2023-04-30

Beyond Security – Del 3 av 6

”Ekonomi och hållbarhet värderas allt högre av fastighetsägarna”

Iloq-lösningarna är batterifria, istället strömförsörjs det elektroniska låset med användarens nyckel.

Iloq-lösningarna är batterifria, istället strömförsörjs det elektroniska låset med användarens nyckel.

Val av lås och passersystem är så klart en säkerhetsfråga, men marknadens efterfrågan drivs framför allt av möjligheten att förbättra fastighetsekonomin. Att administrera äldre lösningar för lås och tillträdeskontroll är kostsamt och allt fler fastighetsägare inser värdet av att investera i en modern lösning, enligt Christer Wiberg, landschef för Iloq i Sverige.

Christer Wiberg, Country Manager för Iloq i Sverige.
Christer Wiberg, Country Manager för Iloq i Sverige.

Christer Wiberg framhåller effektivisering av nyckelhantering som en betydande anledning till att fastighetsägare väljer att gå över till digitala mobila lösningar. Som exempel tar han ett fastighetsbolag som har 10 000 lägenheter.

– Varje dag utför entreprenörer service i ett antal av dessa fastigheter. Vanligen åker de till fastighetsbolagets huvudkontor för att hämta nycklar och när arbetet är slutfört lämnas de tillbaka. Det blir kostsamt för fastighetsbolaget, konstaterar Christer Wiberg.

– Låt oss säga att det blir femtio servicebesök under en dag eller en vecka. Det betyder i så fall att det anlitade serviceföretaget har hundra debiterbara resor för att bara hämta och lämna nycklar.

Ekonomiskt och hållbart

Christer Wiberg menar sålunda att det finns mycket att vinna på att byta ut äldre lås och passersystem mot digitala mobila lösningar.

– Du får då en nyckelhantering där tillfälliga accessrättigheter kan tilldelas servicepersonal vid behov. På så sätt undviks onödiga transportkostnader, säger Christer Wiberg som menar att hållbarhet också är högt prioriterat hos fastighetsägare.

– Med mobila lösningar och digitala nycklar får man en hållbar nyckelhantering eftersom transportrelaterade koldioxidutsläpp kan elimineras. Ekonomi och hållbarhet värderas allt högre av fastighetsägarna.

Förlorade nycklar kostar

Christer Wiberg berättar att Iloq undersökt och kommit fram till att 3 procent av nycklarna försvinner årligen. Om den mekaniska nyckeln endast går till lägenheten är det endast den boende som drabbas av kostnaden på cirka 2 000 kronor för att byta lås och få nya nycklar.

– Men ofta har bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen sin nyckel på en nyckelknippa där det även finns en nyckel till tvättstugan, garaget och andra gemensamma utrymmen. Om den nyckeln då fungerar till tio dörrar så måste fastighetsägaren svara för kostnaderna för byte av lås och nycklar. Om kostnaden per dörr är 2 000 kronor så kostar den förlorade nyckelknippan 20 0000 för fastighetsägaren, säger Christer Wiberg.

– En annan kostnad som man vanligen inte tänker på är när nycklar delas ut till hantverkare och kommer tillbaka utan märkbricka. Då måste man utreda var nyckeln går och det är också en kostnad som kan undvikas om man väljer en mobillösning.

Hållbarhet allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för kunderna, något som gynnar Iloq, enligt Christer Wiberg.

– Våra lösningar är molnbaserade, batterifria och kabelfria, vilket gör att vi klassas som ett greentechbolag. Eftersom våra lösningar är batterifria undviks de negativa miljöavtryck som finns i batteridrivna system, dels i efterhanteringen när batterierna är förbrukade och dels för att de eliminerar behovet av transporter för batteribyten, säger han.

Som positiv klimatfaktor betonar Christer Wiberg också att Iloq-lösningarna är molnbaserade.

– Det mesta vi levererar administreras på distans och minskar behovet av transporter generellt. Så hållbarhet genomsyrar hela vårt kunderbjudande, kommenterar han.

I Iloqs infrastruktur-projekt är det smartphones som både strömförsörjer och öppnar dörrarna.
I Iloqs infrastruktur-projekt är det smartphones som både strömförsörjer och öppnar dörrarna.

Kontroll av nycklar och nyckelbärare

Ytterligare en faktor som driver på efterfrågan på moderna digitala lösningar är behovet att ha kontroll på vilka som har nycklar och säkerställa att information rörande personliga data rensas bort efter en tid. Dels är detta viktigt för att uppfylla regelverket för GDPR, men det är också nödvändigt för att effektivisera den operativa driften.

– I mekaniska system registreras ingenting. Så där kan det vara svårt att hålla koll på vilka nycklar som finns eller är på drift. Den digitala kontrollen, där man enkelt stänger och tilldelar accessbehörigheter med ett knapptryck och där systemet via händelseloggar kan hantera borttagning av persondata är viktigt.

Behörighet via nyckeln

När det gäller Iloq-systemen och hur nyckelhantering hanteras vid serviceärenden är principen både enkel och säker. Entreprenörerna som anlitas för serviceuppdrag i bostadsfastigheterna har alltid nyckeln som tillhör låssystemet med sig. Men den är tom på behörigheter.

– För att kunna använda nyckeln måste vi skicka behörigheten för den avsedda nyckeln till läsaren från vilken entreprenören kan hämta behörigheten till sin nyckel. Detta görs vid varje serviceuppdrag. När ärendet är avslutat tas behörigheten bort. Enklare kan det inte bli, säger Christer Wiberg, som dock tror att nycklarna kommer att ersättas av mobiltelefoner.

– När det gäller våra objekt inom infrastruktur är det redan så. Där är det smartphones som både strömförsörjer och öppnar dörrlåsen. Med tiden kommer det även gälla bostadssektorn, kommenterar Christer Wiberg avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng