2023-10-24

Intelligent säkerhetsteknik – Del 8 av 10

Uppkopplad videoteknik – den smarta stadens ögon

Med datasamlande kameror och sensorer i kombination med intelligent analys och AI kan exempelvis brottstrender upptäckas tidigt.

Med datasamlande kameror och sensorer i kombination med intelligent analys och AI kan exempelvis brottstrender upptäckas tidigt.

Politiker och stadsplanerare står inför en tuff balansgång då medborgarnas behov och förväntningar ska infrias samtidigt som de ska möta kraven på hållbarhet, säkerhet och rörlighet i sina städer.

– Uppkopplad teknik är helt nödvändig för att gå i land med uppgiften och videoövervakningskameror tjänar en viktig uppgift som stadens ögon, säger Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef för Milestone Systems.

Genom att implementera en teknisk infrastruktur kan realtidsdata fångas, aggregeras och analyseras så att operatörer, myndigheter och beslutsfattare kan få information som de snabbt och smart kan agera på – och göra det tillsammans.

Kamerorna levererar insikter

Uppkopplad videoövervakningsteknik är en integrerad del av detta. Intelligenta kameror kan fungera som vitala ”ögon” på marken, och ge insikter om exakt vad som händer på vägar, i områden nära transportnav och på offentliga platser.

– Med videoanalys kan man automatiskt flagga för människor som uppvisar avvikande beteenden, trafikfaror, plötsliga folksamlingar och olyckor till operatörer som i sin tura kan initiera snabba åtgärdsinsatser, säger Christopher Åkesson på Milestone Systems.

– På så sätt kan städerna bli säkrare, men också mer produktiva och trevligare att leva och vistas i.

Dansk världsledare

Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef.
Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef.

Milestone Systems, med huvudkontor i Köpenhamn, är en pionjär och en världsledare inom området videohanteringsmjukvara (VMS). Med sin plattform Xprotect, erbjuder företaget ett rikt urval av funktioner som kan bidra till att effektivisera städerna genom sin informationsinhämtning och göra ansvariga beslutsfattare mer lyhörda för vad som händer och behöver göras.

– Lösningen erbjuder ett intuitivt designat användargränsnitt som säkerställer att operatörer kan fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt. Helhetsbilder över staden kan enkelt och effektivt administreras via ett enda gränssnitt, berättar Christopher Åkesson.

– Till detta ska läggas avancerade videogrooming-funktioner och krypteringsfunktioner som hjälper organisationer att minska kostnaderna för videolagring, samtidigt som systemet skyddar den personliga integriteten i lagrade videobevis och att lösningen i övrigt är i överensstämmelse med gällande industristandards liksom nationella lagar och regelverk.

Centralisera stadövervakningen

Att data från videoteknik är i det närmaste oumbärligt i dagens större städer, skriver nog de flesta under på. Men för att den ska vara så effektiv som möjligt bör information som tekniken kan samla in och analysera kunna delas så att operatörer kan förse myndigheter och beslutsfattare med underlag som leder till snabba och smarta åtgärdsinsatser, enligt Christopher Åkesson.

– Därför bör städernas olika videoinstallationer vara uppkopplade och under centraliserad förvaltning, säger han.

Intelligent analys öppnar nya dörrar

Christopher Åkesson framhåller vidare betydelsen av de stora framstegen som gjorts inom intelligent kamera- och sensorteknik, avancerad analys och AI de senaste åren. Han menar att de har förbättrat möjligheten att extrahera handlingsbara insikter från videodata.

– När de bearbetas och analyseras leder det till att man kan få en helhetsbild av vad som händer i staden. Men allra viktigast för stadens säkerhet är att tekniken ger beslutsfattare, operatörer och förstahandspersonal möjligheten att fatta bättre beslut snabbare, kommenterar han.

– Viktigt att framhålla är att med dagens intelligenta kameralösningar blir säkerhetssystemet proaktivt. Med den data som levereras kan oönskade händelser förutses och förhindras innan de inträffar.

Allmän säkerhet ökar

Säkerhetsnyttan med kameror som håller ett vakande öga på parker, köpcentra, transitstationer och andra platser för att upptäcka misstänkta aktiviteter är oomtvistad, enligt Christopher Åkesson.

– Ja, de kan förhindra skadegörelse och ge underlag för att utreda incidenter så att den övergripande säkerheten kan förbättras, samtidigt som de kan samla in värdefulla bevis för brottsbekämpande myndigheter, förtydligar Christopher Åkesson.

Ta datadrivna beslut

Med datasamlande kameror och sensorer i kombination med intelligent analys och AI kan exempelvis brottstrender upptäckas tidigt och på samma sätt kan man identifiera områden som behöver mer uppmärksamhet och kanske fler trygghetsskapande åtgärder.

– Genom video och IoT-data blir städer och kommuner bättre rustade för att fördela resurser effektivt, hantera potentiella faror och främja ett större samhällsengagemang, kommenterar Christopher Åkesson som ser en stor potential i VMS-systemet Xprotect.

– Oavsett om det handlar om större invånartillfredsställelse eller ökad mobilitet, kan Xprotect centralisera stadens verksamhet, vilket möjliggör snabba åtgärder, främjar närmare samarbete och höjer livskvaliteten för invånarna.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng