2019-12-12

Tryggare skolor - Del 3 av 4

Teknik för trygghet och bättre lärande

Skolgård

Att säkerhetsteknik har en viktig roll att fylla i skolmiljö är de flesta överens om då trygghetsaspekterna blir allt viktigare. Men i dagens växande IoT-samhälle så är det inte bara inbrott och anlagda bränder som ger värde.

– Tekniken kan förbättra förutsättningarna för lärandet på många sätt, säger Jimmy Ek på Axis Communications, världsledande på IP-tekniska säkerhetslösningar.

Målet för varje skola borde enligt Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis, vara solklart: att tillhandahålla en säker, trygg och positiv miljö som främjar barns lärande. Elever, lärare och föräldrar måste alla känna sig säkra på att skolan har den infrastruktur som krävs för att målet ska uppnås, menar han.

– Även om en skola har alla tänkbara medel som krävs för en förstklassig undervisning så spelar även teknik som kan skapa en trygg och säker miljö en viktig roll, poängterar Jimmy Ek.

Behörigheten viktig

Axis har försett skolor över hela världen med olika typer av nätverksbaserade tekniklösningar. Jimmy Ek framhåller att det finns många väsentliga utmaningar att hantera i skolor och förskolor och där tekniken kan vara till stor hjälp.

– Varje morgon anländer tusentals barn och det är viktigt att personalen kan säkerställa att bara de elever som har rätt att vara i lokalerna är där. Här kan tekniken spela en stor roll. Kameror, passerkontroll och intelligenta applikationer kan ge den stöttning som gör att tryggheten och säkerheten ökar, säger han.

Kan avstyra konflikter

Även om en skola har alla tänkbara medel som krävs för en förstklassig undervisning, så spelar även teknik som kan skapa en trygg och säker miljö en viktig roll, poängterar Jimmy Ek, som är nordisk försäljningschef på Axis.
Även om en skola har alla tänkbara medel som krävs för en förstklassig undervisning, så spelar även teknik som kan skapa en trygg och säker miljö en viktig roll, poängterar Jimmy Ek, som är nordisk försäljningschef på Axis.

Ett annat område där tekniken kan spela en viktig roll är när kommunikation och interaktion elever emellan, eller mellan elever och lärare, blir destruktiv.

– Med hjälp av synliga kameror kan inte bara mobbning och våld avvärjas, utan kamerorna kan också hjälpa till att identifiera hur och när situationer eskalerar, vilket bidrar till att snabba åtgärder kan vidtas. Dessutom kan kameror, i kombination med ljud via IP-högtalare, möjliggöra för skoladministratörer att kommunicera snabbt och direkt med elever, säger Jimmy Ek som framhåller att skolor också kan använda sina IP-videolösningar för applikationer som ligger utanför säkerhetsspektrat.

– Absolut, via tekniken kan dåliga väderförhållanden identifieras för att sedan hanteras, energieffektiviteten i byggnader kan övervakas och optimeras och man kan analysera platser där personer passerar och uppehåller sig för att optimera lokalernas yta och göra miljön så trevlig att vistas i som möjligt, säger han.

Lag på trygghet i tyska förskolor

”Familyandcare” är en förskoleverksamhet i Berlin som startades i början av 2016 av unga pappor vars vision var att skapa en ny typ av förskolemiljö för sina barn. Målet var att skapa ett daghem designat för att påminna om ett hem och med en pedagogisk strategi baserad på samspel och samarbete med föräldrarna.

Förutom att tillhandahålla omvårdnad och undervisning anpassat för små barn har alla förskolor i Tyskland en laglig skyldighet att hålla barnen trygga och säkra.

– Som en del av detta arbete måste förskolan säkerställa att endast behöriga personer kommer in på området. Passerkontroll är alltså en viktig säkerhetsåtgärd för skolor och förskolor i Tyskland, säger Jimmy Ek.

Säkerhet genom videoövervakning och passerkontroll

Satsningen på IP-baserat säkerhetsteknik i förskolan i Berlin var delvis reaktiv och delvis proaktiv. Kort efter öppnande råkade förskolan ut för flera inbrott vilket föranledde installation av ett antal IP-kameror från Axis. Åtgärden visade sig fungera brottsförebyggande då inbrotten upphörde och med den positiva upplevelsen fortsatte arbetet med att installera ett IP-baserat passerkontrollsystem som starkt bidragit till betydande logistikeffektivisering.

Med hjälp av en programvarulösning från Idodi, en partner till Axis, kunde passerkontrolldata spelas in och även i efterhand dokumentera närvaro av individer.

– Systemet användes också till att effektivt planera måltider efter hur många individer som fanns på plats. Fler användningsområden är arbetsskiftsplanering och skapandet av kontrakt med tjänsteleverantörer, säger Jimmy Ek.

Närvarokontroll via passersystem

Ytterligare en dimension är att kommunerna i Tyskland kräver rapportering om hur många timmar per dag ett barn tillbringar på förskolan. Registreringen av detta kräver i flesta fall att en anställd för handskrivna listor, vilket givetvis äter upp en hel del tid och resurser.

”Familyandcare” valde en IPbaserad passerkontrollösning för att på ett mer effektivt och säkert sätt kunna tillhandahålla information kring närvaro för de 130 barnen och även för de 36 anställda som då och då behöver registrera övertid.

IoT för en tryggare undervisning

Med erfarenheter från Axis engagemang kring nämnda IoT-tekniklösningar för förskolan i Berlin och hundratals skolor världen över, är Jimmy Ek noga med att framhålla att tekniken har en väldigt viktig del i skapandet av en tryggare skola eller i en förskola och som ett verktyg för att effektivisera och optimera arbetet i dessa miljöer. Men fördelarna med den digitala tekniken stannar inte där. Det finns också hållbarhetseffekter med en väl genomtänkt installation av professionell IP-baserad kameraoch ljudteknik samt passerkontrollösningar.

– Framtiden har mycket att erbjuda när det gäller IP-teknik i skolor och förskolor, inte bara som ett stöd för personalen att skapa en trygg och säker miljö. Optimering av energieffektivitet i skolbyggnader är något som det idag forskas kring samt testas på flera platser, säger Jimmy Ek avslutningsvis.

 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng