2022-07-11

Videoövervakning – Del 6 av 6

AI tar kamerabevakning till en helt annan nivå

Moderna säkerhetskameror fångar dagligen bilder som genererar stora mängder av data och det är omöjligt för säkerhetspersonal att manuellt sortera materialet.

Moderna säkerhetskameror fångar dagligen bilder som genererar stora mängder av data och det är omöjligt för säkerhetspersonal att manuellt sortera materialet.

Artificiell intelligens (AI) i kamerabevakningssystem spelar en dubbel roll. Den ska möjliggöra bildanalys men också förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i tagna bilder. På så sätt tillför AI nya nivåer av situationsmedvetenhet och förståelse till säkerhetspersonal, enligt Uri Guterman, produkt- och marknadschef på Hanwha Techwin Europe. I den här artikeln ger han sin bild av vilken betydelse AI har för kamerabevakningssystem.

Moderna säkerhetskameror fångar dagligen bilder som genererar stora mängder av data och det är omöjligt för säkerhetspersonal att manuellt sortera materialet.

– AI-baserade lösningar är det enda praktiska svaret på detta. De kan hjälpa personal att kamma igenom stora mängder data för att hitta exakt vad de behöver och när de behöver det, säger Uri Guterman.

– Man kan säga att AI fungerar som kamerabevakningssystemets hjärna. Med AI-stöd kan operatörerna inte bara se vad som händer, utan de får också tillgång till ett större sammanhang via den data som uppkopplade sensorer genererar. De kan därför helt fokusera på de händelser som behöver mänsklig input.

AI effektiviserar

Uri Gutermans slutsats är att kamerabevakning med AI erbjuder övergripande förbättringar och nämner som exempel ökad situationsmedvetenhet, snabbare svarstider, bättre underlag för brottsutredningar samt ökad personaleffektivitet. Han framhåller särskilt värdet av kontinuerlig AI-analysering av kamerabilder som frigör tid för operatörer så att de kan fokusera på väsentliga händelser, men också för att tekniken blir mer proaktiv. Operatörer kan ju varnas redan innan brott begåtts, exempelvis om ett misstänkt beteende kan detekteras och påkalla uppmärksamhet. Med AI kan potentiella intrång eller nödsituationer, orsakade av exempelvis brand eller översvämning, samt vandalism, upptäckas innan skadan är skedd eller blivit omfattande. Men det finns också andra typer av avancerad AI-användning.

– Mer specialiserad AI kan kan vara ett starkt stöd i samband med trafikövervakning, exempelvis genom att analysera trafiktäthet eller genomsnittlig restid i ett visst område, eller flagga för farlig bilkörning eller olagligt stillastående fordon, betonar Uri Guterman.

Färre falsklarm

AI är också en betydande faktor för att minska falsklarm. Med djupinlärning kan AI-kameror nu skilja på händelser som ska utlösa larm och de som man inte vill ska larma. Exempelvis vill vi att kamerorna ska ignorera vilda djur som går in i ett fördefinierat övervakningsområde, men vi vill ha ett larm om en person rör sig där. Videobrus kan också ignoreras. På så sätt bidrar AI till att reducera antalet onödiga larm, vilket bidrar till att effektivisera operatörernas arbete.

Avancerad sökning

AI effektiviserar också arbetet på annat sätt. Operatörerna kan exempelvis använda AI-verktyg, som Wisenet Wave Smart Search, när de söker efter specifika funktioner eller letar särskilda bildupptagningar. I stället för att manuellt titta igenom flera timmars videoupptagningar kan AI hitta exakt de videupptagningar som behövs från en händelse. Sökning kan ske genom att man söker på specifika klädesplagg som en person hade på sig, eller att man söker efter vissa åldersgrupper. Det kan också handla om att söka efter fordon och då ange fordonets fabrikat eller modell, färg och nummerskylt. Såväl snattare som biltjuvar kan sålunda gripas tack vara avancerad sökning.

Förbättrad bildkvalitet

Uri Guterman, produkt- och marknadschef på Hanwha Techwin Europe.
Uri Guterman, produkt- och marknadschef på Hanwha Techwin Europe.

Uri Guterman lyfter också fram AI-nyttan när det gäller förbättring av bildkvaliteten som vidarebefordras till operatörerna, såväl för lagring som för bandbredd. Bestshot AI-funktionen i kameror i Wisenet P-serien väljer automatiskt de bästa bilderna av ett objekt eller händelse att skicka till en backend-server (minimerar kraven på lagring och bandbredd).

Nya AI-tekniker kan också tillämpa låga komprimeringshastigheter på objekt och personer som upptäcks i bilder, och hög komprimering på det återstående synfältet. Detta förbättrar bandbreddseffektiviteten utan att kompromissa med kvaliteten på bilder som operatörerna ser. Dessutom, betonar Guterman lösningar som WiseNR II brusreducering, som använder AI för att minska oskärpa i bullriga miljöer med svagt ljus.

– Detta kompletteras av AI-baserad Preferred Shutter-teknik som automatiskt justerar slutartiden för att ytterligare minska rörelseoskärpa, tillägger han.

Edge-baserad AI

En stor fördel, enligt Uri Guterman, är att AI-analys kan vara edge-baserad och därmed förinstallerad i själva kamerorna. Det betyder att kamerorna har processorkraften att analysera infångad information vid kanten, vilket eliminerar behovet av stora mängder data som ska överföras över nätverket. Detta öppnar för möjligheter att köra olika typer av analyser i kameran, exempelvis personräknare, objektdetektering och värmekartläggning (heat mapping) – utan behov av en omfattande VMS, NVR eller serverinstallation.

– Detta gör implementeringen av AI mycket mer kostnadseffektiv och skalbar. Kraften i AI kan nu bli en del i säkerhetsarbetet från det ögonblick kameran installeras. Ingen kodning eller datavetenskaplig kunskap behövs för att låsa upp denna banbrytande teknik, säger Uri Guterman.

Ökad tillgänglighet

Med AI finns mycket att vinna för säkerhetspersonal. De kan konsolidera data, spåra in- och utpassering, upptäcka manipulering för att ge några exempel. Dessutom kan organisationer få hjälp att möta andra typer av utmaningar som påverkar deras verksamhet då AI kan tillföra värde utöver säkerhet. Eftersom AI nu är lättare att implementera och blivit allt mer kostnadseffektivt är fördelarna dessutom lättare att realisera nu än de någonsin varit tidigare.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng