett-kamera som klarar just panoramaövervakning.

Scenarioapplikationer

Dahua Wizmind Panoramic Surveillance är en heltäckande lösning som är lämplig för olika stora scenarieapplikationer. Här är ett par exempel:

  • Torg: Det är ofta en plats med tät gångtrafik och mycket folk. Vid behov av att begränsa antalet per-soner i ett område av säkerhetsskäl, exempelvis under pandemin, kan en Dahua-panoramakamera enkelt övervaka antalet personer i scenen, vilket gör att operatörer kan hantera det i tid när antalet personer har nått den föreskrivna gränsen.
  • Trafikövervakning: Allmänna vägar som stadsvägar, viadukter och tullportar är utsatta för trafikstock-ningar. Hubble-serien kan användas i sådana scenarier för att effektivt övervaka antalet fordon, tillhanda-hålla larm i rätt tid och statisk data för att hjälpa trafikledningsavdel-ningarna i deras beslutsfattande.

Effektiv områdesbevakning

Enligt Stefan Högberg är Dahua Wizmind Panoramic Surveillance en effektiv övervakningslösning som uppfyller de grundläggande kraven för övervakning av stora områden med smart spårning, resursintegration och kostnadsbesparingar.

– Den tillhandahåller också intelligent analys av mål i stora tillämpningsscenarier som torg, stadsvägar, in- och utfartsområden, företagscampus och parkeringsplatser, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng