2023-04-29

Beyond Security – Del 2 av 6

Med Mobotix-teknik satsar Konica Minolta på videolösningar för säkrad social trygghet

Jag emotser fortsatt samarbete med Konica Minolta för att utveckla nya videolösningstjänster, säger Thomas Lausten, CEO för Mobotix.

Jag emotser fortsatt samarbete med Konica Minolta för att utveckla nya videolösningstjänster, säger Thomas Lausten, CEO för Mobotix.

Att använda säkerhetsteknik för att skapa tjänster bortom säkerhet kan ske på många sätt. Konica Minolta gör det via ett samarbete med Mobotix, den tyska tillverkaren av IP-videövervakningsteknik.

Genom att kombinera Mobotix-kameror med AI-appar ska Konica Minolta utöka sina globala videoövervakningstjänster med ambitionen att ”säkerställa social trygghet”.

Konica Minolta har definierat ”att säkerställa social trygghet” som ett av sina affärsområden. Det betyder att företaget strävar efter att ta fram lösningar som kan möta de utmaningar som exempelvis den ökande risken för katastrofer på grund av klimatförändringar innebär eller de behov som uppstår i ett samhälle där andelen äldre växer snabbt och där andelen befolkning i arbete sjunker.

AI-detektering och IoT-bildplattform

Enligt Konica Minolta krävs digital transformation för att lösa sociala problem. Först då kan människors trygghet säkerställas och industrins produktivitet förbättras. Med AI-assisterad realtidsdetektering och bedömning av vad som sker på plats med hjälp av Konica Minoltas Forxai IoT-bildplattform kan utmärkta lösningar erbjudas, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Attraktiv marknad

Den globala marknaden för videoövervakningslösningar växer snabbt. Marknadsundersökningsföretaget Marketsandmarkets uppskattar marknadsvolymen till närmare 49 miljarder dollar under 2022 och tror att omsättningen kommer växa till över 76 miljoner dollar 2027, baserat på en genomsnittlig årlig tillväxt under perioden på 9,4 procent. Med en utveckling där behovet av brottsbekämpande teknik växer samtidigt som allt fler upptäcker att tekniken också kan användas för ändamål bortom säkerhet, så är det inte konstigt att den höga tillväxttakten håller i sig.

Konica Minolta är nu i full gång att utöka sina tjänstepaket för videolösningar i sitt globala försäljningsnätverk. I sitt försäljningsbolag tillhandahålls idag tjänster baserade på robust, högpresterande och decentraliserad videoteknik för att exempelvis digitalisera kundernas arbetsflöden. Här inbegrips förstås Mobotix hårt testade och cybersäkerhetscertifierade produkter.

Ökade försäljningen under pandemin

Apropå kameralösningar ”beyond security” så ökade Konica Minolta sin försäljning av videoteknik under första halvåret av räkenskapsåret 2022 med 50 procent då pandemin alltjämt rådde i stora delar av världen, inte minst i USA. Försäljningsökningen tillskrivs en lösning för screening av kroppstemperatur. Som ett resultat av detta började företaget integrera produktförsäljning med Mobotix i Nordamerika i april 2022.

I Europa öppnade Konica Minolta ett showroom i Prag i juni 2022 och introducerade nya tjänster relaterade till Forxai Video Analytic Solution och Forxai Visual Quality Inspection. Dessutom började Konica Minolta bygga en serviceenhet för videolösningar i oktober 2022.

Företaget utlovade också satsningar på att anställa ytterligare säljingenjörer som kan utveckla lämpliga lösningar för kunderna.

Utökat samarbete med Mobotix

I takt med satsningarna på videolösningar utökas samarbetet med Mobotix, något som Toshiya Eguchi, Konica Minoltas Executive Vice President och Executive Officer med ansvar för Technologies and Imaging-IoT Solution Business, värdesätter högt.

– Mobotix produkter och tjänster har varit avgörande för att förbättra säkerheten för våra kunder och det är vårt mål, kommenterar han.

Samarbete kring ALPR och OCR

Exempel på det allt närmare samarbetet är att Konica Minolta öppnar upp nya affärsområden med lösningar från Mobotix dotterbolag Vaxtor som erbjuder lösningar för automatiserad registreringsskyltigenkänning (ALPR) och optisk teckenigenkänning (OCR).

Vaxtors OCR-teknik kan användas för att till exempel hantera, övervaka och kontrollera lastbilar och containrar i hamnar. Den skannar och känner igen registreringsskyltar från mer än 150 länder och kan vägleda förare på plats och kontrollera tillträdesbehörigheter.

Nya affärsområden

Genom att samarbeta med Mobotix siktar Konica Minolta på att expandera till nya affärsområden och addera mervärden till sina kunder inom transport- och logistikinfrastruktur som använder AI-teknik för att skanna registreringsskyltar och containrar.

Bra för Mobotix

För Mobotix är det allt tätare samarbetet med Konica Minolta viktigt.

– Vi är övertygade om att våra produkter och lösningar kan lösa många fler sociala utmaningar. Konica Minoltas globala försäljningsnätverk och supporttjänstsystem möjliggör för oss att dra nytta av denna potential ännu mer. Och jag emotser fortsatt samarbete med Konica Minolta för att utveckla nya videolösningstjänster, kommenterar slutligen Thomas Lausten, CEO för Mobotix.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng