2021-10-25

Smarta byggnader – Del 1 av 10

Största trenderna för smarta byggnader och smarta hem

En stor del av den fysiska säkerhetsbranschen pratar om hur viktigt det är att integrera olika system för att kunna hantera smarta byggnader från en och samma plattform.

AI och maskininlärning blir allt viktigare element i alla möjliga typer av branscher och investeringarna blir större. Och detta gäller även för smarta byggnader, enligt en ny marknadsrapport från Memoori.

Även om den organiska försäljningstillväxten för nya AI-drivna lösningar kommer att stå för huvuddelen av den förväntade tillväxten på marknaden för smarta byggnader, kommer den också delvis att drivas av att AI tar ansvar för en allt större andel av befintliga byggnadssystem som redan är i drift. Det är en av flera slutsatser i Memooris rapport ”AI & Machine Learning in Smart Commercial Buildings – global market prospects from 2020 to 2025”.

AI-enheter kommer alltmer att ersätta äldre generationer av ”edge”-enheter, och AI -driven analys kommer även att ersätta vissa mer traditionella former av mjukvaruanalys som säljs i dag, förutspår Memoori.

Både hårdvara och mjukvara

Majoriteten av försäljningen av hårdvara är så kallade ”edge”- enheter, och vanligast är kameror, enligt Memoori. Andra marknadsanalyser av den bredare marknaden för AI-lösningar visar att en betydligt större del är mjukvarugenererade intäkter, men inom smarta byggnader spelar hårdvara en stor roll och Memoori tror att det kommer att fortsätta att vara så. Företaget bedömer att hårdvaruförsäljning i nuläget står för drygt 35 procent av marknaden.

Samtidigt pratar en stor del av den fysiska säkerhetsbranschen om hur viktigt det är att integrera olika system för att kunna hantera smarta byggnader från en och samma plattform. Och en annan sak som diskuteras är större flexibilitet i byggnaderna – något som pandemin tveklöst har skyndat på. När kontor inte längre ses som den självklara platsen för människor att arbeta på varje dag – utan kanske bara någon dag i veckan eller för andra inte alls – blir anpassning av lokalerna utifrån behov mycket viktigare.

En del av det är ”occupancy management” där det till exempel genom insamling av data från passersystem och säkerhetskameror går att justera ventilation, värme, belysning etc. utifrån hur många som befinner sig i en byggnad eller i specifika delar av byggnader och när.

Identiteten blir viktig

Passerkontroll som tjänst blir allt mer populärt världen över. I Memooris rapport ”The Physical Security Business 2020–2025” uppskattas den globala marknaden för Access Control as a Service (ACaaS) till ett värde av 620 miljoner dollar 2019. Hela 40 procent av dessa installationer finns i Nordamerika. Den globala efterfrågan förväntas öka till 1,6 miljarder dollar år 2024.

Marcus Täck, Vice President Marketing, Scanbalt, Dormakaba, anser att övergången till mer tjänstebaserade affärsmodeller har accelererat under pandemin och att det kommer att innebära nya lösningar inom bokningstjänster, både för arbetsplatser, kontorsrum och liknande.

– Kontoren kommer att bli mer en mötesplats i olika former, säger han.

Och det kommer att ställa nya krav på de olika system som finns i byggnader i dag och gör att integration av de olika systemen blir ännu viktigare och att företag som traditionellt inte tillhört säkerhetsbranschen kan ta en större del av kakan.

Större flexibilitet gör också att det blir viktigt att hålla reda på identiteten på dem som befinner sig i byggnaden. Pierre Parrman, CTO på Seriline, konstaterar att samma person ofta brukar ha 3–4 olika identiteter i samma passersystem, något som gör hanteringen krånglig.

Integration viktigast även i smarta hem

Vid sidan av smarta byggnader fortsätter även hemmen att bli allt smartare. Enligt en marknadsrapport från Marketsandmarkets kommer den marknaden att växa från 84,5 miljarder dollar under 2021 till nästan 140 miljarder dollar 2026 – vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på drygt 10 procent.

Ett företag som satsar på smarta hem är Salto Systems. På samma sätt som många fysiska säkerhetsföretag ser hur säkerhetskameror och passersystem kan vara en viktig del av smarta byggnader menar Iñigo Unanue, Global Residential Lead på Salto Systems, att digitala lås kan utgöra navet i människors smarta hem-upplevelse.

Måste vara del av ekosystemet

– Hela idén bakom det smarta hemmet är att göra livet enklare, säkrare och mer bekvämt. Det smarta låset är en möjliggörare för alla smarta hem-upplevelser. Det är den första och sista interaktionen innan användaren går in i eller lämnar sitt hem, säger han.

Även på den marknaden har dock företag från andra branscher visat stort intresse, inte minst Google och Amazon.

Iñigo Unanue ser tre saker som är avgörande för att lyckas på marknaden: att ge kunderna säkerhet, trygghet och skydda data, att hjälpa till att få ner driftskostnaderna och att vara en del av husets ekosystem – vilket gör integrationsmöjligheter helt avgörande.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng