2021-04-15

Larm & detektion – Del 5 av 6

Nu måste larmsystemens kommunikation säkras upp

Sten Olsson, affärsutvecklingschef, Addsecure, menar att säkerhetsbranschen måste ta ett större ansvar för att föråldrad larmutrustning uppdateras och att den kritiska kommunikationen fungerar när den väl behövs.

Sten Olsson, affärsutvecklingschef, Addsecure, menar att säkerhetsbranschen måste ta ett större ansvar för att föråldrad larmutrustning uppdateras och att den kritiska kommunikationen fungerar när den väl behövs.

Digitaliseringen tillför många nya möjligheter för säkerhetssystem. Men samtidigt finns hundratusentals larmsystem som fortfarande baseras på föråldrad kommunikation. Hur fungerar de idag, eller imorgon? Skickas larm om något händer?

Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure, menar att säkerhetsbranschens aktörer bör ta ett större ansvar för att säkerställa att den kritiska kommunikationen fungerar när den verkligen behövs.

Idag finns hundratusentals inbrottslarm som använder föråldrad kommunikation. Adderas utrymningslarm, trygghetslarm och driftlarm samt andra larmtyper kan siffran överstiga långt över en miljon larm. Hur många av dessa larm som fungerar idag eller imorgon vet ingen, men att avvecklingen av äldre telekomnät medför att larm och annan kritisk kommunikation inte når larmmottagaren, det vet Sten Olsson.

– Vi ser redan nu att det blir vanligare att larmsignaler från äldre larm inte når larmmottagaren. Bristerna är omfattande och gäller framförallt äldre hisslarm, men även övriga traditionella larm. Detta måste ändras, kommenterar han.

Avveckling av telekomnät

Med avvecklingen av de gamla kopparnäten samt 2G- och 3G-näten följer att all teknik som är kopplat till denna infrastruktur kommer att upphöra fungera.

– Vad händer om samhällskritiska larm helt plötsligt inte når fram för att tekniken är för gammal? Om ett brandlarm inte når brandkåren, ett personlarm inte når vårdpersonalen eller om vår vattenförsörjning hotas? Det pågående skiftet innebär att det är viktigare än någonsin att säkra sin kommunikation, säger Sten Olsson som betonar att utrullningen av nya generationens nätverk i Sverige kommer påskynda nedsläckningen av äldre telekomnät.

5G är framtiden

Sten Olsson är den första att skriva under på att 5G erbjuder en enorm potential, inte minst för säkerhetsföretagen. Han ser en ljus framtid, inte minst för Addsecure, som han menar är i teknikens framkant och vars kärnverksamhet kretsar kring den minst sagt centrala komponenten i i det uppkopplade samhället, nämligen säker kritisk kommunikation.

– Kommunikation kommer att bli mer pålitlig och kommer att medverka till samhällskritiska tjänster kan optimeras, vilket kan göra stor skillnad vid till exempel bränder, eller för ambulanser. Dessutom kommer IoT (Internet of Th ings) få ett enormt uppsving, då vi rör oss mot en framtid där mer eller mindre allt är uppkopplat, säger han.

Måste agera nu

Den uppkopplade framtiden är sålunda något som Sten Olsson omfamnar och menar att vi alla måste anpassa oss efter om vi vill säkra våra samhällen.

– Vi är visserligen i ett tidigt skede av 5G-utrullningen, men det är oundvikligt att inte prata om de risker som följer när gamla nätverk stängs ner och system som hanterar kritisk kommunikation inte är uppdaterad och därmed inte kan nå ut, säger han.

Sten Olsson ser att säkerhetsbranschens aktörer kan göra nytta genom att aktivt söka upp kunder med äldre larmsystem och informera om det akuta behovet att byta ut gammal analog teknik som annars kommer att sluta att fungera.

– Inom den svenska säkerhetsbranschen har debatten om nedsläckningen av telenäten länge varit aktuell, men branschen måste ta frågan på ännu större allvar och agera för att säkerställa att den kritiska kommunikationen fungerar när den verkligen behövs,

Två åtgärder

Sten Olsson nämner två viktiga områden där säkerhetsbranschen kan göra stor nytta. För det första bör man se till att föråldrad utrustning för larmkommunikation upphör att levereras. För det andra måste företag, organisationer och myndigheter informeras om vikten av att byta ut gamla larmsändare och andra föråldrade uppkopplade enheter.

– Kunskap är nyckeln för att kunna ställa högre krav på tillverkare och systemleverantörer. Når vi når dit kan teknikskiftet bejakas av både samhället och företag i större utsträckning och därmed undviker vi att hamna på efterkälken i utvecklingen, säger han.

Tiden är nu – enligt EU-standard

Med modern digital teknik kan äldre larmsystem uppdateras så att larmkommunikationen framtidssäkras. Men uppdateringen innebär också att företag får möjlighet att effektivisera verksamheten och sänka sina kostnader. Ny teknik möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning av larmutrustning och skapar förutsättningar för digitala tjänster.

Sten Olsson framhåller också att det finns ett annat skäl att påskynda uppdateringen av gamla larmlösningar.

– Den nya EU-standarden för larmöverföring föreskriver att ett larmsystem måste testas i sin helhet senast 2021. Det är alltså nu vi måste se till att framtidssäkrade, trygga och tillförlitliga helhetslösningar tillhandahålls i Sverige och i Europa.

Säkerhetsbranschen i central roll

Säkerhetsbranschen har den centrala rollen, men Sten menar också att om samarbetet med operatörer, företag och myndigheter stärks så blir möjligheterna att säkra samhället desto bättre.

– Det är upp till oss att informera om säkerheten och vad som krävs av företagen. Branschen står inför utmaningen att hinna med att uppgradera och digitalisera all den äldre teknik och larmkommunikation som finns installerat runt om i landet.

Ont om tid

Primärt måste branschen skynda på kartläggningen av hur många som faktiskt behöver uppdatera och digitalisera sin larmkommunikation, enligt Sten Olsson.

– Vi har inte råd att förlita oss på slumpen och bara hoppas att larmet når fram när det väl gäller. Vi måste kavla upp ärmarna, se till att säkra upp kommunikationen nu, innan den gamla tekniken stängs ner, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng