2024-05-10

Nexus X Stid: Unik ID-lösning knyter samman fysisk och digital access

Med Nexus och Stids gemensamma mobila ID-lösning kommer användare tillåtas att identifiera sig visuellt, komma åt dörrar via Bluetooth eller NFC, logga in på digitala resurser, signera digitala dokument och kryptera e-post.

Nexus och Stid har utvecklat en gemensam lösning för att förenkla digital och fysisk identitetshantering för organisationer av alla storlekar. Lösningen ger alla auktoriserade användare – anställda, besökare och eventuella behöriga leverantörer (hantverkare eller konsulter etc) tillgång till företagslokaler såväl som digitala resurser med pålitlig mobil ID-bärare.

Medan de flesta organisationer utvärderar övergången till smidiga och säkra autentiseringsmekanismer för digitalt tillträde, sker fysisk accesshantering fortfarande i silos och förlitar sig huvudsakligen på kort och nyckelbrickor. Detta tillvägagångssätt medför krångel, såsom betydande komplexitet att hantera flera system, administrativa och kostnadskostnader för hantering av fysiska ID-kort, samt gör organisationer sårbara för säkerhetsöverträdelser.

Sömlös fysisk access och digital autentisering

Nu introducerar Nexus och Stid en gemensam lösning som går under namnet Nexus X Stid.

– Vårt partnerskap syftade till att introducera en lösning som skulle göra fysisk åtkomst och digital autentisering sömlös. Att ge mobila virtuella smartkort, som redan används för digital autentisering, fysisk access det självklara steget för att uppnå detta mål, säger Olivier Dussutour, vd och chef för Workforce Identities på Nexus.

Logga in och öppna dörrar

Med Nexus och Stids gemensamma lösning kommer organisationer att kunna utfärda PKI-baserade digitala identiteter lagrade på ett mobilt virtuellt smartkort i användarens mobiltelefon. Detta mobila ID kommer att tillåta användare att identifiera sig visuellt, komma åt dörrar via Bluetooth eller NFC, logga in på digitala resurser, signera digitala dokument och kryptera e-post.

Smidigt för användarna

Vincent Dupart, vd på Stid, ser stora fördelar med Nexus X Stid.

– Lösningen kommer att göra det möjligt för organisationer att effektivisera sina identitetshanteringsprocesser. Genom att använda ett enda system kan de ha kontroll över de utfärdade identiteterna och rulla ut väldefinierade accesshanteringspolicyer för alla sina användare över de fysiska och digitala domänerna, säger han.

– Organisationer använder ofta smartkort som identitetsankare. Att använda smartkort med mobila passerkort bidrar till en smidig användarupplevelse samt ger en reservåtkomstmekanism om en användare tappar bort eller glömmer att ta med sina fysiska kort. Ur slutanvändarens perspektiv uppmuntrar framför allt enkelheten till att använda mobilen och därför access framgångsrik adoption bland användare, tillägger han vidare.

Bakåtkompatibelt och framtidssäkert

Systemet är utformat för att integreras sömlöst med äldre fysiska accessläsare och system som organisationer kan vara ovilliga att ersätta, vilket minimerar störningar. Å andra sidan har den utvecklats för att vara framtidssäker och för att förbli kompatibel med det utvecklande tekniklandskapet och standarderna.

– En viktig aspekt som vi tog hänsyn till när vi utformade lösningen är efterlevnadskrav. Ett vanligt problem som lyfts fram av en majoritet av våra kunder är att följa en uppsjö av regelverk som styr datasekretess och säkerhet. Som leverantörer med ANSSI-kvalificerade lösningar kan våra kunder vara säkra på att vårt erbjudande uppfyller de högsta säkerhetskraven och följer EU:s regelverk, framhåller Olivier.

Vincent Dupart instämmer.

– Genom att bryta ner silos ger vår lösning organisationer en chans att stärka säkerheten, effektivisera verksamheten, förbättra användarupplevelsen och anpassa sig till den moderna arbetskraftens föränderliga behov, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng