#TRYGGHETNU – programmet


Trygghet nu logo

Brottsbekämpning vs integritetsskydd

– missa inte årets viktigaste säkerhetskonferens!

Den 3 april arrangeras #TRYGGHETNU 2019 i Stockholm. Konferensen handlar om behovet att använda effektiva metoder för brottsbekämpning och huruvida de står i konflikt med rådande integritetslagstiftning.

Kameraövervakning är ett exempel, men också annan teknik som registrerar och samlar in uppgifter i syfte att förebygga eller upptäcka brott omfattas av problematiken

Att skapa ett tryggare samhälle blir allt viktigare. Men hur ska vi förhålla oss när brottsbekämpning står i juridisk eller moralisk konflikt med integritetsskyddet?

Hur bör brottsbekämpning och säkerhetsbehov viktas mot integritetsintresset?

Program


08:00

Registrering, frukost & mingel

I åhörarsalen där också sponsorer finns på plats i den lilla mini-utställningen.

09:00

Välkomsttal

Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie, ordförande respektive generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos) som representerar arrangörerna SNOS och Securityuser.com, önskar alla välkomna och redogör för vad dagen har att bjuda.

Kristina Axén Olin
Kristina Axén Olin
Lennart Alexandrie
Lennart Alexandrie

09:10

Öppningstal

Talare: Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i justitieutskottet

09:30

Ny kamerabevakningslag och GDPR – hur har det påverkat marknaden?

Under förra årets blev EUs dataförordning GDPR svensk lag och vi fick dessutom en ny kamerabevakningslag. Hur har det påverkat säkerhetsbranschens leverantörer av säkerhetskameror? Hur har förändringarna upplevts av marknaden?

Talare: Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen

09:50

Kroppskameror och system för ansiktsigenkänning
– hur får de användas – vad säger lagen?

Användning av kroppskameror blir allt vanligare. Framför allt hos polis och viss personal inom kollektivtrafiken. Vi ser också en ökad efterfrågan på ansiktsigenkänning. Hur ser Datainspektionen på det? Vad säger lagstiftningen?

Talare: Jenny Bård, jurist, Datainspektionen, Nils Henckel, jurist, Datainspektionen

Jenny Bård
Jenny Bård
Nils Henckel
Nils Henckel

10:20

Paus/Bensträckare

10:40

Vad är egentligen slutsatserna från Brå:s rapport om säkerhetskamerors brottspreventiva effekt?

Brå släppte förra året en rapport, som sammanställer 76 studier om kamerabevakning. Rapportens försteförfattare Eric Piza, docent vid John Jay Collage of Criminal Justice, berättar i sitt anförande om vilka slutsatser man kan dra från dennna metaanalys om kamerors brottspreventiva effekt

Talare: Eric Piza, docent i kriminologi vid City University of New York, USA.


11:15

Panel diskussion: Hur kan integritetssäkrad kamerabevakning bedrivas?

Teknikutvecklingen inom videoövervakningsområdet går fort. Med videoanalys blir säkerhetskamerorna allt mer ”intelligenta”. Förutom att tekniken kan bidra till proaktiv övervakning så kan den också göra övervakningen mer preciserad och bidra till att människors personliga integritet skyddas. På vilka sätt kan detta ske? Och hur ser Datainspektionen på integritetsskyddande teknik?

Panel:Tom Vetterlein, Stanley Security, Jimmy Ek, Axis Communications, Roger Eriksson, Great Security, Erik Nord, Genetec och Nils Henckel, Datainspektionen.

Tom Vetterlein
Tom Vetterlein
Jimmy Ek
Jimmy Ek
Roger Eriksson
Roger Eriksson
Erik Nord
Erik Nord
Nils Henckel
Nils Henckel

11:45

Lunch

12:30

Mingel och kaffe i utställningen

13:00

Så vill regeringen förenkla kameraövervakning i kollektivtrafiken

I sitt betänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken har Johan Sjöö, regeringens särskilda utredare, betonat behovet av kamerabevakning och föreslår att det ska bli enklare för polisen att sätta upp säkerhetskameror i kollektivtrafiken och på flygplatser.

I det här anförandet redogör Johan Sjöö för varför tillståndsplikten bör tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken samt för bevakning av flygplatser.

Talare: Johan Sjöö, Hovrättslagman, Avdelning 3, Hovrätten över Skåne och Blekinge

13:20

Kameraövervakning i sjukhus – varför behövs den?

Butiker och köpcentrum får själva besluta om de ska sätta upp säkerhetskameror. I ett förslag från regeringen ska också att brottsbekämpande myndigheter undantas från tillståndplikt. Nu vill Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, att även sjukvården ska undantas från tillståndsplikt.

I sitt anförande kommer hon redogöra för varför det är så viktigt för sjukvården att få använda kameraövervakning med möjlighet att lagra bilder.

Talare: Irene Svenonius, ordförande, regionsstyrelsen, region Stockholm

13:40

Trygghet i skolan – är integritetsskyddet en stoppkloss?

Skolan kan bli mycket tryggare än vad den är idag. Att både elever och lärare utsätts för hot eller våld är inte ovanligt. Hur kan säkerhet och trygghet förbättras? Är integritetsskyddet en stoppkloss i trygghetssatsningar? Vad behöver göras?

Talare: Johan Mangbo, kommissarie, Helsingborgspolisen

14:00

Elektroniska ID:n – en balansgång mellan säkerhet och integritet

Svenskarna beräknas göra en bra bit över 4 Miljarder inloggningar och signeringar med Bank ID och andra elektroniska ID:n under 2019. Enkelt, smidigt och säkert, men finns det också en baksida? Vem vet, var och när du använt din identitet eller skrivit under något? Vilken kontroll har du som användare? Vilka alternativa säkra identitetsmetoder finns?

Talare: Daniel Hjort, Director of Business Development, Nexus Group

14:20

Hur långt är vi beredda gå i vår brottsbekämpning?

Hur ska behovet av brottsbekämpning viktas mot behovet av personlig integritet. Hur stor tillit har vi och hur stor tillit ska vi ha till myndigheternas övervakning? Var går gränsen?

Talare: Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen

14:40

Paus/Bensträckare

15:00

Kan övervakningssamhället vara det öppna samhället?

Filosofen Torbjörn Tännsjö kommer att berätta om vad som fick honom att byta ståndpunkt från kraftfullt moststånd mot övervakningssamhället till anhängare av detsamma. Hur motiverar han sitt ställningstagande för ”total genomsiktlighet av medborgarnas liv”?

Talare: Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, Stockholms universitet.

15:30

Avslutning med mingel i baren

Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Corepixel.

Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

Tid:

Onsdagen den 3 april, 2019, klockan 08:00 - 15:30.

Plats:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull.

Deltagaravgift:

1 940 kr (exkl. moms). I priset ingår lunch samt fika. 20% rabatt erhålles för medlemmar i SäkerhetsBranschen.

Arrangörer:
SecurityUser.comSNOS - Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Sponsorer:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan