2021-10-26

Smarta byggnader – Del 2 av 10

Kommuner sparar onödig administration med IAM

Freddie Parrman, vd och Pierre Parrman, CTO på Seriline.

Freddie Parrman, vd och Pierre Parrman, CTO på Seriline.

Seriline ser ett ökat intresse för sin IAM-lösning (Identity & access management) Serix IAM.

– Jag helt övertygad om att det här är framtiden, säger Pierre Parrman, CTO på Seriline.

Serix IAM är Serilines plattform för hantering av identitets- och accesstilldelning och har ett enkelt gränssnitt för identitetshantering för personer, identitetsbärare, behörigheter och tillhörigheter och kan hämta personuppgifter från till exempel ett HR-system eller AD:t och knyta ihop dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar.

En slutkund som har nappat på Serix IAM är Mora kommun.

– Vårt system sitter i toppen och sedan kan varje enhet inom kommunen logga in och se sin del. Så hemtjänsten hanterar till exempel sitt system och räddningstjänsten hanterar sina saker. Det kommunala fastighetsbolaget har integrerat också – alla är integrerade i samma plattform. Det är en väldigt snabb return of investment, säger Pierre Parrman.

Serilines vd Freddie Parrman betonar att säkerhetschefen får en helhetssyn – alla förändringar i systemet loggas och presenteras för administratören som får en full överblick över vem som har gjort vad och vilka behörigheter personer har fått.

Sparar timmar i administration

Mora kommun hanterade många olika system, vilket var tidskrävande rent administrativt. Med Serix IAM hanteras nu i stället alla identiteter i ett och samma gränssnitt. Lösningen hämtar personuppgifter från ett kommungemensamt AD (Active Directory) och har integrerats mot passersystemen Assa ARX och RCO.

– Generellt sett när vi tittar på ett passersystem så brukar det finnas 3–4 gånger fler personer i passersystemet än vad företaget eller organisationen har anställda. Har du system utan automatiserad uppdatering så blir det så över tid, säger Pierre Parrman.

Att samma personer har flera olika identiteter kallas för identitetstvillingar och Pierre Parrman ger exemplet att man först lägger till en Pierre med ett ”r”, sedan med två och även med tre. Vips har samma person tre identiteter i systemet. Och många är dessutom dåliga på att rensa när någon slutar och lever då inte upp till för vad som krävs för GDPR.

Med Serix IAM får Mora kommun kontroll på att endast behöriga personer får tillträde till rätt fastigheter och lokaler. Och när en anställd i kommunen slutar spärras personen och därmed även tillgången till passersystemen.

Orsa kommun och Älvdalen kommun ska nu knytas till samma plattform.

– Vi har mycket bättre koll på vilka som har behörigheter in i våra byggnader. Minskad administration av personal som ska plockas bort i systemen och automatisk tilldelning av behörigheter som inte behöver administreras, säger Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare, Mora kommun.

Han berättar att kommunen visserligen inte har räknat på ”return on investment” men att det inte är någon tvekan om att lösningen varit effektiv.

– Vi kan räkna hem ganska många administrationstimmar på investeringen, säger han.

Ökat intresse

Freddie Parrman och Pierre Parrman konstaterar att kommuner ofta är den största arbetsgivaren på orten. Det är inte så lätt att sälja system till kommuner men när en väl har valt det kommer det i regel att sprida sig eftersom kommunerna pratar med varandra. Seriline har 6–7 kommuner som kunder och det är fler på gång.

Förutom kommuner är bland annat myndigheter, regioner, sjukvård, banker och de stora industrierna lockande kunder. Freddie Parrman berättar om ett företag inom processindustrin som valde Serix IAM.

– De har revisioner och bolaget är utlandsägt. När huvudkontoret sa att de skulle göra en säkerhetsrevision och ta fram olika rapporter så kunde det arbetet ta veckor varje gång. Nu med Serix IAM törs vi knappt avslöja hur snabbt det gick. Vi har rapporten i vårt system, så vi kan i realtid berätta hur det ligger till.

Effektivisering/kontroll och besparing driver helt enkelt Serilines affär. Volymen av identitetsbärare har minskat i och med pandemin, men kundstocken har ökat ordentligt.

– Vi gynnas av återgången från hemarbete, att man är på kontoret i varje fall en gång i veckan. Det spelar ingen roll om personalen är där en eller fem gånger i veckan, men håller folk sig undan helt i ett år så påverkas vi såklart, säger Freddie Parrman.

Han menar att fler och fler kunder inser fördelarna med Serix IAM och även större företag har börjat vända sig till Seriline.

– Vi satt nyligen ner med en av storbankerna och det var banken som vände sig till oss. Begreppet IAM börjar bli etablerat på riktigt och det är läge att få koll på de här bitarna, det kostar inte en massa miljoner och man kan betala över tid, säger han.

Krävs ständig omsorg

Acceptansen för att betala i abonnemangsform i stället för en engångsinvestering har ökat ordentligt enligt Seriline.

– Ja, en tröskel i affären försvinner och du får en trygghet över tid. Tittar du på molntjänster så är det veckovisa patchningar. Nu när allt är uppkopplat krävs ständig omsorg. Det går inte att köpa licens, den blir begagnad dagen efter, säger Freddie Parrman.

Han betonar dock att tillväxten inte blir lika kraftig med SaaS-tjänster.

– Förut sålde du kanske något för 2 miljoner, nu kanske du får in 200 000 om året eller 300 000. Så du får en mindre omsättning men vi säkrar bättre för framtiden och kunden får en bättre och mer kostnadseffektiv lösning. Så vi är övertygade om att det är modellen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng