2021-04-13

Larm & detektion – Del 3 av 6

Digitaliseringen ställer allt högre krav på larmkommunikationen

CSL är en global leverantör av säkra uppkopplade lösningar för kritisk kommunikation med störst fokus på Europa-marknaden.

CSL är en global leverantör av säkra uppkopplade lösningar för kritisk kommunikation med störst fokus på Europa-marknaden.

Inom elektroniska system för fysisk säkerhet har uppmärksamheten kretsat kring videoövervakning och passerkontroll. Inom inbrottslarm har digitaliseringen främst handlat om kommunikationen och hur den ska säkerställas.

– Trådbundna telefonlänkar, som ISDN eller PSTN fasas ut. 2/3G är också på väg ut och ersätts idag av 4G och så småningom 5G, konstaterar Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef i Norden för CSL.

Idag används den senaste och mest tillgängliga tekniken för att överföra data från och till kundernas uppkopplade system, ofta i en kombination av 4G och trådbunden IP.

– Kommunikationen är kanske den viktigaste delen i ett larmsystem. Om inte larmet kan överföras på ett säkert sätt till larmcentralen uteblir åtgärdsinsatserna. Det kan få förödande följder. Med den pågående digitaliseringen ställs allt högre krav på säkerhet när det gäller larmsystemets kommunikation, säger Ingemar Spångberg.

Europa-fokus

CSL är en global leverantör av säkra uppkopplade lösningar för kritisk kommunikation med störst fokus på Europa-marknaden. CSL, som har huvudkontoret i England, leds i Norden av Ingemar Spångberg som med mer än 35 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen har följt utvecklingen, inte minst inom larmkommunikationsområdet då han haft befattningar på såväl Safetel som Addsecure.

Kombination av lösningar

Det är nu ett tag sedan som säkerhets-, brandlarm- och telekomindustrin använde telefonlinjer för att skicka information från en larmad anläggning till en larmcentral.

– Tekniken har naturligtvis utvecklats avsevärt sedan dess och idag är behovet av högsta tillförlitlighet och säkerhet avgörande för kritiska applikationer. Kommunikationen måste helt enkelt fungera när larmet reagerar på ett inbrottsförsök, en begynnande brand eller en hothändelse som får personlarmet att utlösas, säger Ingemar Spångberg.

Han framhåller att dagens lösningar ofta använder en kombination av olika teknologier oavsett om det sker via roaming-SIM-kort eller radio- och IP-moduler.

– Att kombinera olika överföringsvägar är det säkraste alternativet när data ska skickas från en plats till en övervakningscentral eller en användares telefon. Våra CSLlösningar använder ofta dubbla radiomoduler med roamande SIMkort och olika operatörer i botten, säger han.

Affärskontinuitet

Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef i Norden för det brittiska företaget CSL.
Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef i Norden för det brittiska företaget CSL.

Ingemar Spångberg betonar också att ”kritisk anslutning”, ”kritisk uppkoppling” eller ”kritisk kommunikation” inte bara handlar om att säkra egendom eller liv. Numera inbegrips också affärskontinuitet.

– Verksamheter ska kunna rulla på i alla delar, även om något händer. Driften måste säkerställas, service och leveranser ska vara tillförlitliga om företag och organisationer ska kunna fortsätta att verka.

– Idag krävs säkra uppkopplingar för allt som företag gör, från försäljning till lagerhantering. Varje förlust av drifttid kan innebära en förlust av intäkter och/eller kunder och därför kräver företag lösningar som klarar att säkra kritiska uppkopplingar. De vill minimera risker för driftstörningar.

GDPR och cybersäkerhet

Med digitaliseringen kommer många utmaningar, exempelvis GDPR och cybersäkerhet, något som en leverantör av säker kommunikation och säkra uppkopplingar måste förhålla sig till.

– Självklart är det så. Data som överförs från en skyddad lokal måste skickas via en säker anslutning, oavsett vilken teknik som används för att göra det. Information i form av bilder från säkerhetskameror, tidsinställningar för in- och utpassering samt inloggningsinformation kan annars ganska enkelt fångas upp av hackare och orsaka stor skada, säger Ingemar Spångberg.

– Därför är det viktigt att använda lösningar som är helt krypterade och uppfyller alla de senaste standarderna som omger GDPR.

Enkelhet viktigt

När Ingemar Spångberg ombeds att generellt sammanfatta vad CSL-gruppen gör för att vara en leverantör av säkra uppkopplingar så säger han att enkelhet, service och tillförlitlighet alltid varit kärnan i allt som CSL gör sedan företaget grundades 1996.

– Visst kan kritisk anslutning vara komplext men vi gör det enkelt, exempelvis genom att tillhandahålla routrar som är förkonfigurerade med färdiga VPN-uppkopplingar, säger han och framhåller samtidigt sin syn på den kundnytta som CSL erbjuder marknaden.

– CSL:s kommunikationslösningar ger tusentals professionella installatörer i Europa möjlighet att tillhandahålla säkra anslutningar för alla typer av applikationer till företag och andra verksamheter i olika branscher och sektorer på ett enkelt sätt till en rimlig kostnad.

Teknikinnehållet

Avslutningsvis sammanfattar Ingemar Spångberg CSL-lösningarnas tekniska innehåll.

– Förutom förkonfigurerade 4G-routrar, innefattas roamande SIM-kort, larmsändare med dubbla SIM-kort som kan driftsättas 24/7 via en app och signalanalysatorer som ger installatören full koll på förutsättningarna på installationsplatsen. Allt administreras i smarta portaler där installatören har full överblick, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng