2021-03-29

Perimeterövervakning – Del 5 av 6

Kombilösningar med kameror för perimeterövervakning utan falsklarm

Oavsett om det är en industrianläggning, ett köpcentrum eller ett område i anslutning till offentlig förvaltning så är det viktigt att ha kontroll på vad som händer i området runt verksamheten.

Oavsett om det är en industrianläggning, ett köpcentrum eller ett område i anslutning till offentlig förvaltning så är det viktigt att ha kontroll på vad som händer i området runt verksamheten.

Idag finns en uppsjö av tekniska lösningar för att erhålla en stark perimeterövervakning. Men hur uppnås det utan att generera ovälkomna falsklarm, orsakade av väder och vind eller djur som kommer in på området?

Andrea Sorri, affärsutvecklingschef på Axis med ansvar för Smart City, ser en stark kombo i intelligenta nätverksbaserade värmekameror och PTZ-kameror i perimeterskyddet.

Oavsett om det är en industrianläggning, ett köpcentrum eller ett område i anslutning till offentlig förvaltning så är det viktigt att ha kontroll på vad som händer i området runt verksamheten. Att upptäcka hot och kunna agera om potentiella hot uppstår, det är vad 24/7 perimeterskydd handlar om. Helst utan att trigga igång falsklarm.

Teknikmix funkar bäst

Det klassiska taggtrådsstaketet är kanske det första man tänker på, men genom åren har säkerhetsindustrin kommit med ett brett utbud av tekniklösningar för att upptäcka intrång eller försök till intrång i ett område. Här ingår kortdistansradar, laserteknik, marksensorer, rörelsesensorer eller rörelsekänsliga staketlarm.

– Idag blir det allt vanligare att dessa tekniklösningar ersätts eller kompletteras av nätverkskameror med avancerade funktioner så att stora områden kan skyddas, även i totalt mörker, säger Andrea Sorri på Axis Communications.

– Att använda termiska kameror som sensorer för rörelsedetektion och HD-nätverkskameror för att fånga detaljerade och verifierande händelsebilder är en bra grund. Om man vill veta vem eller vad som har utlöst larmet och vilken typ av aktivitet som pågår, menar han vidare.

Funkar i alla väder

Med ett stort antal tillgängliga kameror kan övervakningen ställas in så att den blir så mångsidig och högpresterande som perimeterobjektet kräver. Trots svåra ljus- eller väderförhållanden kan tydliga bilder spelas in eller spelas upp i realtid så att man visuellt kan visa såväl den upptäckta händelsen som identifiera objekt och människor i området.

– Automatiserade lösningar och videoanalysprogramvara kan ytterligare minska behovet av mänsklig intervention, säger Andrea Sorri.

Att denna teknikkombination är väl fungerande i praktisk tillämpning bekräftas bland annat av erfarenheter från Renishaw Hills Estate – ett +55 bostadsområde i Sydafrika.

Djurliv orsakade falsklarm

I Renishaw Hills Estate behövdes en säkerhetslösning för att öka tryggheten för invånarna. Det fanns redan en övervakningslösning på plats, men den genererade larm orsakade av djur som lockades till de infraröda sändarna. Säkerhetspersonal var tvungen att manuellt verifiera var och en av dessa incidenter, vilket ledde till frustration och förlorad tid. Därför fattades beslutet att pröva något annat.

– Valet föll på en lösning, där Axis värmekameror och PTZ-kameror skulle övervaka misstänkta aktiviteter utanför säkerhetsstaket när som helst på dagen och under alla väderförhållanden. Utfallet blev bra. Nu kan områdets säkerhetsteam upptäcka hot i realtid med avsevärt högre effektivitet än tidigare, säger Andrea Sorri.

Kameror, termiska sensorer och radar

Ibland är områdena som behöver övervakas stora – exempelvis bussdepåer, parkeringsplatser, hamnar eller området runt ett industriområde. Ljusförhållanden där kan vara ett problem, särskilt på natten om det finns lite eller inget elektriskt ljus tillgängligt. När det gäller att hantera dessa utmanande miljöer finns också goda exempel på effektiv perimeterövervakning där nätverkskameror kompletteras med såväl termiska sensorer som radar.

Tidskrävande falsklarm eliminerades

System Truck i Italien är just ett sånt exempel. Det innefattar en anläggning som täcker 15 000 kvadratmeter och övervakades tidigare med hjälp av infraröda barriärer. Även här var falsklarm ett stort problem som tog mycket av säkerhetspersonalens tid i anspråk, då de var tvungna att manuellt undersöka varje utlöst larm för att verifiera om det var ett verkligt hot, eller ett falsklarm. Dessutom hade inte systemet tillräckligt med räckvidd för att kunna skydda hela området, enligt Andrea Sorri.

För att ta itu med dessa problem installerades en skräddarsydd lösning, där nätverksbaserade PTZ-kameror kombinerades med nätverksbaserade termiska kameror (värmekameror) och radar. Med denna kombination kan inkräktare numera detekteras över ett stort område, även där ljusförhållandena är dåliga.

24/7 perimeterövervakning

Termiska nätverkskameror behöver inget ljus alls för att fungera och är därför en lämplig lösning för perimeterövervakning nattetid. Även i starkt dagsljus är de användbara för att upptäcka människor eller föremål som döljs av djupa skuggor, säger Andrea Sorri, som menar att värmekameror utgör ett ”perfekt första försvar”.

– En värmekamera, utrustad med videoanalys, kan konfigureras så att den vid detektion av en misstänkt händelse kan automatiskt trigga en kompletterande PTZ-kamera att zooma in på händelseplatsen och skicka HDTV-videoklipp av situationen i realtid, säger han.

Att slippa falsklarm

Sorri framhåller också den stora fördelen att nätverkskameror enkelt kan integreras med annan IP-baserad teknik och andra befintliga säkerhetssystem.

– Varken tekniken eller priset är numera ett hinder för mindre företag att använda nätverkskameror. I kombination med videoanalysapplikationer kan de medverka till flexibla, skalbara och kostnadseffektiva lösningar som gör att man slipper att hantera upprepade falska larm i perimeterskyddet, säger Andrea Sorri avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng