2021-10-27

Smarta byggnader – Del 3 av 10

Uppkopplade papperskorgar får smarta lås

I dag använder drygt 150 kommuner Iloqs lösningar på ett eller annat sätt.

I dag använder drygt 150 kommuner Iloqs lösningar på ett eller annat sätt.

Iloqs batterilösa skåplås S50 har installerats i nästan 200 smarta, solcellsdrivna, uppkopplade papperskorgar i Trondheim. Och nu väntar fler.

– Det här är win-win och våra kunder kan fortsätta sin digitaliseringsresa, säger Per Järnebrink, vd på EWF Eco.

Bigbelly är namnet på de smarta sopkorgarna som är uppkopplade mot en molntjänst och drivs av solceller, som EWF Eco säljer.

– Det är en solcellsdriven smart papperskorgslösning, där vår huvudprodukt i systemet är en kompakterande enhet som gör att den kan ta emot 5–8 gånger mer än traditionella sopkärl i samma volym innan den behöver tömmas. I och med att den är solcellsdriven kan vi placera dem överallt i princip, samt övervaka och behandla den data som skickas till vår molntjänst och optimera sophanteringen, säger Per Järnebrink.

Bigbelly minskar antalet tömningar med 80–95 procent jämfört med en vanlig papperskorg, vilket ger både stora miljövinster samt sparar tid och pengar för kommunen eller verksamheten som använder systemet rätt.

Trondheim först ut

Per Järnebrink, vd på EWF Eco.
Per Järnebrink, vd på EWF Eco.

Fram till nyligen har vanliga nycklar använts för att öppna papperskorgarna när de är fulla och ska tömmas.

– Vi ville ha ett elektroniskt, smart lås att erbjuda våra kunder och jag tror extremt mycket på att samarbeten ger större effekt än att man ska uppfinna hjulet igen. Vi kontaktade Iloq och nu har vi efter test och utvärdering börjat lansera lösningen med Iloqs skåplås i nyinstallationer och det passar även extremt bra att uppdatera befintliga enheter, säger Per Järnebrink.

Kunderna är i första hand kommuner, regioner och fastighetsbolag och EWF Eco har mer än 200 kunder i Norden. Bara i Sverige finns 3 500 Bigbelly-papperskorgar och i världen finns mer än 65 000 enheter. Än så länge har Iloqs skåplås S50 monterats på 178 smarta papperskorgar i Trondheim, och framtida beställningar kommer ha lösningen från leverans till Trondheim från EWF Eco. Skåplåset är batterilöst och NFC-drivet och öppnas med mobil eller med Iloqs nyckelbricka (fob).

– Jag föll omedelbart för att man inte behöver ha något batteri i systemet. Det är en stor fördel för det långsiktiga underhållet, hållbarhet och att låsets säkerhet är hög. Det passar oss otroligt bra, säger Per Järnebrink.

Säger till när den är full

Förutom ökad digitalisering – som Per Järnebrink menar att kommuner och fastighetsbolag i allra högsta grad efterfrågar just nu – är en stor fördel med det elektroniska låset att kunderna kan använda sin mobil eller en fob för att låsa upp papperskorgen när det är dags att tömma.

– Vårt system talar om när det finns behov av att tömma. Rätt person som jobbar med det här har då inprogrammerat i sin telefon (eller i fob:en) vilka enheter som den har access till och under vilka tider. Nyckelhanteringen blir mycket smidigare, dels blir det tydligt vilka som har access men också när de har access och om de slutar är det enkelt att ta tillbaka accessen, säger Per Järnebrink.

Ska integrera plattformarna

En annan fördel är att papperskorgarna blir mindre känsliga för sabotage – med ett vanligt lås händer det ibland att någon trycker in något i nyckelhålet vilket kan göra att låset måste bytas ut.

– Vinsterna ligger i administrationen, säkerhetsnivån och övervakningen där data är framtidens guld för många. Och att kunna ha ett system för flera olika saker i till exempel en kommun, det tror jag är någonting som både vi och Iloq kommer att se en stor efterförfrågan på. Samarbetet med Iloq gör att vi öppnar helt nya försäljningsvägar för Iloq och Bigbelly, i en värld där kommunerna kommer vilja ha ett system, inte multipla system, säger Per Järnebrink.

Förhoppningen är att integrera Iloqs plattform med Bigbellys, så att kunden kan hantera allt från samma gränssnitt.

En väg till nya marknader

Stefan Gyökeres, Key Account Manager på Iloq.
Stefan Gyökeres, Key Account Manager på Iloq.

I dag använder drygt 150 kommuner Iloqs lösningar på ett eller annat sätt.

– Projektet med Bigbelly öppnar upp tankar för kommunerna att använda låsen i applikationer där de kanske inte tänkt på det tidigare. Utanför kommunhus och skolor som har Iloq-lås finns de smarta papperskorgarna men ingen har tänkt tanken att de ska kunna verka i samma system, säger Stefan Gyökeres, Key Account Manager på Iloq.

Per Järnebrink är övertygad om att EWF Eco kommer få förfrågningar om att använda Iloqs lås i andra applikationer än smarta papperskorgar.

– Det kan vara vägbommar, containrar, förrådsdörrar eller underjordiska containrar, säger han.

Dessutom kan det faktum att Bigbelly finns på många platser runtom i världen vara en väg in på nya marknader för Iloq.

– Det finns mer än 65 000 Bigbelly enheter i världen som potentiellt har möjligheten att bli uppgraderade med Iloqs lås. Det innebär att det sin tur finns mer än 2 000 kunder som kan få input om hur Iloqs lösningar fungerar och det är såklart väldigt intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. Det här samarbetet är win-win och vi kommer att se en intressant framtid, avslutar Per Järnebrink.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng