2021-02-01

IOT och smarta byggnader – Del 8 av 9

Att ge behörighet på distans – primärt behov hos fastighetsägarna

Det finns ett tydligt behov av att ersätta nycklar med en lösning där man kan dela ut behörigheter elektroniskt.

Det finns ett tydligt behov av att ersätta nycklar med en lösning där man kan dela ut behörigheter elektroniskt.

Öppna system, färre nycklar och en långsam övergång till fler smarta funktioner är de största trenderna för passersystem i kommersiella fastigheter, enligt Michael Rehlin, RCO Securitys försäljningschef för region Norr.

– Fastighetsägarna vill ta bort nycklar och använda taggar eller mobiltelefoner istället, säger han.

Kommersiella fastigheter är en stor, viktig vertikal för passersystem och centrala i konceptet med smarta byggnader.

– Det finns ett tydligt behov av att ersätta nycklar med en lösning där man kan dela ut behörigheter elektroniskt. Det är den stora trenden. Sedan är frågan om det är enklast för slutanvändarna att ha taggar eller att använda mobiltelefonen som identitetsbärare, säger Michael Rehlin.

Han tror att det kommer bli en kombination i framtiden – för tillfälliga accesslösningar fungerar det bra med mobilen, till exempel att ge någon access på distans, men vissa tycker att det tar för lång tid att ta fram telefonen och starta en app för att kunna öppna en dörr och föredrar tagg istället.

”Drivs av tillfälliga behörigheter”

Michael Rehlin, RCO Securitys försäljningschef för region Norr.
Michael Rehlin, RCO Securitys försäljningschef för region Norr.

Många fastighetsägare har frågor om hur passersystemet kan användas för andra smarta funktioner – som till exempel att kunna reglera belysning och värme beroende på om någon befinner sig i en lokal eller inte. Däremot menar Michael Rehlin att det inte slagit igenom så stort ännu på många håll. Dessutom använder fortfarande många fastighetsägare nycklar.

– Det finns mycket att göra där och det som driver förändringen är att man kan dela ut tillfälliga behörigheter och slippa att åka och hämta nycklar, säger Michael Rehlin.

Han menar att digitala lösningar ofta finns på entréer/ skalskydd, men att nästa steg nu är att även andra dörrar innanför blir nyckelfria.

– Då finns det två vägar att gå, antingen tar du det uppkopplat via telefonen eller så tar du det via offline-tekniken.

Just offline-tekniken växer mycket enligt Michael Rehlin och det menar han beror på att många vill använda tagg stället för nyckel för att kunna dela ut behörigheter.

Går mot öppenhet

Michael Rehlin berättar också att passersystemen i fastigheter i regel fortfarande är ”stand alone” men kan öppna sig mot överordnade system via api:er – med tydliga gränsdragningar för vem som är ansvarig. Andra typer av system som passersystemen ska kunna knytas ihop med kan till exempel vara postboxar och olika typer av administrationssystem. Att få bort flera nivåer av administration är ofta målet.

Öppna system, färre nycklar och en långsam övergång till fler smarta funktioner är de största trenderna för passersystem i kommersiella fastigheter.
Öppna system, färre nycklar och en långsam övergång till fler smarta funktioner är de största trenderna för passersystem i kommersiella fastigheter.


Magnetkontakter som sätts upp för passersystem eller larm går även att använda för andra typer av system. Michael Rehlin pekar till exempel på värme – om en magnetkontakt indikerar att ytterdörren inte är stängd blir det ineffektivt om värmen är på.

– Det börjar tänkas mer och lite annorlunda kring sådana här saker, säger han.

I dag är också många fler involverade i försäljningsprocessen av passersystem.

– Vi pratar med fastighetschefer, människor som ansvarar för digitalisering och säkerhet. Det är väldigt många fler jämfört med för tio år sedan då det mest var säkerhetsfolk, säger Michael Rehlin.

När det gäller flerfamiljsbostäder går trenden mot det digitala trapphuset – nyckelfritt hela vägen in i lägenheten och med exempelvis tvättstugebokning samt information till boende och besökare sker digitalt.

Ansiktsigenkänning

När det gäller mer avancerad passerkontroll har RCO Security nyligen påbörjat ett samarbete med Precise Biometrics för att integrera RCO:s passersystem med ansiktsigenkänningsprodukten Youniq från Precise.

Tanken är att kombinera ansiktsigenkänning med passersystem för att bekvämt och säkert kunna hantera access till olika typer av fastigheter. En ny användare får en länk mejlad, tar en ”selfie” som skickas till databasen och sedan identifierar Youniq med hjälp av ansiktsigenkänning om en person är behörig eller inte (finns i databasen).

– Det är nytt och jättespännande, avslutar Michael Rehlin.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng