2021-02-02

IOT och smarta byggnader – Del 9 av 9

Säkerhetsteknik kan bidra till trygghet och förbättrad patientvård på sjukhusen

Derek Arcuri, ansvarig för Industry & App Marketing på Genetec.

Derek Arcuri, ansvarig för Industry & App Marketing på Genetec.

Teknikberoendet inom vården ökar markant, både för att effektivisera verksamheten, öka säkerheten och förbättra patientupplevelsen.

Dagens säkerhetsteknik kan lösa många problem, menar Derek Arcuri, som ansvarar för Industry & App Marketing på Genetec.

Vården står inför många utmaningar. Hot och våld mot personal är ett exempel.

Patienter med Alzheimers, demens och autism som lätt kan bli förvirrade och desorienterade är en annan utmaning. Lokaliseringstjänster i realtid som spårar både människor och utrustning kan användas för att möta båda dessa utmaningar.

– Sjuksköterskor och andra anställda kan utrustas med aktiva taggar och kan helt enkelt trycka på en knapp på deras aktiva tagg vid hot om fara och därmed påkalla säkerhetsteamets uppmärksamhet, säger Derek Arcuri.

– För patienter som genom sin sjukdom lätt kommer på drift innebär spårningstekniken en stor trygghet. Taggarna informerar om var varje patient befinner sig i realtid dygnet runt.

Vandrar en patient ut ur ett förutbestämt område skickas meddelande till säkerhetspersonalen.

Värmekameror

Arcuri framhåller också att värmekameror kan göra nytta i vården.

– De kan mäta temperaturen på människor utan att kränka integriteten och de kan konfigureras för att varna operatören om exempelvis en patient faller ur en säng.

Corona-bekämpande teknik

Under pandemin har kameror och SIP-baserad kommunikation varit till stor nytta då de använts av sjuksköterskor för att exempelvis föra initiala samtal med intagna patienter istället för att fysiskt rondera och interagera med dem, vilket minskat smittrisker.

Apropå covid-19 kan passerkontrollsystem eller RTLS-infrastruktur vara viktiga för att informera om vilken patient en anställd har varit i kontakt med samt vilka dörrar som använts. På så sätt kan personer som utsatts för risker spåras och kontaktas så vidare smittspridning kan undvikas.

Passerkontrollsystemen kan förstås också användas för att informera om var utrustning, patienter och personal finns och vilka dörrar som nås, och huruvida byggnadens kapacitet respekteras eller inte.

Incidenthanteringssystem

Slutligen berättar Arcuri att Genetec har levererat incidenthanteringssystem för att vägleda sjukhuspersonal genom varje steg i en incident med hjälp av kodifierade digitala standardrutiner.

– Efter att en incident inträffat kan säkerhetsteamet sedan använda digital bevishantering för att dela bevis till externa intressenter, såsom brottsbekämpning, vilket förenklar rapporteringen och ökar ansvarsskyldigheten.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng