2020-08-13

Videoövervakning - Del 4 av 6

Därför flyttas video till molnet

Det finns flera anledningar till att både IT och videoövervakning flyttas till molnet, bland annat har företag inte alltid plats för fysiska servrar, serverrack och nedkylning.

Det finns flera anledningar till att både IT och videoövervakning flyttas till molnet, bland annat har företag inte alltid plats för fysiska servrar, serverrack och nedkylning.

Videoövervakning i molnet är smidigare, billigare och mer cybersäkert enligt Ola Edman, Senior Product Manager för Video & IT på Stanley Security.

– Det som kostar i dag är människor, inte teknik. Kan man undvika att behöva skicka ut en person så är det en direkt besparing.

Allt färre företag investerar i traditionell IT med fysiska servrar och lokalt installerade program. 2019 var det första året där investeringarna i molnet var större än i traditionell IT i Sverige.

– Jag tror att transformationen kommer gå snabbare för fysisk säkerhet än det gjorde för IT. Molnlösningarna är så pass mogna att det är lättare att ta steget nu. Men många kunder kommer säkert ha kvar en traditionell lösning under lång tid framöver, säger Ola Edman.

Video som en tjänst

Han menar att det finns flera anledningar att både IT och videoövervakning flyttas till molnet, bland annat har företag inte alltid plats för fysiska servrar, serverrack och nedkylning.

– ”Total cost of ownership” är en viktig aspekt. Det som kostar i dag är personal, inte tekniken. Genom att flytta saker till molnet undviker du att skicka ut systemingenjörer.

Det som kallas ”Economy of scale” är en annan sak som talar för molnlösningar: det är lättare och billigare att få redundans i en central miljö än att bygga upp motsvarande redundans på multipla platser. Dessutom är det kostsamt att behöva ha en lagringsenhet på en plats med bara ett fåtal kameror.

– Att köpa video som en tjänst är framtiden. Jag skulle inte bli förvånad om en majoritet av nyförsäljningen av videoövervakning är molnansluten inom tre år, säger Ola Edman.

Mer cybersäkert

Stanley Security ser en tydlig trend med efterfrågan på molnlösningar där säkerhetskameran är den enda hårdvaran på plats och där företaget ser till att kommunikationen till molnlösningen är trygg och säker. Ola Edman anser att molnlösningar är mer cybersäkra än traditionella lösningar, åtminstone med en bra leverantör och att traditionell fysisk säkerhet har varit väldigt dålig på cybersäkerhet.

– Hur många patchar och uppdaterar sina system? Förvånansvärt många av de som har fysiska säkerhetsprodukter använder gamla operativsystem. Och även om ett system en gång har varit konfigurerat rätt, så har företaget sällan uppdaterat de systemen. Många har varit nöjda med en årlig service på videoanläggningar, medan deras IT-utrustning uppdateras varje eller varannan månad.

Därför menar han att en övergång till video i molnet är ett stort cybersäkerhetssteg framåt för de allra flesta. Nackdelen med en molnlösning är att den blir sårbar om det görs misstag i molnplattformen och det är viktigt att välja rätt leverantör, menar Ola Edman.

Hybridlösningar

Upplösning, antal bilder per sekund, kameratyp, belysning och hur mycket rörelse det sker är faktorer som påverkar bandbredden. Och alla platser har inte tillräckligt med bandbredd för att lagra i molnet. Förutom i molnet går det att lagra video på servrar, NVR:er eller på SD-kort i kameran. Ola Edman menar att det är bra att ha flexibiliteten att kunna lagra direkt i kameran, till exempel om kunden skulle tappa sin internetuppkoppling. Datan lagras då på SD-kortet om den inte lagras i molnet och när uppkopplingen fungerar igen fortsätter lagringen i molnet och systemet hämtar upp den data som lagrats på SD-kortet.

– Säg att en kund har 200 kameror på en plats och att varje kamera strömmar två megabit i sekunden, det blir väldigt mycket data som ska skickas till molnet. Antingen krävs väldigt bra bandbredd eller går det att använda en hybridlösning.

Ett relativt nytt begrepp som det talas allt mer om är ”fog” eller dimma, vilket innebär att delar av datan processas direkt i kameran och sedan skickas bara det som det finns behov av att bearbeta ytterligare till molnet.

Allt ansluts till SOC

Ola Edman, Senior Product Manager för Video & IT på Stanley Security.
Ola Edman, Senior Product Manager för Video & IT på Stanley Security.

Hybridlösningar är vanliga för stora kunder som är verksamma på många platser. Det finns olika typer av molnlösningar, ”public cloud” via till exempel Amazon Web Services eller Microsoft Azure, eller ”private cloud” där man bygger upp en egen lösning, vilket är vanligt för högsäkerhetskunder.

– Små- och mellanstora företag, som en butik med någonstans mellan en och 16 kameror är ett typexempel på en ”end to end-lösning”. De som har fler kameror eller mer komplexa behov väljer oftast en specialanpassad lösning eller en hybridlösning, säger Ola Edman.

Han berättar att ”end-to end”-lösningarna är enkla att konfigurera, kamerorna kopplas upp mot molnet och användaren kan se live-video eller inspelat material direkt i en app. Nackdelen är att funktionaliteten är begränsad. Vill kunden ha mer flexibilitet och till exempel kunna integrera video med passersystem och ”business intelligence” är det bättre med en molnplattform.

– Vi ansluter alla våra molntjänster till vår SOC (larmcentral) för att kunna hantera larmen om kunden vill ha hjälp med det. Men det handlar också om driften, våra systemtekniker kan koppla upp sig ”remote” oavsett om det är en ”end-to end”-lösning eller en mer avancerad flexibel lösning, avslutar Ola Edman.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng