2021-01-31

IOT och smarta byggnader – Del 7 av 9

Smarta integrationslösningar minskar onödig administration

Pierre Parrman, CTO på Seriline och Freddie Parrman, Serilines VD.

Pierre Parrman, CTO på Seriline och Freddie Parrman, Serilines VD.

Med fler uppkopplade enheter och sensorer blir identifiering allt viktigare. Seriline arbetar med hantering av identitets- och passerkontroll (IAM) och märker att kunderna vill integrera allt fler saker i samma system.

– Innan var det passersystem och identitetssystem, nu blir det även hyrcyklar, copy-print, gym – man knyter ihop hela verksamheten, säger Serilines VD Freddie Parrman.

Företag och organisationer vill i allt högre utsträckning kunna använda en identitet (credential) till flera användningsområden, till exempel inloggning i datorer, skrivare och inpassering i lokaler. Genom att knyta ihop olika system i ett överordnat system minskas det administrativa arbetet väsentligt.

Pierre Parrman, CTO på Seriline, nämner Göteborgs universitet som exempel:

– Det finns 49 000 studenter där och det sker otroligt mycket förändringar. Så fort en student byter kurs ska han eller hon få en ny behörighet och det kan handla om hundratusentals meddelanden som ska behandlas i systemen, säger han.

Tidigare gjordes det manuellt med Excel-listor och en förändring kunde ge upphov till att universitet behövde göra ändringar i flera olika passersystem. Nu har Seriline gjort automatiserade integrationer och alla identiteter på universitetet samlas på ett ställe. Dessutom har Ladok – ett IT-system för dokumentation av registrering och resultat vid högskolor och universitet i Sverige – integrerats, liksom bibliotekskorten.

– Alla studenter har tillgång till sin profil, kan beställa sitt eget studentkort, se sina accesser och välja sina PIN-koder själva, säger Pierre Parrman.

Pandemin påverkar

Freddie Parrman menar att coronapandemin har gjort att intresset för molntjänster har ökat ännu mer.

– Definitivt, vi bygger allt molnbaserat från början med ”remote access” men det ställer också högre krav på identifieringen, och där har vi olika autentiseringsmetoder som BankID och tvåfaktorsautentisering, det är jätteviktigt, säger han.

Freddie Parrman tror också att pandemin kommer påverka konceptet med smarta byggnader. Konferensytor och sällskapsytor kan bli viktigare än rena arbetsplatser framåt och det gäller att hänga med i utvecklingen, menar han.

– Jag tror på mer flexibilitet jämfört med hur det har varit tidigare. I dag kan det vara så att du har en ekonomiavdelning med ett vanligt passersystem som ska flyttas till en annan våning i byggnaden och då måste varje person flyttas i systemet. I vårt system ändrar vi destination och då kan vi skapa nya grupper, söka och filtrera ut. Det här tror jag är superviktigt att kunna göra för vi kommer behöva vara mer flexibla framöver, säger han.

Automatisering

Pierre Parrman framhåller enkelheten med ett överordnat system och de lägre administrativa kostnader som det ger som de största fördelarna, liksom att kunderna får mycket bättre kontroll på sina system och informationen ur ett GDPR-perspektiv.

– Mycket handlar om automatiken, automatiserade processer och dokumenterade rutiner, att slippa handpåläggning, säger han.

Seriline bygger in mobilt Bank-ID-inloggningar i sina lösningar. Användaren får en ”credential”, scannar QR-koden, verifierar med BankID och accessen kickas igång.

– Det vi gör i IAM-plattformarna är att vi loggar alla transaktioner, alla förändringar du gör. Vi tar inte upp passerloggarna, för de tillhör ”forensic”. Ju mer du decentraliserar en sådan här funktion, ju mer nytta blir det för kunden och ju närmare du kommer dina medarbetare, desto bättre kontroll får du, säger Freddie Parrman.

Ett exempel han nämner är ett industriföretag där det krävs att de anställda går en viss säkerhetsutbildning och har den anställde inte gjort det kommer passerkortet inte att fungera. När det är dags för en anställd att uppdatera en utbildning skickar systemet automatiskt ut ett mejl till personen och berättar att den har ett visst antal dagar på sig att uppdatera utbildningen innan den kommer förlora sin access.

Kommuner ser poängen

Inom samma kommun kan det finnas en mängd olika passersystem till byggnader och hallar och med olika servrar. Det medför en risk att samma person har många olika ”identiteter”. Ett överordnat system som knyter ihop systemen och samlar ihop samma persons identiteter till en enda ger stora administrativa fördelar.

– Kommunerna börjar förstå detta, att slippa jobba i flera olika system och ha ett enda gränssnitt, det är det absolut starkaste argumentet för ”return on investment”, säger Freddie Parrman.

Han betonar också automatiserade processer och enkelheten när någon byter tjänst eller slutar och behörigheten ska ändras eller tas bort.

– Eller om du ska arbeta i en annan stad under en vecka. Då går du in på ”mina sidor”, ansöker om att du ska jobba i till exempel Göteborg, skriver en förklaring och så går det automatiskt till närmaste chef som godkänner och klockan åtta på måndag morgon har du access till kontoret i Göteborg, avslutar Freddie Parrman.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng