2021-04-12

Larm & detektion – Del 2 av 6

Teletec storsatsar på inbrottslarm

Teletec är en av de ledande distributörerna av säkerhetsprodukter för inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm och passerkontroll i Norden.

Teletec är en av de ledande distributörerna av säkerhetsprodukter för inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm och passerkontroll i Norden.

Kunderna rör sig allt mer uppåt i värdekedjan och därför breddar Teletec nu sitt erbjudande inom inbrottslarm.

– Det här ett stort grepp och en väldigt stor satsning som vi gör på hela larmmarknaden, så här mycket har vi aldrig satsat tidigare, säger John Väyrynen, affärsutvecklingschef på Teletec.

Teletec är en av de ledande distributörerna av säkerhetsprodukter för inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm och passerkontroll i Norden.

– Vi, precis som nästan alla andra i den här branschen har satsat mest på kameror de senaste 5–10 åren, så det har inte hänt så mycket på inbrottslarmsidan. Men en förändring som vi har sett är att våra kunder (det vill säga installatörer) har klivit uppåt i värdekedjan och vill jobba med säkerhetssystem som ska klara av att hantera både kameror och passerkontroll, säger John Väyrynen.

Betala för funktion

Han menar att det går att dela upp marknaden i tre delar: hemlarmsmarkanden, ett mellansegment med till exempel detaljhandel och slutligen större integrerade system. Företaget har nu erbjudanden för alla delar av marknaden.

– Vi ser tydligt att våra kunder rör sig uppåt och det är därför vi lanserar Ksenia som är en avancerad lösning som inrymmer kameror, passerkontroll och elektronisk dörrstyrning. Sedan tidigare är vi redan marknadsledande i mellansegmentet genom vårt starka DSC-sortiment.

John Väyrynen anser att det går att arbeta på ett mer modernt sätt med Ksenia.

– Arkitekturen är väldigt modern, men även hur du kan fjärrserva och administrera dina kunder och hjälpa dem. Det är ett led för att få kunderna att arbeta mer mot Security as a Service och för att klara det måste det finnas en intelligent portal.

Han menar också att det blir skalbart, till exempel om en slutkund har behov av inbrottslarm i larmklass 3 och vill komplettera med säkerhetskameror.

– I förlängningen vill kunden kanske ha videoanalys med en specifik funktion, och då betalar kunden specifikt för den funktionen. Det bygger väldigt mycket på att slutkunden betalar för det behov den har precis här och nu. Och sedan kan slutkunden växa uppåt och neråt i det här.

Det handlar dock inte än så länge om något ”riktigt” SaaSerbjudande, men en systemintegratör kan använda Ksenia som en plattform för SaaS, menar John Väyrynen.

Fjärrservice viktigt

John Väyrynen, affärsutvecklingschef på Teletec.
John Väyrynen, affärsutvecklingschef på Teletec.

Överlag frågar kunderna enligt Teletec mer och mer efter lösningar där det går att hantera både inbrottslarm, passersystem och säkerhetskameror i ett och samma system. Och därför blir det naturligt att många kunder rör sig uppåt i värdekedjan mot större och integrerade system och de enklare, paketerade lösningarna blir färre. Det blir också allt viktigare för integratörer med system där det går att arbeta med fjärrservice och hantera fler kunder på ett effektivt sätt. Det har inte minst märkts under pandemin då service på plats försvårades av naturliga skäl. Teletec talar även varmt om Power Manage-portalen som kan användas för att utföra fjärrservice på DSC- och Visonicsystemen.

Vad gäller Ksenia ser John Väyrynen att systemet klarar av de behov som högsäkerhetsegmentet har samtidigt som systemet är skalbart.

– Exempel på verksamheter som det passar för är industrikunder men det kan också vara för privatpersoner, ofta mer exklusiva hem där du vill ha vissa funktioner och kanske göra integrationer med belysning och annat.

Teletec ser störst tillväxt på den nedre delen av marknaden, men det beror troligen på att det är en ganska ny satsning som bolaget gör. Inbrottslarm för företagskunder är ungefär lika stort från år till år utan någon större tillväxt.

– Men det är också därför som vi tar det här steget och satsar på Ksenia för att bredda vårt erbjudande inom företagslarm. Och vi tror vi kan växa på en delmarknad där vi inte haft något erbjudande tidigare i och med att vi har ett bredare utbud helt enkelt som passar alla våra kunder, säger John Väyrynen.

Flera nyheter

Teletec kommer dessutom att börja erbjuda IQ panel från Qolsys som är kompatibelt med ”service providern” Alarm.com.

– Pratar vi tjänster är Alarm.com det som är mest konkret när det gäller tjänstefiering av larmerbjudandet. Det är något vi kommer att lansera brett under våren. Du kan uppgradera gamla system och koppla in nya och få hela Alarm. com-panelen till slutkunden där de kan göra massor av saker som gör att det blir ett ultramodernt inbrottslarmsystem.

Allting integreras till Alarm.com som blir en slags hubb för larmsystemet.

– Totalt sett är det här en väldigt stor satsning som vi gör på hela larmmarknaden, så här mycket har vi aldrig satsat tidigare, säger John Väyrynen.

Vad gäller framtiden tror han att det kommer finnas utrymme för ny teknik.

– Det finns en hel del teknik där ute som är relativt gammal. Jag tror att kunderna kommer börja titta på smartare plattformar och vill inte vara så styrda till att hamna i ett visst system.

Det går mot mer öppna plattformar och det ska vara enklare att integrera ny teknik. Sedan kommer mycket att handla om att få ut användbar data om till exempel kundbeteenden som är kommersiellt värdefulla för kunden snarare än ren säkerhet.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng