2021-10-30

Smarta byggnader – Del 6 av 10

”Måste utgå från användarens upplevelse”

Möjligheten för mer flexibla arbetsplatser ökar och nya begrepp som ”occupancy management” där man kan anpassa lokalerna efter sina behov diskuteras allt mer.

Möjligheten för mer flexibla arbetsplatser ökar och nya begrepp som ”occupancy management” där man kan anpassa lokalerna efter sina behov diskuteras allt mer.

Tjänster baserade på analyserade data, molnlösningar, mobil passerkontroll och integration med andra system – det är de stora trenderna för smarta byggnader.

– Det handlar om att utgå från användaren och användarupplevelsen. Traditionellt har många i stället utgått från teknologin, men nu flyttas fokus till kundens behov och kundens värde, vilket är en viktig förflyttning, säger Marcus Täck, Vice President Marketing, Scanbalt, Dormakaba.

Under pandemin har arbetslivet ställts om till mer flexibla lösningar för exempelvis hemarbete. Marcus Täck menar att många företag arbetade med övergången till mer tjänstebaserade affärsmodeller redan innan pandemin och att det nu har accelererat.

– Det skapar möjligheter för fler typer av bolag som normalt sett inte rör sig i fastighetsbranschen. I takt med att det ställs nya krav på tillgänglighet genom exempelvis molnbaserade och digitala lösningar som synkroniseras med traditionell mekanik, välkomnas också nya aktörer och partners in på marknaden. För vår del handlar det mycket om att knyta rätt samarbeten för att möjliggöra vår teknik tillsammans med andra för att möta kundernas nya behov, säger Marcus Täck.

Flexibilitet viktigare

Marcus Täck, Vice President Marketing, Scanbalt, Dormakaba.
Marcus Täck, Vice President Marketing, Scanbalt, Dormakaba.

Möjligheten för mer flexibla arbetsplatser ökar och nya begrepp som ”occupancy management” där man kan anpassa lokalerna efter sina behov diskuteras allt mer.

– Det kommer i sin tur att trigga nya lösningar inom bokningstjänster, både för arbetsplatser, kontorsrum och liknande. Kontoren kommer att bli mer en mötesplats i olika former, säger Marcus Täck.

Han menar också att det ställer nya krav på alla olika system: säkerhet, nyckelhantering, passersystemlösningar med mera. Det ställer i sin tur höga krav på integrationsmöjligheter mellan system, som alla behöver vara öppna och enkla att integrera.

– Samma sak skulle kunna gälla för hotell – de skulle också behöva ha en viss flexibilitet, att kunna ställa om från att vara ett gästrum ena dagen till att kunna vara ett kontor nästa dag. Och det är samma sak för sjukhus där operationssalar gjorts om till pandemirum eller vad det nu kan vara. Generellt handlar det om att få ett bättre välmående, högre produktivitet och en bättre kundupplevelse, säger han.

I synnerhet handlar det om att vad som händer i byggnaden är viktigare än själva byggnaden.

Använda datan

– Sedan finns det områden inom artificiell intelligens som är mycket intressanta och då tänker jag framför allt på prediktiv service, det är något som hissbranschen har kommit väldigt långt med och det är något som vi också tittar på. Där har IoT stor påverkan – att produkterna själva kan samla information om hur produkten fungerar, hur många cykler den har gått och sedan använda den insamlade datan för att signalera om förebyggande underhåll.

Marcus Täck menar att även om det har pratats om ”Security as a Service” under lång tid och säkerhetsbranschen varit långsammare än många andra branscher med att anamma det, så är det verklighet nu även om det finns mycket mer att göra.

IoT, molntjänster och mer integration gör också att det uppstår stora cybersäkerhets-utmaningar.

– Det är otroligt viktigt och att skapa en trygg och säker miljö för kunden är det som är essensen av vad vi arbetar med. Oavsett vilka olika verktyg som tar oss dit, säger Marcus Täck.

Samarbeten avgörande

Hållbarhet är en av de absolut största trenderna i världen de senaste åren och Marcus Täck framhåller att energieffektiva byggnader är väldigt högt upp på agendan runtom i världen.

– Här blir det viktigt hur olika system fungerar ihop, så att du kan stänga av och på ventilation vid rätt tillfällen i samband med in och ut-passage. De integrerade systemen: luftkonditionering, el, belysning, hissar och andra passerlösningar – allt hänger ihop för att få så låg energiförbrukning som möjligt.

När det gäller framtida tillväxt så menar Dormakaba att det skiljer sig åt i olika delar av världen men att flygplatser – som är något av ett flaggskepp för företaget med gater, access och högsäkerhet – samt hotell, sjukhus och kontor ligger högt upp på agendan.

– I vårt fall kan våra produkter följa en person genom en hel dag, från hemmet till jobbet på exempelvis ett sjukhus, genom kollektivtrafiken och hem igen. Vårt jobb blir då att personen kan känna sig trygg genom att flödet fungerar, oavsett om det är passagerarflöde, patientflöde eller ett besöksflöde, säger Marcus Täck.

Han menar att det är oerhört viktigt att hänga med och fatta snabba beslut.

– Det är framtiden, det gäller att man har processer i ett stort bolag som vårt för att hänga med och skapa samarbeten. Tillsammans med andra bolag kan vi arbeta med integrationen mellan olika system för att tillgodogöra kundens behov och säkra en trygg och följsam vardag, avslutar Marcus Täck.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng