2021-10-31

Smarta byggnader – Del 7 av 10

”Med adaptiv nödbelysning får vi säkrare och smartare fastigheter”

Nödbelysningen och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler i Firescape är en fantastiskt lösning som faktiskt kan utgöra skillnaden mellan incident och katastrof, menar Roberto Nyholm.

Nödbelysningen och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler i Firescape är en fantastiskt lösning som faktiskt kan utgöra skillnaden mellan incident och katastrof, menar Roberto Nyholm.

Vid brand i en byggnad kan nödbelysning visa människor säkraste vägen ut. Men nu kommer nästa steg i utvecklingen: ett adaptivt nödbelysningssystem som visar vägen utifrån brandens förlopp.

– Om händelseförloppet förändras och detektorer visar att det brinner i den tänkta utrymningsvägen så anpassar sig hänvisningsarmaturen och visar en ny, säker väg, säger Roberto Nyholm, Business Unit Manager på Hedengren Security.

Ett brandlarms- och nödbelysningssystem ska så snabbt som möjligt leda ut människor från en fastighet i en nödsituation, till exempel vid brand. Samtidigt gäller det att undvika panik, och att människor tar fel väg. Hänvisningsarmaturer med olika symboler används för att automatiskt leda människor till rätt nödutgång baserat på information från branddetektorer.

Ändrar riktning utifrån data

Roberto Nyholm, Business Unit Manager på Hedengren Security.
Roberto Nyholm, Business Unit Manager på Hedengren Security.

Ett brandförlopp kan gå snabbt, elden kan sprida sig och det kan dessutom brinna på flera ställen samtidigt. Hur ska människor anvisas då?

Om man frågar Roberto Nyholm på Hedengren Security så är brandlarms- och nödbelysningssystemet Prodex Firescape lösningen eftersom det är ett system som är adaptivt, det vill säga hänvisningsoch nödbelysningen anpassar sig efter den förändrade situationen. Om en brand sprider och hotar en tidigare anvisad utrymningsväg, så byter systemet riktning så att drabbade människor får säkrare alternativa utrymningsvägar med hjälp av nödbelysningens ljusrörelser och trappstegarmaturens pilsymboler.

– Ett adaptivt brandlarms- och nödbelysningssystem förbättrar säkerheten för både människor och fastigheter. Nödbelysningen och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler i Prodex Firescape är en fantastiskt lösning som faktiskt kan utgöra skillnaden mellan incident och katastrof.

– Just att systemet reagerar på den förändrade situationen och leder människorna till nödutrymningsvägen samt visar aktivt vilken som är den säkraste vägen just i den aktuella stunden är banbrytande ur ett säkerhetsperspekt, säger Roberto Nyholm.

Roberto Nyholm är övertygad om att konceptet adaptiv evakuering kommer bli oerhört stort då det lämpar sig för alla typer av fastigheter från köpcenter, kontorsbyggnader och industribyggnader till krävande specialobjekt.

I Prodex Firescape har brandlarm och nödbelysning integrerats till en lättanvänd helhet med egen multifunktionscentral. Hedengren Security menar att multifunktionscentralen har utvecklats med användarvänlighet som utgångspunkt eftersom konstruktionen möjliggör integrering av nödbelysnings- och brandlarmsystemen. Systemet kan via bussintegration nätverkas till en helhet med flera centraler.

– Den intelligenta fastigheten är något som vi trycker på stenhårt och adaptiv, eller dynamisk evakuering som är det senaste som vi pratar om, det är framtiden, säger Roberto Nyholm.

Lättanvänd helhet med egen multifunktionscentral.
Lättanvänd helhet med egen multifunktionscentral.

Kan bistå överordnat system

Hedengren Security har börjar titta alltmer på fastighetssystem och fastighetsstyrning. Både företagets nödbelysningskyltar och armaturer kan mäta lux-värde och temperatur i omgivningen. Det kan på så sätt få ner energikostnader i byggnaden tillsammans med fastighetsautomationssystemet eftersom det kan känna av om belysningen är på där ingen befinner sig eller om temperaturen till exempel är onödigt hög i ett tomt utrymme av byggnaden.

– I stället för att sätta upp separata temperaturgivare för styrningen av ventilationen så kan du använda brandlarmet, det skickar ut informationen till ett överordnat fastighetssystem. Varför använder man inte det, varför sätter många upp dubbla eller trippla system, frågar sig Roberto Nyholm.

Rätt i tiden

Roberto Nyholm ser Hedengren ökad säkerhet i fastigheter, men också för att kostnadseffektivitet över tid och hållbarhet ska få en större betydelse vid val av olika typer av system.

– Prodex Firescape är ett utmärkt exempel på en smart lösning som kostnadseffektivt och hållbart levererar hög säkerhet. Med adaptiv nödbelysning får vi helt enkelt säkrare och smartare fastigheter, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng