2022-07-07

Videoövervakning – Del 4 av 6

Öppen unifierad plattform ger ökad säkerhet och kostnadseffektivitet

Att hitta ett optimalt säkerhetssystem för ett företags komplexa krav med en restriktiv budget är en stor utmaning för säkerhetsbranschens kunder.

Erik Nord och Joakim Lagerholm, affärsutvecklingschef respektive försäljningschef på VMS-företaget Genetec, menar att lösningen bör sökas i en öppen centraliserad plattform till vilken olika säkerhetssystem sömlöst kan anslutas.

Med en öppen mjukvarubaserad unifierad plattform kan organisationer möta sina omedelbara och långsiktiga säkerhetsbehov, enligt Joakim Lagerholm.

– Sömlös anslutning mellan flera system, exempelvis videoövervakning, passerkontroll, intercom och inbrottslarm via ett enda användargränssnitt ger många fördelar som sammantaget skapar en oslagbar kostnadseffektvitet, säger han.

I en undersökning, som Genetec gjort kring användning av unifierade system, får Joakim Lagerholm stöd för sitt påstående. 78 procent av tillfrågade användare hävdade att de fått reducerade underhållskostnader. 89 procent framhöll att deras tid för underhåll och service minskats.

Tredjepartsintegrationer

Möjligheterna att implementera tredjepartsapplikationer med SDK:er eller API:er är viktiga fördelar, som både Joakim Lagerholm och Erik Nord framhåller.

– En unifierad plattform är billigare i inköp och i underhåll än att ha individuellt integrerade och egenutvecklade lösningar. Öppen systemarkitektur möjliggör integration av tredjepartssystem, utan att behöva göra separata anpassningar eller uppgraderingar av varje integration, kommenterar Erik Nord.

– På så sätt kan företag fortsätta att använda befintliga integrationer, men också underhålla individuella integrationer utan att vara beroende av olika enskilda tillverkare.

Joakim Lagerholm tar Genetecs unifierade plattform Security Center som ett exempel.

– Med den behöver anställda bara lära sig att använda ett system. Administratörer sparar konfigueringstid och har bara en tillverkare att kontakta, Genetec, vid eventuella frågor eller problem.

Öppna system ger klara fördelar

Joakim Lagerholm, nordisk försäljningschef på Genetec.
Joakim Lagerholm, nordisk försäljningschef på Genetec.

Joakim Lagerholm framhåller också att öppna unifierade lösningar kan optimera användningen av resurser genom att de delar befintlig hårdvara som servrar och databaser.

– Säkerhetsoperatörer behöver inte längre hantera, konfigurera, uppdatera och säkra olika säkerhetssystem och tekniker. Dessutom lagras all data och tjänster på en central plats och kan nås omedelbart, vilket sparar operatörer avsevärd tid.

– Med proprietära system måste underhållspersonal hantera varje enskilt system på en separat dator och dessutom måste de ofta resa till ytterligare platser för att uppdatera programvara eller utföra en systemkontroll. Det är tidskrävande, kostsamt och inte särskilt hållbart, säger Joakim Lagerholm.

Molnet vs lokal IT-infrastruktur

Kostnaderna förknippade med lokal IT-infrastruktur har också blivit en viktig fråga för företag. Serverrummen, lokala kablar och lämpliga kylsystem är inte gratis. Säkerhetsinfrastruktur tar också mycket plats, eftersom video-

övervakningsfiler måste lagras, passerkontrollinformation måste deponeras och de valda systemen måste också installeras på själva servrarna. Av den anledningen går allt fler företag över till molnbaserade tjänster.

– Molntjänster befriar IT-avdelningarna från ansvaret för serverutrymme, kylning, strömför-

sörjning och hårdvaruunderhåll. Samtidigt förbättras dataskyddet i molnet avsevärt, eftersom ledande leverantörer som Microsoft och Amazon har implementerat stränga säkerhetsåtgärder, kommenterar Joakim Lagerholm.

– Med molnet slipper företag höga fasta kostnader för att utrusta och driva sina egna serverrum och skydda sin interna data från sofistikerade cyberattacker.

Optimerar driftprocesser

Med en unifierad plattform gynnas också andra avdelningar inom en organisation, även om deras roll inte är centrerad kring säkerhet. Data som genereras i systemet kan hjälpa till att förbättra den operativa effektiviteten och ge strategisk och handlingsbar affärsintelligens.

– Via integration av intelligent analysmjukvara är det nu lättare att identifiera trender och mönster från data inom flera system. I exempelvis en flygplatsmiljö kan en unifierad lösning som matar in data ifrån analysprogramvara, förbättra förståelsen för användningen av terminaler, informera om begynnande köbildningar, rörelsemönster hos resenärer och besökare. Därmed kan åtgärder snabbt sättas in för att eliminera onödiga väntetider, säger Erik Nord.

Högre säkerhet

Erik Nord, nordisk affärsutvecklingschef på Genetec.
Erik Nord, nordisk affärsutvecklingschef på Genetec.

Just tidsaspekterna framhåller Erik Nord som särskilt viktiga.

– I kritiska situationer är varje sekund viktig. En enhetlig plattform underlättar för säkerhetsteam att validera och korrelera larm från alla sensorer i det övervakade objektet, vilket gör det lättare att avgöra om ett larm är verkligt eller falskt, säger han.

– Om larmcentralen får ett inbrottslarm i lokalen eller i området kan systemets videoövervakning användas för att bedöma situationen på plats och vid behov blockera alla tillträdespunkter i närheten. Övervakning via ett enda gränssnitt förebygger också att stressrelaterade misstag begås i samband när beslut om åtgärdsinsatser görs, förklarar Erik Nord avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng