2018-02-21

Justitieministern kommer till #Trygghetnu

Justitieminister Morgan Johansson kommer till #Trygghetnu-konferensen. Foto: Anders Lowdin

Den 21 mars på Clarion Stockholm Hotel arrangeras konferensen #Trygghetnu. Där ställs intressena för brottsbekämpning mot behovet av integritetsskydd.

Bland talarna märks justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

– För fyra år sedan var jag med på Trygghetskamerans dag. Det ska bli kul att komma tillbaka och redogöra för vad vi gjort under åren i regeringsställning, säger han.

Trygghetskamerans dag var ett mycket populärt årligt event där behovet av att använda säkerhetskameror ställdes mot intresset att skydda människor mot integritetsintrång.

Arrangörerna var säkerhetspublikationen Securityuser.com samt tankesmedjan SNOS, som nu tagit ett steg till och ersatt TKD med konferensen #TRYGGHETNU.

– Det ligger i sakens natur att säkerhetsarbete ibland hindras av integritetsskyddslagstiftning. Användning av säkerhetskameror är inte det enda exemplet på det och vi kände att det var dags att bredda perspektivet, men samtidigt bibehålla grundtemat, säger Lennart Alexandrie, programansvarig, VD på AR Media International, publisher för Securityuser.com och grundare av tankesmedjan SNOS.

Säkerhet vs integritetsskydd
#Trygghetnu handlar sålunda om behovet av att säkra verksamhet eller individer mot olika typer av hot och hur det eventuellt kan stå i juridisk konflikt med integritetsskyddet. Hur bör brottsbekämpning och säkerhetsbehov viktas mot integritetsintresset?

Ska polisen tvingas till tillståndsansökan när de vill övervaka en offentlig plats för att komma tillrätta med brottslighet och öka tryggheten? Hur ser allmänheten på kameraövervakning och integritetsskydd? Vilka ska kunna kräva utdrag ur belastningsregistret när de tar in nya anställda? Är EU-datalagringsförordningen GDPR möjlig att följa om vi effektivt använder elektronisk säkerhet i brottsbekämpande syfte? Är offentlighetsprincipen en fribiljett till framgångsrika bedrägerier? Hur ser politiker och andra opinionsbildare på brottsbekämpning och integritetsbehov?

Frågorna kommer hagla inne på Clarion Stockholm Hotel den 21 mars och svaren som ges kommer vara kvalificerade, även om de inte alltid kan förväntas vara glasklara.

Kameraövervakning dominerar
Förmiddagen är dedikerad för kameraövervakning. Bland talarna märks Björn Eriksson, VD för Säkerhetsbranschen, Markus Lahtinen, säkerhetsforskare vid Lunds universitet, Anna Hofling Johansson, advokat, Advokatfirman Ving, Martin Hemberg, jurist, Datainspektionen, Johan Sjöö, särskild utredare i Kamerabevakningsutredningen samt Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning och och Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning. Förmiddagen avslutas av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, som 2014 fick utmärkelsen ”Årets Trygghetsambassadör” av just Securityuser.com och SNOS.

Politisk comeback x 2
På eftermiddagen handlar det om möjligheterna till bakgrundskontroll vid exempelvis anställningar samt om bedrägerier. Henrik Carlbark, VD på Valida och expert på rekrytering och bakgrundskontroller, inleder och följs av Jan Olsson, Polisens Nationella Bedrägericenter (NBC).

Därefter blir det en paneldiskussion med bland annat Johan Pehrson (L) och Kristina Axén Olin (M) i panelen. I debattsammanhang kan man säga att de gör sin politiska comeback på #Trygghetnu.

För mer info om och anmälan till #TRYGGHETNU klicka här


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng