2021-03-24

Perimeterövervakning – Del 2 av 6

Så är trenderna inom perimeterövervakning

Mer avancerad videoanalys, lösningar för detektering av drönare och mer integration mellan olika typer av teknik är några av de framtida trenderna inom perimetersäkerhet.

– Mycket tonvikt läggs på kameror och användning av sensorteknik – utvecklingen av kombinationssensorer kommer att vara avgörande, säger Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex.

Enligt Marketsandmarkets har traditionella plattformar för perimetersäkerhet i allt högre grad ersatts av mer avancerade plattformar som använder artificiell intelligens, maskininlärning och ansiktsigenkänning. Videoanalyslösningar i kombination med ansiktsigenkänning, spårning av objekt och registreringsskyltigenkänning har blivit viktigt för gränskontroller men även för perimeterskydd vid olika typer av anläggningar.

Att integrera dessa teknologier kan ibland vara en utmaning men det stärker också perimetersäkerheten. Om till exempel passerkontroll- och inbrottslarmsystem är integrerade, kan passerkontrollsystemet programmeras för att göra en lockdown av en anläggning baserat på typen av larm när systemet upptäcker en inkräktare.

Förbättrad videoanalys

Andries Nouwens, försäljningschef i EMEA för Business Unit Video Systems and Solutions, på Bosch Building Technologies.
Andries Nouwens, försäljningschef i EMEA för Business Unit Video Systems and Solutions, på Bosch Building Technologies.

Andries Nouwens, försäljningschef i EMEA för Business Unit Video Systems and Solutions, på Bosch Building Technologies, betonar att videoanalys gör det möjligt för kameror att förstå vad de ser och att varna om det finns hot just i det ögonblick det inträffar.

– Det gör det också möjligt att direkt hämta rätt bildmaterial från timmar av lagrad video och analysera scenen genom att tillhandahålla olika typer av statistik så att en operatör kan agera snabbare och mer effektivt mot potentiella hot.

Andries Nouwens påpekar också att videoanalyslösningar i dag har förmågan att utföra analysen över stora avstånd och på ett bättre sätt skilja mellan säkerhetsincidenter och falsklarm som snö, träd som rör sig i vinden, regn, hagel och vattenreflektioner som kan göra videodatan svårare att tolka. Han exemplifierar med Camera Trainer, en maskininlärningsteknik från Bosch.

– Kameran behåller information om nya användardefinierade objekt och situationer eller eventuella efterföljande ändringar. Det hänvisar sedan till dessa nya lärdomar vid bearbetning av scener och kan kombineras med förutbestämda larmregler och objektfilter för ännu mer noggrannhet och flexibilitet, säger han.

Kameror kan lära sig att känna igen och upptäcka stationära föremål eller vissa situationer istället för att bara utlösa larm på grund av enbart rörelse.

– Med det här blir videometadatan rikare eftersom tekniken kan leverera data när objekt är där, men också när de har tagits bort, vilket ger mer bättre information, säger han.

Mark Cosgrave anser också att videoanalysen har stärkts genom maskininlärning och blivit mer lämplig för perimetersäkerhet.

– Den har genomgått en evolution och det har gjorts förbättringar i tillförlitlighet och prestanda.

Han tror att videoanalys kommer att fortsätta växa och Optex har nu börjat med vad företaget kallar sensordriven verifiering.

–Det finns inte en enda lösning, när vi promenerar och rör oss använder vi inte bara vår syn utan också vår balans, smak, hörsel och vår talförmåga. Det är nödvändigt att leverera hög tillförlitlighet och det görs med flera sensorer. Det kan vara kamerasensorer, termiska sensorer, laser eller radar. Du behöver olika sensorer för att kunna leverera en pålitlig lösning av hög kvalitet, säger han.

Detektering av drönare

Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex.
Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex.

Både Andries Nouwens och Mark Cosgrave nämner detektion av drönare som en kommande trend inom perimetersäkerhet eftersom det kan minska störningar.

– Drönare är ett stort problem för många inom kritisk infrastruktur, fängelser och flygplatser, säger Mark Cosgrave.

Andries Nouwens framhäver att det går att spåra personer och objekt sömlöst över flera kameror som visualiseras på en geografisk karta. Med Genetecs Restricted Security Area Solution kan till exempel kameror med inbyggd artificiell intelligens generera information om ett objekts plats, hastighet och bana. Rörliga mål klassificeras som en person, bil eller lastbil och visas intuitivt på en karta så att användare kan bedöma och svara på hot snabbare.

– En rörlig kamera kan triggas samtidigt och styras mot det rörliga objektet och följa personen med intelligent tracking. Användaren kan följa objektet över flera kameror i realtid. När objektet flyttar till andra kameror gör RSA-lösningen en automatisk överlämning och visar videofilmen från nästa kamera, säger Andries Nouwens.

Framtidsutsikter

Mark Cosgrave säger att många i allt högre grad har börjat ta sina säkerhetsbehov utomhus mer allvarligt.

– Det är rimligt att ha säkerhetslösningar utomhus eftersom du förhoppningsvis kan förhindra att någon kommer in i fastigheten. Om du har externa sensorer har du möjligheten att kunna få tidiga varningar, säger han.

Andries Nouwens tror att artificiell intelligens, som inom videoanalys, kommer att få större betydelse för att ytterligare förbättra säkerheten.

– Detta följer den övergripande trenden att gå mot mer datadrivna lösningar. Framtida lösningar kommer alltmer att ha inlärningsmöjligheter för att lättare tillgodose specifika kundbehov eller förändrade situationer.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng