2020-08-17

Videoövervakning - Del 6 av 6

Intelligent mobilt system för igenkänning av nummerplåtar

Genetec lanserar Autovu SharpZ3 – nästa generations mobila system för nummerplåtsigenkänning.

Genetec lanserar Autovu SharpZ3 – nästa generations mobila system för nummerplåtsigenkänning.

Genetec lanserar Autovu SharpZ3 – nästa generations mobila system för nummerplåtsigenkänning. Med hög prestanda och edge-baserad mobil ALPR (Automatic Licensec Plate Recognition) ger användaren ny insikt och precision för att identifiera och analysera blandingen av fordonstyper och ge en ökad medvetenhet om situationen.

Genetec är en ledande aktör inom säkerhets-, verksamhets- och affärsintelligenslösningar. Genom lanseringen av nästa generations mobila system för nummerplåtsigenkänning – AutoVu SharpZ3 – överträffas traditionell identifiering av fordons registreringsskyltar och ger nya nivåer av insikt i fordonsanalys, situationell medvetenhet och noggrannhet i precision.

– Den nya SharpZ3 är idealisk anpassad för att uppfylla behoven hos parkeringschefer som använder mobila ALPR som en del av sina verkställighetsaktiviteter. Systemet kan hjälpa dem att spåra fordonstyperna, oavsett om det handlar om personbilar, pickuper, lastbilar, bussar eller motorcyklar på parkeringsplatser eller runt om i stadsmiljö. Systemet kan också analysera utvecklingen av blandningen av fordonstyper över tid, vilket kan vara värdefullt, säger Joakim Lagerholm, regional försäljningschef för Genetec i Norden och Baltikum.

Kan flagga för färg och fordonstyp

För brottsbekämpande myndigheter som använder mobil ALPR i brottsutredande syfte möjliggör SharpZ3 för polispatruller att flagga fordon baserade på fordonstyp och färg där ingen registreringsskylt har identifierats av vittnen.

– Traditionella ALPR-system löser traditionella utmaningar för parkering och brottsbekämpning, som att hitta fordon av intresse och felparkerare, säger Stephan Kaiser, Autovu General Manager på Genetec.

– SharpZ3 hanterar nya problem som inte fungerar med dagens teknik, vilket hjälper kunderna att få ny insikt om vilken mix av fordonstyper som finns i deras stad och hur deras gator och trottoarkanter används.

Maskininlärning

Joakim Lagerholm, regional försäljningschef för Genetec i Norden och Baltikum.
Joakim Lagerholm, regional försäljningschef för Genetec i Norden och Baltikum.

Joakim Lagerholm framhåller att Autovu SharpZ3 är bland de första specialiserade ALPR-systemen som använder Intels senaste maskininlärning och visuella datateknologi för att till användarna leverera viktiga insikter, baserad på innovativ analys.

– Autovu SharpZ3-systemet kommer inte bara att kunna förbättra noggrannheten för registreringsskyltarnas avläsningar i svåra miljöer, exempelvis vid dåligt väder, tung trafik och vid snabba hastigheter, utan kommer också att kunna registrera ytterligare fordonsegenskaper som fordonstyp, färg med mera i realtid och utan att kräva stora mängder bandbredd, säger han.

Optisk sensor klarar olika skyltdesign

Autovu SharpZ3 är utformad med en tredje optisk sensor och kan exakt fånga flera olika typer av design på registreringsskyltar i komplexa stadsmiljöer. Dessa inkluderar platta, präglade, reflekterande och icke-reflekterande registreringsskyltar.

– Den extra sensorn tillåter också en mer exakt placering av fordonsdata på kartor för att ge mer exakt beläggningsdata än tidigare.

Fler funktioner att vänta

Med sin modulära design ger SharpZ3 användarna flexibilitet att lägga till nya funktioner över tid. Detta minskar komplikationerna och kostnaden för maskinvarubyte. Med framtida utgåvor kommer maskininlärningsmöjligheterna i Autovu SharpZ3 att möjliggöra ett antal nya potentiella applikationer. Här kan exempelvis inbegripas att städer kananvända sina ALPR-utrustade fordon för att ta itu med andra driftsfrågor, inklusive upptäcka otillåtet vägbyggande, upptäcka övergivna e-skotrar eller cyklar i obehöriga zoner med mera.

Växande marknad i Norden

Enlig Joakim Lagerholm är marknaden för ALPR-system under stark tillväxt i Norden. Kunderna består främst av parkeringsbolag och polismyndigheter, men även industriföretag som vill ha koll på fordon i sina områden är en växande kundkategori.

– Möjligheterna att använda ALPR för tillträdeskontroll blir allt populärare hos industri- och tjänsteföretag av olika slag. Nummerplåten är ju en identitetsbärare som kan ges särskilda behörighetstider, precis som ett kort eller en tag. Så här kommer vi nog se en kraftig tillväxt framöver, säger Joakim Lagerholm avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng