2023-10-21

Intelligent säkerhetsteknik – Del 2 av 10

Storsatsning på molntjänster bäddar för Security-as-a-Service

Framväxten av ny teknik har spelat och fortsätter att spela en betydande roll för acceptansen av molnet. Allt fler vill ta del av de fördelar som AI-baserade lösningar erbjuder, utan att behöva investera i egen infrastruktur, enligt Jacob Glimhed.

Framväxten av ny teknik har spelat och fortsätter att spela en betydande roll för acceptansen av molnet. Allt fler vill ta del av de fördelar som AI-baserade lösningar erbjuder, utan att behöva investera i egen infrastruktur, enligt Jacob Glimhed.

Med Securitas Technology stora satsning på molntjänster påskyndas transformationen av säkerhetsbranschen, inte minst i Sverige.

Security-as-a-Service är inte bara en snackis – det händer här och nu, menar Jacob Glimhed, Sales Development Manager, SaaS, på Securitas Technology Sverige.

Security-as-a-Service brukar förkortas SaaS, eller SECaaS.

– Vi har på senare tid börjat att använda SECaaS eftersom SaaS kan förväxlas med förkortningen för Software-as-a-Service, säger Jacob Glimhed, som började sin anställning hos Securitas Technology i maj, men som under föregående tre år arbetat med digitaliserade säkerhetstjänster som Business Account Manager för säkerhetsintegratören Corepart.

– Dessförinnan jobbade jag också med digitaliserade tjänster i sju år på Office Management, fast då handlade det om telefoni och IT. Jag är i grunden säljare, men mitt fokus nu är affärsutveckling.

Ökad mognad för molntjänster

Hur stor del av de affärer som görs i Securitas Technology utgörs av molntjänster och SECaaS-affärer vet inte Jacob Glimhed, men av erfarenheterna från tiden hos Corepart och sina första månader hos Securitas Technology ser han en tydlig trend.

– Jag har helt klart märkt av en ständigt ökande efterfrågan på molntjänster, på senare år även från stora internationella kunder. Idag finns en mognad för molntjänster och det sker en successiv förflyttning från det traditionella och en öppenhet för de möjligheter som molnet erbjuder.

– Jag känner igen trenden från min tid då jag arbetade med molnbaserad telefoni, det är samma tendenser på säkerhetsmarknaden nu som det var på telefonimarknaden då.

AI driver på efterfrågan

Jacob Glimhed menar vidare att branschens innovationskraft och framväxten av ny teknik har spelat och fortsätter att spela en betydande roll för acceptansen av molnet och tjänstebaserade affärsmodeller på den så traditionellt konservativa säkerhetsmarknaden.

– Framför allt driver de intelligenta säkerhetssystemen på efterfrågan. Allt fler vill ta del av de fördelar som AI-baserade lösningar erbjuder, utan att behöva investera i egen infrastruktur.

Cybersäkerhet

Jacob Glimhed, Sales Development Manager, SaaS, på Securitas Technology Sverige.
Jacob Glimhed, Sales Development Manager, SaaS, på Securitas Technology Sverige.

När det gäller intresset och efterfrågan framhåller Jacob Glimhed också den växande medvetenheten om behovet av cybersäkerhet.

– Tidigare kan man kanske ha haft en server som stått och dammat i ett litet rum och nu inser man att cyberintrång kan komma den vägen också.

När det gäller kunder som önskar lite mer avancerade lösningar är det oftast inte för att slippa en investeringskostnad som man landar i beslutet att välja molnbaserat, utan snarare behovet av att kunna fokusera på den egna kärnverksamheten, enligt Jacob Glimhed.

– Egen infrastruktur kräver att man avsätter egna personalresurser som ska utbildas för att kunna hantera systemet. Att lämna över ansvaret till en säkerhetsleverantör som har rätt kompetens och resurser för hur man kan optimera nyttan med systemet känns tryggare, säger Jacob Glimhed.

Attitydförändring

En viktig del i migrationen från lokalt (on-prem) till molnbaserat är den förändrade attityden hos IT-ansvariga i företagen. I takt med att telefoni och andra tjänster lyfts in i molnet, har också de sett fördelarna och fått förtroende att köpa säkerhet som tjänst och låta system för fysisk säkerhet vara molnbaserade eller ha en hybridarkitektur.

– Det är inte bara en fråga om förtroende. Idag krävs det stora kompetensinvesteringar och mycket tid att driva och underhålla en omfattande säkerhetsinfrastruktur och säkerhetsapplikationer i egen miljö. Så det är en trygghetsåtgärd även för dem att överlåta driften av säkerhetssystemen till specialiserade säkerhetsleverantörer.

Helhetsperspektiv driver på efterfrågan

Tidigare var det främst mindre företag som efterfrågat molnbaserade SECaaS-lösningar, men Jacob Glimhed ser nu att den mest uppåtgående trenden gäller större företag. Det beror delvis på att dagens tekniska säkerhetslösningar erbjuder så mycket mer än bara grundläggande skydd.

– Förr såg man på säkerhetssystemet som en server på en plats vars roll var att exempelvis hantera företagets passerkontroll där anställda med ett kort öppnade dörrar. Idag handlar det om helhetsperspektiv, vilken data man kan få ut och hur den kan användas, baserat på analys, säger han.

Så ser molnkunden ut

När Jacob Glimhed får frågan om hur dagens nyttjare av molnet ser ut svarar han att det varierar, från den lilla butiken till multisiteföretag.

– För just multisiteföretagen blir fördelarna med molnet så uppenbara. De har ofta svårt att få ihop säkerheten så att de täcker alla kontoren eller butikerna på ett kostnadseffektivt sätt, säger han.

– Som säkerhetsleverantör av molntjänster vill vi förenkla kundens vardag så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. De ska slippa investera i teknik och avsätta personal för att administrera säkerhetssystemen. I stället är vi en partner som effektivt hanterar systemen och säkerhetsrutinerna på ett korrekt sätt.

Nyttan med SECaaS

Säkerhetsbranschen tjänstefiering drivs på av den ökande acceptansen för molnlösningar, men är det en bra utveckling? Jacob Glimhed, som har arbetat med tjänsteförsäljning i hela sitt yrkesliv, får chansen att avsluta intervjun med en enda mening om varför säkerhet som tjänst eller SECaaS rätt väg att gå för en säkerhetskund.

– För att SECaaS-lösningarna erbjuder flexibilitet, ökad säkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng