2023-12-21

Säkerhet i handeln / Teknik – Del 3 av 3

Ta bort kodlåsen och säkra tillträdesskyddet i butiken

Områdesskydd. Med Spectre Nano kan fordon detekteras på distans via den krypterade UHF-taggen. Föraren kan då redan vara detekterad via sitt virtuella kort i telefonen.

Områdesskydd. Med Spectre Nano kan fordon detekteras på distans via den krypterade UHF-taggen. Föraren kan då redan vara detekterad via sitt virtuella kort i telefonen.

Passerkontroll i butik är en utmaning på många sätt, enligt Robert Jansson, som i över 30 år har arbetat med system för passerkontroll och ID-hantering.

– Lager och transportkajer liksom postutlämningsavdelningar är särskilt skyddsvärda och dessutom ska personalen så obehindrat som möjligt kunna röra sig smidigt mellan exempelvis lager och butiksyta, även om de har händerna fulla med varor, säger han.

Robert Jansson framhåller mobilt ID som en lämplig lösning för passerkontroll i butiksmiljö.
Robert Jansson framhåller mobilt ID som en lämplig lösning för passerkontroll i butiksmiljö.

Robert Jansson, som är försäljningsdirektör på kortteknologiföretaget Stid Security, tycker att detaljhandeln är komplex.

– Titta bara på dagligvaruhandeln som förutom kärnverksamheten också tillhandahåller postutlämning.

Låg säkerhet vid posthantering

Att postutlämningsdelens tillträdesskydd inte alltid är så präglat av säkerhetstänk är ingen nyhet för de flesta. Vanligen står det helt vidöppet, ibland finns ett kodlås och i bästa fall en läsare med kort och kod. Det här gäller i såväl små närservicebutiker som i de större kedjebutikerna.

Robert Janssons kollega på Stid Security, Mirka Storm, regional försäljningschef, ser en intressant dimension av den bristande säkerheten.

– Posthantering är att betrakta som kritisk infrastruktur och med tanke på att EU-direktivet NIS2 har högt ställda säkerhetskrav på skydd av infrastruktur är det frågan om den här dåliga tillträdeskontrollen kan få fortgå, säger hon.

– NIS2 ska implementeras i svensk lag från och med den 17 oktober 2024, så här kan det finnas anledning för Postnord att se över säkerheten på sina postutlämningsställen.

Säkrare med UHF-läsare

Kodlås är varken en säker eller bekväm lösning för passerkontroll, menar Mirka Storm.
Kodlås är varken en säker eller bekväm lösning för passerkontroll, menar Mirka Storm.

Oavsett NIS2 borde posthanteringen på samtliga postutlämningsställen ha en högre säkerhet än ett kodlås, menar Mirka Storm som föreslår UHF-läsare.

– Det är ett säkrare och smidigare alternativ som är lätt att hantera för personalen. De bär en tagg som kan avläsas på avstånd, säger hon. Robert Jansson håller med Mirka.

– Och om UHF-avläsning anses kost¬samt kan en vanlig kortläsare med tvåfak-torsautentisering användas istället. Två- eller trefaktorsautentisering bör alltid gälla för posthanteringsrum, tillägger han.

Dyrt med kortbaserat

Men man kan även ha kostnadsrelaterade invändningar mot vanliga kortläsare, då plastkorten med namn och tryck är dyra. När de utfärdas kostar de från 3 till 10 euro styck, enligt Robert Jansson.

– I en butik är det inte ovanligt med en personalstyrka där de heltidsanställda utgör 15 procent och resten är deltids- eller behovsanställda. Det kan det bli en ganska stor omsättning på plastkort och därmed en hög kostnad.

Mobilt ID – ett alternativ

Som ett alternativ till kortbaserad passerkontroll framhåller Robert Jansson mobilt ID. Det effektiviserar kortadministrationen avsevärt man enkelt och kostnadsfritt att utfärda eller revokera behörigheter från systemet, menar han.

– Så även om de heltidsanställda och deltidsanställda prompt vill fortsätta ha sina kort och att endast 25 procent använder mobilt ID, så kan betydande besparingar göras.

Mirka Storm har dock en invändning.

– Många anställda vill inte ha den mobila ID-appen på sin privata mobil och kan inte heller tvingas till det. Så om den vägen inte är framkomlig är mitt alternativa val ett kombikort så att användaren kan få access via den vanliga dörrläsaren och via UHF, säger hon.

Anpassat tillträdesskydd

Det finns många och omfattande utrymmen i butiksmiljön där passerkontroll är väldigt viktigt, inte minst hos de stora matvarubutikerna eller hemelektronikbutikerna. Allt från lastkajer med flera platser för varuleveranser till särskilda uppräkningsrum för säker kontanthantering. Lägg därtill lagret där stora värden finns och där det ofta är mycket folk i rörelse.

– I alla dessa områden är viktigt att ha en fungerande tillträdeskontroll, som är anpassad för ändamålet, kommenterar Robert Jansson.

Arbetsmiljöfråga

Med ändamålsenlig tillträdeskontroll menar Robert Jansson att även om säkerheten är primär ska den anpassas till verksamhetens miljö. Passerkontrollen vid lagret är ett bra exempel.

– Där ska man verkligen ta i beaktande att personal måste kunna röra sig smidigt mellan lagret och butikens försäljningsyta, även om de bär på stora varukartonger. Så när man tillgodoser säkerhetskravenarbetssituation. Det är helt enkelt en arbetsmiljöfråga.


Men varför är då kodlåset en så vanlig tillträdeskyddslösning till butikers lagerlokaler när tekniken varken är säker eller underlättar personalens arbetssituation?

– Det uppfattas som enkelt. Anställda behöver ju bara en kod. Kanske byts inte koden heller så ofta eftersom det krånglar till det.

Ingen plats för kodlås

Mirka Storm instämmer med Robert och framhåller åter igen den beröringsfria tekniken som ett bättre alternativ.

– Kodlås är varken en säker eller bekväm lösning för passerkontroll. UHF-läsare skulle göra tillträdesskyddet säkrare och samtidigt underlätta perso¬nalens arbete, eftersom UHF-taggen så enkelt kan fästas i personalens kläder och ge helt beröringsfri access till lagret.

Lastkajer och fordonskontroll

Det är inte bara i butikernas inomhusmiljö som säkerheten bör ses över. Lastkajer och hela området för leveranser och mottagning av varor måste också ha ett starkt tillträdesskydd så att endast rätt fordon och personer får access. Stationerade väktare är inget hållbart alternativ och därför är tekniken viktig.

Den avslutande frågan går till Robert Jansson – kan du ge exempel på en effektiv tekniklösning?

– Vår unika multiteknologiläsare Spectre Nano. Den använder bluetooth och UHF för att på distans säkert kunna detektera och snabbt läsa av fordonens taggar i farten och simultant kontrollera förarnas behörighet via deras virtuella kort för tvåfaktorsautentisering i mobilen. Mycket effektivt, svarar Robert Jansson.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng