2021-04-14

Larm & detektion – Del 4 av 6

"Många anläggningar lever inte upp till dagens produktkrav"

Många godkända inbrottslarms-anläggningar lever inte upp till dagens produktkrav, menar Alarmtechs försäljningschef Anders Henning.

– En säkerhetsanläggning borde inte får vara larmklassad längre än tio år utan att man börjar byta komponenter, säger han.

Alarmtech har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka produkter för inbrottslarm och strömförsörjning. Bolaget tillhör de fem största i Europa när det gäller magnetkontakter, glaskrossdetektorer, seismiska detektorer och chockdetektorer.

Detektorerna blir bättre

Anders Henning menar att marknaden har förändrats mycket de tre senaste åren och inte minst gäller det vilka slutkunderna är.

– När jag började på Alarmtech för sex år sedan var det mycket kontor, kiosker, och privata hem. I dag är det mer larmklass 3, det vill säga att kontoren eftersträvar en högre säkerhetsgrad. Det är också mer industri och vi har mycket fler högsäkerhetsanläggningar som känslig infrastruktur, försvarsanläggningar och liknande. Vi utvecklar också specialanpassade produkter till olika projekt, säger han.

Anders Henning säger att detektorerna utvecklas och blir smartare. Han nämner chockdetektorerna CD 470 och CD 475 som exempel. De reagerar inte bara på korta signaler från slag med verktyg utan också på långsamma signaler från exempelvis slipmaskiner eller borrar. Normalt sett har chockdetektorer bara pulsräkning, vilket betyder att detektorn endast kan plocka upp signaler som kommer från slag med olika verktyg. Men genom en integrationskanal i detektorerna kan de även detektera långa, långsamma signaler som kan skapas av elverktyg som slipmaskiner eller borrmaskiner. Denna typ av verktyg har blivit populära bland tjuvar som vill bryta sig in utan att föra så mycket oväsen.

Smart samverkan med kameror

Anders Henning menar att säkerhetskameror inte kan ersätta detektorerna, åtminstone inte ännu.

– Den debatten har blivit lite snedvriden. En kamera kan inte ersätta en magnetkontakt, chockdetektor eller en seismisk detektor men den kan däremot vara ett väldigt bra komplement: när en av våra produkter reagerar kan man aktivera kameran för att verifiera vad det är som händer, säger han.

Ett exempel på när detektorer och kameror fungerar bra tillsammans hämtar Anders Henning från Spanien och Latinamerika. Alarmtech utvecklade en mjukvara som gör att företagets seismiska detektor kan integreras i en typ av bankomat och dess övervakningssystem.

– Då kunde vi ställa ett gränsvärde. När larmtröskeln kommer upp i 80 procent aktiveras kameran och då kan väktaren få ett larm samtidigt som larmcentralen kan verifiera om det är vandalism eller något annat som pågår. I programmet kan du ställa in så att du kan ha temperaturkontroll och du kan ha felåtgärder så att du vet om produkten fungerar innan du åker ut och gör kontroll av bankomaten. Det gör också att teknikern kommer ha med sig rätt produkter ut, säger Anders Henning.

På så sätt menar han att detektorerna har blivit mer intelligenta.

– Samtidigt är det väldigt viktigt att poängtera att när man har med sådana här produkter att göra så kan man inte göra för mycket utan att tumma på godkännandet. Vi kan aldrig kan ladda ner något till produkten utan att vara på plats till exempel.

Lever inte upp till kraven

Alarmtechs försäljningschef Anders Henning.
Alarmtechs försäljningschef Anders Henning.

Detektorerna har ingen artificiell intelligens men Alarmtech lägger till exempel till pc-programvara som gör att det vid installationstillfället går att se hur signalen når detektorn.

Anders Henning tycker det är märkligt att slutkunder kan ha godkända säkerhetsanläggningar i tio år utan att byta komponenterna.

– För ett par år sedan uppgraderades EMC-testerna från 10 volt per meter till 30 per meter. Det betyder att störningen som produkten ska klara från yttre och inre störning måste vara mycket högre än tidigare.

– Många godkända anläggningar lever inte upp till dagens produktkrav. Jag tycker att försäkringsbolagen och kunden, kravställaren eller vem den än må vara i det här fallet, måste vara mycket mer uppmärksam på det här. Om slutkunden har satt upp en produkt för länge sedan som inte larmar eller larmar i onödan för att det finns EMC som stör ut, då är det negativt för hela branschen, säger Anders Henning.

Bra start på året

Den nya säkerhetsskyddslagen som kom 2019 och beslutet att fler skyddsvärda verksamheter kan bli skyddsobjekt har skapat en ökad marknad. Anders Henning framhåller dessutom en ökad satsning på försvaret kommande år som en stor möjlighet för branschen. – Vi har redan fått in beställningar på specialprodukter som vi gör till en del av försvaret. Bara under de första tre månaderna 2021 ska vi leverera mer till försvaret än vad vi levererade hela förra året, säger Anders Henning.

Han tror att det kommer att hända mycket på marknaden de närmsta åren.

– Kombinerade larm med integrerade passersystem kommer ta i stort sett hela marknaden framöver. Många vill ha inbrottslarmet närmare sig, det vill säga i en app i telefonen, här är det viktigt att säkerhetsaspekterna följer med utvecklingen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng