2023-12-20

Säkerhet i handeln / Teknik – Del 2 av 3

Passerkontroll i detaljhandeln – förbättrad säkerhet, effektivitet och butiksupplevelse

Man kan lägga till praktiskt taget alla typer av id-bärare för att manövrera en dörr eller en funktion. Från mer traditionella nyckelbrickor och PIN-koder till statiska och dynamiska QR-koder eller nummerplåtsigenkänning för fordonsaccess.

Man kan lägga till praktiskt taget alla typer av id-bärare för att manövrera en dörr eller en funktion. Från mer traditionella nyckelbrickor och PIN-koder till statiska och dynamiska QR-koder eller nummerplåtsigenkänning för fordonsaccess.

Detaljhandelssektorn är i ständig förändring. Kundernas efterfrågan på en sömlös helhetslösning som stärker shoppingupplevelsen och erbjuder digital bekvämlighet kräver ny teknik i allt större utsträckning.

Carl Staël von Holstein, affärsutvecklingschef för Future Business på Axis, ser i nätverksbaserad passerkontroll en källa till såväl ökad säkerhet som förbättrad konkurrenskraft för butikerna.

Carl Staël von Holstein, affärsutvecklingschef, Future Business, på Axis Communications.
Carl Staël von Holstein, affärsutvecklingschef, Future Business, på Axis Communications.

Från klicka-och-hämta-tjänster till automatiserade kassor och autonoma butiker erbjuder detaljhandeln nu alltmer sofistikerade digitala lösningar för att möta kundernas förväntningar, enligt Carl Staël von Holstein som svarar på Securityusers frågor.


Passerkontroll för öppna IP-nätverk som erbjuder innovativ teknik blir allt viktigare och används allt mer. Varför är det så?

– Oavsett om det är för att förbättra butiksupplevelsen, begränsa tillträde till vissa delar av butiken eller för att skydda varor från stöld så kan de senaste lösningarna för passerkontroll hjälpa till att förnya och optimera butikernas erbjudande.

– Avancerade passerkontrollösningar möjliggör också övergång till butiker med obemannade kassor eller hybridbutiker, eftersom verksamheten kan hanteras på distans.

Avancerade passerkontrollösningar möjliggör övergång till butiker med obemannade kassor eller hybridbutiker, eftersom verksamheten kan hanteras på distans, enligt Carl Staël von Holstein.
Avancerade passerkontrollösningar möjliggör övergång till butiker med obemannade kassor eller hybridbutiker, eftersom verksamheten kan hanteras på distans, enligt Carl Staël von Holstein.


Kan du ge exempel på hur tekniken kan användas i obemannade butiker eller hybridbutiker?

– Man kan exempelvis välja avancerad schemalagt tillträde till butiken, där access beviljas under vissa tider. Utanför tidsschemat är alla tillträdesförsök föremål för ökad säkerhetskontroll med krav på autentisering.

– För att ytterligare förbättra dessaåtgärder kan butiker begränsa tillträdet till butiken genom att se till att dörrar endast låses upp när godkänd personal, exempelvis en väktare, har beviljats tillträde med en specifik PIN-kod, kortnummer eller accessregel. Detta”första person in-system” är väl lämpat för hybridbutiker.


Hur säkras då sömlös autentisering för kassalösa butiker?

– Förslagsvis genom att nätverksbaserade intercom-läsare installeras vid butikens ingång och utgång, för att känna igen dynamiska eller statiska QR-koder som ger kunden tillträde till butiken.


Och därefter, vad kan tekniken tillföra när kunden är i butiken?

– Väl inne kan ett riktat marknadsföringsbudskap spelas över IP-ljudet via tak- eller skåphögtalare för att ytterligare förbättra butiksupplevelsen, tillsammans med ett välkomnande budskap på butikens bildskärmar, säger han och utvecklar sitt resonemang.


Och när köpet är gjort?

– Efter att ha köpt sina varor i självutcheckningen kan en QR-kod på kundens kvitto eller mobiltelefon skannas av en integrerad kamera på serviceterminalen för utpassage, när de ska lämna butiken.


Kan du ge andra exempel på när integrerade lösningar för passerkontroll kan vara särskilt betydelsefulla för butiksägare och deras kunder?

– En lösning där kamerabevakning och passerkontroll är sömlöst integrerat kan vara ovärderlig, exempelvis om en kund inte kan komma in i butiken. Då kan driftcentralen meddelas i realtid, verifiera kunden och öppna dörren på distans.

– Dessutom kan man söka efter tillfällen där en ID-innehavare har nekats inträde, och inte bara genom en logg, utan även via videomaterial som visar händelsen med en synkroniserad tidsstämpel.


Så du menar att man med denna information slipper söka och sammanställa olika material från två separata databaser för att skapa en redogörelse för incidenten?

– Ja, det spar tid och resurser samt visar också hur butiksinträde kan hanteras säkert samtidigt som det fjärrstyrs.


Vad kan öppna system med edge-baserad intelligens göra mer än att bara öppna dörrar?

– Nätverksbaserade porttelefoner, kameror och sensorer som kommunicerar och använder intelligent kan leverera en funktionalitet som överträffar det som analoga och proprietära system kan leverera.


Och hur ser du på betydelsen av intelligent IP-baserad passerkontroll specifikt?

– Den möjliggör centraliserad hantering av alla ingångspunkter, oavsett om det är i själva butiken eller i lagerrum och administrativa områden.

– Lösningarna används redan i detaljhandelns områden för varuleveranser, där fordon ständigt lämnar och/eller hämtar varor. Detta för att säkerställa att verksamheten löper smidigt. Vanligtvis registrerar leveransföretaget sitt fordon innan det anländer, och under ordinarie arbetstid öppnas en grind när kameran kunnat identifierat lastbilen.


Och hur görs detta på ett smidigt och säkert sätt efter stängningstid?

– Under natten kan ett extra lager avsäkerhet läggas till så att när kameran känner av lastbilen utlöses ett larm till säkerhetscentralen. En operatör öppnar sedan porten på distans efter visuell verifiering.


Kan du ge exempel på hur detaljhandeln effektiviserar driften och kan lätta på personaltrycket med hjälp av dagens innovativa säkerhetsteknik?

– Exempelvis kan man lägga till praktiskt taget alla typer av id-bärare för att manövrera en dörr eller en funktion. Från mer traditionella nyckelbrickor och PIN-koder till statiska och dynamiska QR-koder eller nummerplåtsigenkänning för fordonsaccess. De flexibla multifaktorautentiseringsmetoderna som nu finns tillgängliga utgör ett mycket säkert och flexibelt erbjudande.


Hur kan passerkontroll effektivisera personalens rörelser i butikerna genom automatiserade processer?

– Med QR-koder på personalens badgar kan innerdörrar mellan huvudbutiken och lagret öppnas automatiskt, vilket innebär att personalen smidigt kan röra sig i hela lokalen. Det underlättar särskilt när anställda ska bära och förflytta lådor från en del av butiken till en annan.

– Utöver den arbetsmiljömässiga förbättringen sparas också värdefull tid, med potential att spara flera timmar per vecka. Plus, med multi-site-kapacitet, kan dessa lösningar användas för att övervaka flera butiker i ett system och över samma nätverk, och därigenom förenkla processer.


Kan du ge exempel på nyttan med den interoperabilitet som nätverksbaserad passerkontroll medger?

– Nätverksbaserad passerkontroll som kombineras med porttelefoni, kameror och sensorer kan öka detaljhandelns säkerhet avsevärt, särskilt inom digitalt aktiverade butiker som har färre anställda på plats.

– Genom att integrera teknik med en intelligent, kraftfull och lättanvänd regelmotor kan man exempelvis sätta kriterier för när larm ska utlösas.


Har du fler exempel?

– Ja, man kan lägga till en kundräknare till en befintlig kamera vid entrén som styr tillträdet till butiken, så att endast en kund kan komma in åt gången. Denna realtidsdetektering utlöser ett larm om fler än en kund går in. Kombinerat med nätverksljud kan kunder dessutom informeras om detta via ett fördefinierat meddelande, eller så kan de adresseras direkt via ett anslutet servicecenter.


Låter som en bra lösning, inte minst för butiker inriktade på lyxvaror, som är särskilt utsatta när det gäller stölder och rånhot. Vad mer kan integrerade tekniklösningar göra för att skydda dessa butiker?

– De kan skydda lådor eller skåp med exklusiva varor. När lådan öppnas av en anställd delas en varning med anställda via högtalaren i personalrummet och bilder från en kamera riktad mot lådorna kan automatiskt visas på monitorn i back office, så att personalkan övervaka aktiviteten på distans.

– Med avancerade passerkontrollösningar på plats kan också dörrar låsas automatiskt om en incident skulle inträffa. Skapas en ”vestibul”, med två uppsättningar förreglade dörrar, skyddas såväl personal som butikens värdefulla varor ännu säkrare, eftersom den första uppsättningen dörrar måste stängas innan den andra uppsättningen kan öppnas.

– En annan möjlighet att effektivt förbättra säkerheten är att använda en integrerad nätverksvideoporttelefon med tvåvägskommunikation och video-identifiering som kan styras på distans och därför minskar behovet av säkerhetspersonal.

– Interoperabilitetens fördelar är naturligtvis inte begränsad till lyxbutiker, alla butiker med värdefulla varor kan dra nytta av integrerade kombinerade lösningar för att stärka säkerheten och minimera risken för stöld.


För butiksägare är det viktigt att snabbt kunna öka storleken eller antalet butiker för att stärka sin konkurrenskraft. Men hur kan säkerhetslösningarna hålla jämna steg?

– Med öppen edge-baserad passerkontroll säkerställs skalbarhet och framtidssäkring oavsett om det finns en eller tusen dörrar i systemet. Multi-site-kapacitet möjliggör centraliserad kontroll över valfritt antal butiker. Dessutom innebär denna öppenhet att det är enkelt att lägga till nya enheter eller funktioner om behoven skulle förändras över tid.


Vilka andra fördelar finns med just edge-baserad intelligens?

– Man slipper komplicerad och tidskrävande kabeldragning till en central server, vilket förenklar vid nödvändiga förändringar, när det blir aktuellt att skala upp eller ner.

– Praktiskt taget alla typer av id-bärare kan läggas till för att manövrera en dörr eller en funktion. Från mer traditionella nyckelbrickor och PIN-koder till statiska och dynamiska QR-koder eller nummerplåtsigenkänning för fordonsaccess.


Vad mer än säkerhet kan intelligenta integrerade system bidra med?

– Med nya intelligenta funktioner och funktioner tillgängliga har man möjlighet att skräddarsy och optimera sina lösningar för att förbättra den övergripande butiksupplevelsen.

– Dessutom, genom att kombinera de senaste innovationerna i ett system, kan säkerhetssystemet bidra till en effektivare hantering av verksamheten. Med implementering av ny teknik kan därmed handlarens konkurrenskraft förbättras, både nu och i framtiden.


Varför är plattformar baserade på öppna standarder så viktiga för en skalbar framtidssäker lösning?

– Med öppna plattformar kan integrationer från tredjepartsleverantörer interagera för att tillhandahålla lösningar som är betydligt mer än summan av sina delar. Dessa plattformar är ett stort steg mot att göra butiker till riktigt smarta platser och ger den solid grund att bygga vidare på.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng