2022-07-04

Videoövervakning – Del 1 av 6

VSaaS, AI och videoanalys driver marknaden för videoövervakning

Zero trust networks är mer eller mindre på väg att bli standard – det vill säga att säkerhetsprofilen för varje enhet och applikation som ansluter till ett nätverk utvärderas varje gång den ansluts.

Zero trust networks är mer eller mindre på väg att bli standard – det vill säga att säkerhetsprofilen för varje enhet och applikation som ansluter till ett nätverk utvärderas varje gång den ansluts. Foto: Gerd Altman / Pixabay

Från 2021 till 2026 förväntas den globala videoövervakningsmarknaden växa från 42,7 miljarder dollar till 69,4 miljarder – vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 10,2 procent. Den drivs av AI och videoanalys enligt en ny rapport från Researchandmarkets.

Andra saker som driver tillväxten är förbättrad hårdvara, ökande oro relaterad till allmän säkerhet medan integritetsproblematiken med den av kamerorna genererade datan begränsar tillväxten.

Researchandmarkets påpekar också att den växande användningen av termiska kameror och andra teknologier som ”big data”, Internet of Things, samt smarta städer och den ökande användningen av smarta enheter för videoövervakning skapar möjligheter för marknaden. Samtidigt kan krav på högre bandbredd och lagringssystem samt olika standards för interoperabilitet bland tillverkare vara utmaningar som påverkar tillväxten negativt.

VSaaS växer snabbt

Även Reportlinker.com har kommit med en ny marknadsrapport för marknaden för videoövervakning mellan 2021 och 2026. Deras tillväxtprognos ligger i linje med Researchandmarkets. Tillväxten av videoövervakningsmarknaden förväntas drivas av introduktionen av ny IP-baserad digital teknik för att upptäcka och förhindra oönskade beteenden, såsom snatteri, stölder, vandalism och terrorattacker. USA, Storbritannien, Indien, Kina och Brasilien är några länder som lyfts fram, dels på grund av dess storlek men också för högre medvetenhet bland konsumenterna. Marknaden för videoövervakning i Asien och Stillahavsområdet har vuxit avsevärt på grund av den ökande användningen av säkerhetskameror inom brottsbekämpning, och inte minst i Indien och Kina.

Reportlinkers rapport pekar på att VSaaS (Video Surveillance as a Service) har växt signifikant de senaste åren, bland annat beroende på att nätverkskameror tagit över, framväxten av datacenter, förbättrade funktioner tack vare centraliserade data och minskade IT-kostnader.

Den globala marknaden för VSaaS förväntas växa från 2,93 miljarder dollar 2021 till 3,55 miljarder dollar 2022. Ökningen beror huvudsakligen på att företagen stabiliserat sin produktion efter toppen av pandemin. Marknaden förväntas nå 7,23 miljarder dollar 2026, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxttakt på hela 23,5 procent.

Måste undvika sårbarheter

Marknadsundersökningsföretaget Memoori menar att marknaden för videoövervakning är störst inom elektroniska system för fysisk säkerhet (den stod för 57 procent 2021) och växte med 14,5 procent jämfört med föregående år. Memoori uppskattar marknaden till 21,65 miljarder dollar mätt i fabrikspris och tror att tillväxten kommer att minska något framöver och försäljningen kommer att landa på 31,5 miljarder dollar 2026 – vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7,8 procent.

Memoori noterar också ett ökat fokus på cybersäkerhet och menar att om säkerhetsföretagen inte investerar så att deras produkter och system är motståndskraftiga mot cyberattacker kan de möta massiva skadeståndskrav och få dåligt rykte. En av de kritiska frågorna att ställa vid köp av säkerhetsprodukter är ”vad har ni gjort för att göra den här utrustningen mindre sårbar för cyberattacker och överensstämmer det med rådande lagstiftning?”, menar Memoori.

– Fastighetsägare och de som hanterar byggnaderna, och inte minst de stora, behöver veta att tillverkare och installatörer till fullo förstår vad som behöver göras för att minska sårbarheter, säger Memooris grundare James McHale.

Zero trust networks

Johan Paulsson, CTO på Axis Communications.
Johan Paulsson, CTO på Axis Communications.

Johan Paulsson, CTO på Axis Communications, är en av många som ser cybersäkerhet som en av de viktigaste trenderna inom videoövervakning. Han menar att de miljarder kopplingar som nu finns mellan enheter, nätverk och datacenter har gjort att konceptet med att säkra en perimeter har ändrats. ”Zero trust networks” är mer eller mindre på väg att bli standard – det vill säga att säkerhetsprofilen för varje enhet och applikation som ansluter till ett nätverk utvärderas varje gång den ansluts. Pandemin har spelat en roll här eftersom arbetsplatserna blivit mer flexibla och fler enheter som tidigare använts inom företagets väggar är nu anslutna på distans över internet. Signerad firmware, regelbundna mjukvaruuppdateringar, säker uppstart, krypterad data/video och säker identitet kommer att bli hygienfaktorer i kundlösningar, som går från ”nice to have” till ”must have”, menar Johan Paulsson.

AI måste användas etiskt

Dean Drako, CEO för Eagle Eye Networks.
Dean Drako, CEO för Eagle Eye Networks.

Dean Drako, CEO för Eagle Eye Networks, anser att företagens beroende av videoövervakning ökar eftersom säkerhets- och driftsinsikterna från videoövervakning hjälper dem att anpassa sig till den nya affärsmiljön.

– Samtidigt lovar framväxten av artificiell intelligens i kombination med molnvideoövervakning bättre, snabbare och mer exakta analyser för säkerhet och affärsoptimering. Vi förväntar oss att företag förlitar sig ännu mer på molnbaserad AI-analys för att hjälpa dem att blomstra 2022, säger han.

Axis betonar att det är viktigt att AI används etiskt och tror att större integrering av AI i de mest grundläggande tekniknivåerna – system-on-chip (SoC) – kommer göra att AI används för att förbättra och optimera alla aspekter av videoövervakningsprestanda, från kamerakonfiguration till bildkvalitet till analys.

5G allt mer aktuellt

Hanwha Techwins Head of Product & Marketing, Uri Guterman, betonar att användningen av AI i kameror, särskilt med analyser baserade på algoritmer för ”deep learning”, kommer att vara centralt i en rad smarta övervakningsapplikationer. Det inkluderar till exempel objektdetektering och klassificering samt insamling av attribut i form av metadata och möjliggör realtidsdatainsamling och situationsövervakning.

Uri Guterman påpekar också att data som genereras av med hjälp av AI-kameror skapar menings full ”business intelligence” som kan hjälpa företag att få en bättre förståelse för sina kunder och deras verksamhet.

Termiska kameror och kameror för detektering av kroppstemperatur vid offentliga ingångar och lobbyområden använder ”edge”-baserade AI-algoritmer för att kringgå icke-mänskliga värmekällor och minska frekvensen av falska larm. Molnbaserade lösningar använder algoritmer för att räkna människor och hjälpa butiksägare att utvärdera försäljningsstrategier och var varor ska placeras, samt att mäta och undvika långa kassaköer för att kunderna ska förbli nöjda. Liknande applikationer och fördelar finns också för trafikledning och smarta parkeringssystem, logistik och distribution, eller sjukvård för övervakning av kritiska områden.

En annan trend som blir alltmer aktuell är 5G. Axis menar att det visserligen fortfarande är tidigt, men att saker börjar hända. Johan Paulsson tycker att privata 5G-nätverk visar potential för videoövervakningslösningar över stora områden eller för flera platser och kan ge särskilda fördelar ur ett cybersäkerhetsperspektiv.

Molnet ger flexibilitet

Uri Guterman, Hanwha Techwins Head of Product & Marketing.
Uri Guterman, Hanwha Techwins Head of Product & Marketing.

Övergången från produktbaserade till tjänstebaserade affärsmodeller fortsätter. Uri Guterman betonar att installatörer och integratörer av videoövervakningssystem nu kan tillhandahålla lösningar till sina kunder genom molnbaserade plattformar och sedan utöka denna modell till alla delar av deras verksamhet.

Fördelarna med molnlösningar är bland annat ökad flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Molnbaserade system tar bort behovet av servrar på plats och tillåter företag att snabbt distribuera system utan behov av komplexa och tidskrävande nätverkskonfigurationer. Kameror och alla enheter kan övervakas centralt och många nätverks- och systemprocesser kan automatiseras.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng