2021-03-23

Perimeterövervakning – Del 1 av 6

Så har pandemin påverkat marknaden för perimetersäkerhet

Perimetersäkerhet är viktigt och inte minst för kritisk infrastruktur, flygplatser, datacenter och andra ”high end”-applikationer.

Perimetersäkerhet är viktigt och inte minst för kritisk infrastruktur, flygplatser, datacenter och andra ”high end”-applikationer.

Covid-19 har inte haft så stor inverkan på behovet av att skydda människor och egendom, men det har ändrat vårt perspektiv på säkerhetsinfrastruktur, menar Andries Nouwens, försäljningschef i EMEA för Business Unit Video Systems and Solutions, på Bosch Building Technologies.

– Coronapandemin påskyndar behovet av datadrivna lösningar, säger han.

Enligt en ny marknadsrapport från Marketsandmarkets förväntas marknaden för perimetersäkerhet växa från 61,3 miljarder dollar 2020 till 96,5 miljarder dollar år 2026 – vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7,9 procent. Asia Pacific (APAC) förväntas vara den region i värden där tillväxten blir högst under prognosperioden. Ökningen av perimeterintrång, stölder, inbrott, gränsöverskridande terrorism och olaglig invandring kommer att driva marknadsutvecklingen, enligt rapporten.

I rapporten dras slutsatsen att beroendet av inrikes säkerhet och brottsbekämpande myndigheter har ökat avsevärt på grund av pandemin och att säkerhet för kritisk infrastruktur, blåljusverksamhet, och andra ”utnyttjar perimetersäkerhetslösningar för att tillhandahålla nödvändiga tjänster till konsumenterna”.

Tomma tomter och byggnader

Även om många arbetar hemifrån just nu är det uppenbart att perimetersäkerhet är viktigt och inte minst för kritisk infrastruktur, flygplatser, datacenter och andra ”high end”-applikationer.

Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex, betonar också att det finns fler fastigheter som står tomma eller oanvända på grund av pandemin. Perimetersäkerhet och säkerhet som helhet har därför varit ett orosmoment för många under pandemin och att kunna komma åt och se vad som händer på platsen är mycket viktigt.

– Vi har sett en trend att fler vill ha externa säkerhetssensorer – människor vill helt enkelt säkra sina lokaler – och det har vi lyckats uppfylla, säger han.

Ny funktionalitet

Andries Nouwens menar att det har blivit tydligt att säkerhetsoperatörer, slutkunder och andra intressenter vill minska sina kostnader genom att kunna utnyttja ny funktionalitet från sin befintliga säkerhetsinfrastruktur till andra saker än ren säkerhet. Dessutom finns det funktioner som både kan förbättra säkerheten och hjälpa till att skydda folkhälsan

– Till exempel vill vi nu kunna få live-data om hur många som redan har gått in i ett visst område för att undvika överbeläggning och möjliggöra säker social distansering. Eller förmågan att korrekt kunna identifiera personer med förhöjd kroppstemperatur vid checkpoints i kontorsbyggnader, fabriker och flygplatser.

Han hävdar att lösningar för videoövervakning därför måste kunna använda artificiell intelligens eff ektivt, till exempel genom videoanalys för att hjälpa operatörer att upptäcka relevanta händelser och objekt och samtidigt hålla ner antalet falsklarm.

En bred marknad

Mark Cosgrave menar att det finns väldigt många olika vertikaler när det gäller perimetersäkerhet.

Det har skett en övergång mot mer e-handel i hela världen, vilket ökar behovet av lagerbyggnader och deras perimeter är viktiga att säkra. En annan vertikal som har dragit nytta av den påskyndade digitaliseringen är datahallar – mängden data växer hela tiden och det gör även molntjänster.

– Vi har jobbat ganska mycket med datahallar, många saker har flyttats online och efterfrågan på bredband ökat mycket. Vi har också arbetat mer med telekommunikationsbolag, de investerar i säkerhet för transformatorstationer, vilket de även gjort tidigare, men det finns mer intresse än efterfrågan på den typen av säkerhetssystem, säger Mark Cosgrave.

Marketsandmarkets pekar också på att tekniska framsteg med nästa generations sensorer, termiska kameror och videoanalys upplever hög tillväxt.

En kombination av sensorer

Perimetersäkerhet beskrivs ofta som lager efter lager, ungefär som en lök. Och olika lager kan kräva olika tekniska lösningar och behovet av flera lager med perimeterskydd har ökat. Det finns heller ingen lösning som passar för alla applikationer. Ofta måste perimetersäkerhet kombinera olika sensorer som ger tillförlitlig information med ett videoövervakningssystem som sedan kan verifiera vad som händer.

Termiska kameror och videoanalys kompletterar varandra väl och kan i vissa fall tillgodose behoven, eller så är det bättre med en radar och en PTZ-kamera – allt beror på förutsättningarna. Marketsandmarkets avslutar med att betona att teknologier som nästa generationens staketmonterade sensorer, infraröda sensorer, integrerat fiberoptiskt perimeterintrångssystem och detekteringssystem för perimeterstaket i kombination med videoövervakning, erbjuder enorma tillväxtmöjligheter för marknaden för perimetersäkerhet.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng