2022-07-05

Videoövervakning – Del 2 av 6

Så stärks säkerheten med intelligenta värmekameror

Magnus Lundegård, global produktchef på Axis.

Magnus Lundegård, global produktchef på Axis.

Att värmekameror blivit allt vanligare i samband med perimeterövervakning är logiskt. De är effektiva när det gäller att upptäcka potentiella hot och bidra till färre falsklarm. Lägg därtill att de inte ses som ett integritetshot på samma sätt som säkerhetskameror.

Detektor har pratat med Magnus Lundegård, global produktchef på Axis, om nyttan med värmekameror i säkerhetsapplikationer.

Värmekameror är ett kostnadseffektivt verktyg för att öka säkerheten i ett område, enligt Magnus Lundegård. Han menar att deras långa räckvidd reducerar behovet av att ha många kameror i ett område, eftersom ett fåtal värmekameror kan täcka av ett större område. En ytterligare, mycket väsentlig kostnadsfördel är att även behovet av stolpar, kabeldragning och liknande stöd-installationer minskar.

– Dessutom har processorkraften i dessa kameror ökat för att stödja kraftfulla analyser, säger han.

Identifiera det dolda

Då värmekamerors bilder baseras på värmen som strålar ut från människor och föremål kan de ge en tydlig översikt över potentiella hot, oavsett hur dålig sikten är. Värmekamerorna är lika exakta i mörker som de är en ljus solig dag.

– Detta är särskilt viktigt i farliga och avlägsna områden där det kanske inte finns något ljus på natten. Det kan vara en utomhusmiljö likväl som inomhus.

Magnus Lundegård framhåller att det är i kombination med analysteknik som värmekameror kan göra särskilt stor nytta. De kan undersöka ett potentiellt hot som har upptäckts, automatiskt avfärda icke-hotande händelser och omedelbart meddela säkerhetspersonal om potentiellt kritiska situationer.

Minskar falsklarm

Magnus Lundegård ser stora kostnadseffektiva fördelar med värmekameror och deras stora täckningsområden, eftersom behovet av antalet kameror och väktare kan hållas nere. Dessutom kan operatörer minskas om falsklarmen reduceras kraftigt.

– En värmekamera kan upptäcka ett föremål som rör sig mot ett område och sedan avgöra om detta är en icke-hotande situation, exempelvis ett djur som går förbi, eller något som behöver uppmärksamhet, som en bil eller person. Om det är det senare kan en vakt sättas in för att utreda vidare, medan icke-hotande situationer inte förs vidare. Detta sparar avsevärd tid, resurser och totala kostnader som falsklarm annars orsakar.

Intelligent övervakning

Värmekamerors bilder kan ge en tydlig översikt över potentiella hot, oavsett hur dålig sikten är.
Värmekamerors bilder kan ge en tydlig översikt över potentiella hot, oavsett hur dålig sikten är.

Exemplet ovan är särskilt relevant om det handlar om att en stor perimeter ska skyddas. Väktare utgör då inga alternativ. Värmekameror möjliggör en effektiv detektering av inkräktare, till exempel genom funktioner som korslinjedetektering, rörelsedetektering eller loitering, det vill säga att detektering av personer som uppehåller sig på en plats eller i ett område där de inte bör uppehålla sig den aktuella tidpunkten.

Minskningen av falsklarm gör att säkerhetsteam kan koncentrera sina insatser på specifika skarpa händelser. Om en obehörig person kommer för nära perimetern kan ett larm eller ett avvisande röstmeddelande utlösas. Väder eller ljusförhållanden spelar oftast mindre roll eftersom värmekameror ger tydliga resultat i många miljöer.

Respekterad integritet

En annan fördel med värmekameror i dagens integritetsmedvetna samhälle är att de inte levererar bilder som medger personlig identifiering, såsom specifika ansiktsdrag. Det gör att tekniken även blir användbar i applikationer bortom traditionell säkerhet, exempelvis inom vården. Med värmekameror kan man där snabbt upptäcka incidenter som kan drabba patienter – exempelvis ett fall – så att snabb assistans kan komma på plats utan att patientens identitet röjs på bild.

Temperaturövervakning

Värmekameror kan också användas för övervaka temperaturkritiska områden. Dessa temperaturlarmkameror används vanligen i exempelvis datacenter och medicinska lagringsanläggningar. Kamerorna kan lägga till termisk information till bilden, vilket gör det möjligt att övervaka processer och upptäcka onormalt beteende när temperaturen ändras, så att exempelvis värmeläckor i byggnader eller anomalier i industriella applikationer, såsom överhettning i maskiner eller motorer, kan upptäckas.

Ett exempel på en affärskritisk användning är att man i ett serverrum har en temperaturlarmkamera för att säkerställa att all utrustning körs vid optimala temperaturer och inte överhettas.

– Med analys kan en överhettad server identifieras och en varning skickas till IT-avdelningen för att åtgärda problemet innan det eskalerar. Det är ett proaktivt skydd som kan förhindra systemavbrott och tillhörande förluster från företaget som upplever IT-problem, säger Magnus Lundegård.

Begränsningar

Även om värmekameror kan övervinna många miljömässiga utmaningar måste man medge att de i vissa situationer är mindre effektiva – särskilt som en fristående lösning. Det medger Magnus Lundegård.

– Absolut. Tät dimma och mycket kraftiga snöfall kan orsaka problem även för värmekameror. Eftersom värmekameror upptäcker objekt baserat på deras strålningsvärme kan det bli problem när omgivningen eller bakgrunden har samma temperatur som ett objekt i bilden. Under mycket varma dagar kan det hända att värmekameror inte klarar att särskilja ett objekt från omgivningen. Då behövs en visuell kamera för att identifiera objektet, säger han.

Viktig roll

Även om värmekameror också har sina begränsningar så finns ett brett utbud av säkerhetsapplikationer där de spelar en stor och växande roll, exempelvis i perimeterskydd kring industriområden, ställverk, solcellsparker, naturreservat, flygplatser och kraftverk.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng