2023-10-25

Intelligent säkerhetsteknik – Del 9 av 10

Smart brandlarmspaket med adaptiv nödutrymning presenteras på Sectech

I händelse av en brand leder nödbelysningen och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler drabbade personer till rätt utrymningsvägar utifrån det aktuella brandförloppet.

I händelse av en brand leder nödbelysningen och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler drabbade personer till rätt utrymningsvägar utifrån det aktuella brandförloppet.

Termen intelligent säkerhetsteknik leder kanske inte tankarna till brandlarm och nödbelysningssystem.

Men på Sectech i Stockholm den 24–25 oktober visar Hedengren Security en intelligent lösning som kombinerar systemen.

Intelligent kamerabevakning med videoanalys eller kanske en AI-driven biometrisk lösning för passerkontroll, det är så man tänker om intelligent säkerhetsteknik. Någon stark association till brandlarm eller nödbelysningssystem väcks däremot inte.

– Nej, det är sant, allra minst tänker någon att det finns ett intelligent system som kombineras de två disciplinerna, säger Roberto Nyholm, Country Manager för Hedengren Security i Sverige.

– Men de som vi har visat lösningen för har blivit imponerande, framför allt av den unika adaptiva nödbelysningslösningen. Och de som har låtit installera systemet har insett fördelarna, inte minst hur kostnadseffektivt det är. Så vi ser fram mot att visa systemet på Sectech, tillägger han.

Adaptiv evakuering

Prodex Firescape utgörs av två centrala säkerhetssystem där brandlarm och nödbelysning har integrerats till en användarvänlig lösning via en gemensam multifunktionscentral. Lösningen representerar ett helt nytt tänk eftersom den har en händelsestyrd nödbelysning som visar vägen utifrån brandens händelseförlopp. I en tid där smarta byggnader är framtiden har Hedengren därför lanserat begreppet adaptiv evakuering, för det är egentligen det som Prodex Firescape står för.

Hittar rätt utrymningsväg

Roberto Hedengren, Country Manager för Hedengren Security i Sverige.
Roberto Hedengren, Country Manager för Hedengren Security i Sverige.

Om en brand eller annan kris drabbar fastigheten leds personerna som befinner sig där av det intelligenta systemet längs den säkraste vägen. Det sker med hjälp av ledljus utrustade med växlande symboler längs utrymningsvägarna. Ledljusens anvisningar styrs av informationen om var det brinner från brandlarmets detektorer.

Om det brinner i den tänkta utrymningsvägen så anvisar hänvisningsarmaturen, med nödbelysningens ljusrörelser och trappstegsarmaturens pilsymboler, en säker alternativ utrymningsväg för de drabbade personerna i fastigheten.

– Det här adaptiva sättet att visa människor vägen ut från en brinnande byggnad kan vara skillnaden på liv och död. Ett brandförlopp kan gå väldigt fort och det kan dessutom brinna på flera ställen och då är Prodex Firescape ovärderligt, säger Roberto Nyholm.

Olika fastighetstyper

Hedengren Securitys nödutrymningslösningar är installerade i de allra flesta typer av fastigheter. Det kan handla om köpcentrum, industribyggnader och kontorskomplex eller andra fastigheter med speciella krav.

Prodex Firescapes brandlarmsystem, branddetektorer och nödbelysning uppfyller EN54-kraven och nödbelysningen uppfyller de EN-standarder som ställts för dem inklusive standarden EN50172.

Ekonomiskt hållbart

Och det är inte bara den intelligenta funktionaliteten som attraherar kunder.

– Förutom att Prodex Firescape är en fantastisk och banbrytande innovation som kan utgöra skillnaden mellan liv och död är det en kostnadseffektiv lösning som också bidrar till betydande kostnadseffektivitet, energioptimering och hållbarhet, kommenterar Roberto Nyholm.

– Kostnadseffektviteten gäller såväl planering som installation och Prodex Firescapes hela livscykel med underhåll och servicedriftskostnader.

Energioptimering

Betydande kostnadsbesparingar uppnås också genom att använda svagströmsledningar och att systemet medverkar till en reducerad energiförbrukning, enligt Roberto Nyholm.

– Förutom att våra hänvisningsarmaturer har marknadens lägsta strömförbrukning, kan våra nödbelysningsskyltar och armaturer mäta lux-värde och temperatur i omgivningen. De känner av om belysningen är påslagen där ingen befinner sig eller om temperaturen är onödigt hög i ett tomt utrymme av byggnaden, säger han.

Sectech väntar

Nu stundar Sectech och Roberto Nyholm ser fram mot att möta Hedengrens partners och kunder på utställningen och sprida begreppet adaptiv evakuering.

– Jo, kostnadseffektiviteten och hållbarheten är förstås viktiga försäljningsargument men det allra viktigaste är att nödbelysningssystemet hela tiden anpassar sig till brandförloppet. Det gör Prodex Firescape unikt och ovärderligt. Därför bör adaptiv evakuering vara standard i smarta byggnader. Det handlar ju om människors liv och hälsa.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng