2023-10-22

Intelligent säkerhetsteknik – Del 3 av 10

Videoövervakning med energieffektiva funktioner för global hållbarhet

Den intelligenta Solidedge-kameran har inbyggd server med VMS samt SSD-lagring (2 TB) och kan anslutas till och spela in video från upp till fem extra kameror, oberoende av fabrikat.

Den intelligenta Solidedge-kameran har inbyggd server med VMS samt SSD-lagring (2 TB) och kan anslutas till och spela in video från upp till fem extra kameror, oberoende av fabrikat.

Medan videoövervakningssystem framhålls som integrerade för att bygga smarta och hållbara städer, måste kamerorna själva också utformas för hållbarhet.

Det säger Andy Ryu, chef för produktavdelningen för Hanwha Vision.

Lanseringen av den Detektor International Award-nominerade Solidedge-kameran ska därför ses som ett led i Hanwha Visions hållbarhetsstrategi.

Individuellt förbrukar moderna säkerhetskameror inte en betydande mängd energi. Större övervakningssystem kan dock innehålla dussintals kameror och servrar, vilket skapar en mer betydande energibörda som påverkar framstegen mot en hållbar framtid.

Hållbarhet – ett uttalat mål

I den åttonde årliga globala IEA-konferensen om energieffektivitet, som hölls i juni i Paris, åttog sig 45 länder godkänna Versailles uttalande om att detta är ”det avgörande årtiondet för energieffektivitet”.

– Hanwha Vision har alltid strävat efter att innovation ska vara framåtsträvande och vi införlivar energieffektiva funktioner i våra lösningar för att stödja globala hållbarhets och energisäkerhetsmål utan att kompromissa med säkerheten, säger Andy Ryu, chef för produktavdelningen på Hanwha Vision.

Världens första serverlösa kamera

I linje med detta åtagande presenterade Hanwha Vision nyligen Solidedge-kameran – den första riktiga Solid State Drive (SSD)-baserade kameran med en inbyggd server – som designades kring energibesparande principer för minskad miljöpåverkan.

En av de revolutionerande funktionerna hos Solidedge-kameran är dess serverlösa installation, som avsevärt minskar energiförbrukningen och den totala ägandekostnaden. Det eliminerar det traditionella behovet av separata servrar i temperaturkontrollerade datacenters, som förbrukar avsevärda mängder el.

Inbyggd VMS och lagring

Hanwha Vision har integrerat solid lagring direkt i Solidedge-kameran och förinstallerat Wisenet WAVE videohanteringssystem. Dessutom kan Solidedge-kameran också ansluta till och spela in video från upp till fem extra gästkameror. Denna konsolidering av funktioner ger inte bara kraftfulla energibesparingar, utan säkerställer också att videodata och inspelningar fångas utan fördröjning.

Energieffektiv dataanalys

Den exponentiella tillväxten inom övervakningsteknik har lett till att en aldrig tidigare skådad mängd data genereras dagligen – mer än 2 500 petabyte data från och med 2019. Lagring och analys av denna data förbrukar betydande energi eftersom servrar i datacenter kräver avsevärd ström. Hanwha Vision har dock tacklat denna utmaning genom att införliva edge artificiell intelligens (Edge AI) i kameran.

Eliminerar energibelastningar

Detektor International-nominerade kameran Solidedge förenklar inte bara kamerabevakning utan är också energibesparande.
Detektor International-nominerade kameran Solidedge förenklar inte bara kamerabevakning utan är också energibesparande.

Genom att utnyttja Edge AI kan kameran snabbt kontrollera och överföra viktiga metadata, vilket minskar driftbelastningen på servern och minimerar den totala strömförbrukningen.

– Detta eliminerar också vanliga energibelastningar som orsakas av nätverksöverbelastningar eller överkapacitet i lagringsutrymmet. Dessutom förbättrar Hanwha Visions AI-nätverksvideoinspelare (NVR) effektiviteten av dataanalys ytterligare, vilket möjliggör snabb identifiering och hämtning av relevant information, förklarar Marcus Ribbing, BDM på Hanwha Vision Europe.

– Detta resulterar i ökad drifteffektivitet och betydande energibesparingar.

AI-baserad bildbehandling

Traditionellt kräver säkerhetskameror väl upplysta miljöer för att producera högkvalitativa inspelningar. Detta leder ofta till att företag lämnar lampor tända i butiker och utanför skyltfönster, vilket bidrar till onödig energiförbrukning. Ett exempel på hur minskad belysning kan påverka energiförbrukningen ges av den europeiska livsmedelskedjan Spar. Bara genom att minska skyltfönsterreklam och utomhusbelysningstid i mer än

1 500 butiker minskade den årliga energiförbrukningen med en miljon kilowattimmar.

Hanwha Visions edge-enheter använder toppmodern AI-baserad bildbehandlingsteknik som möjliggör tydliga inspelningar i svaga ljusförhållanden. De eliminerar sålunda behovet av att upprätthålla en väl upplyst miljö enbart för övervakning.

– Därför ser vi i vår teknik en ideal lösning för företag som vill minimera sin miljöpåverkan, kommenterar Marcus Ribbing.

Nyckeln till hållbarhet

Marcus Ribbing, BDM i Sverige för Hanwha Vision Europe.
Marcus Ribbing, BDM i Sverige för Hanwha Vision Europe.

Synergin mellan teknik och energi är nyckeln till att bygga en hållbar morgondag. Hanwha Visions produkt exemplifierar denna synergi genom att inkludera energibesparande principer, en serverlös installation, edge AI och teknologi för svagt ljus.

– Detta innovativa tillvägagångssätt förbättrar inte bara säkerheten och övervakningskapaciteten, utan minskar också miljöpåverkan och energiförbrukning, summerar Marcus Ribbing som i Hanwha Visions engagemang för hållbarhet ser en vinnande formel.

– Absolut, vi är ett starkt alternativ för organisationer som prioriterar hållbarhet, säger han sammanfattningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng